The Swedish term "åtlöje, hån" matches the English term "derision"

other swedish words that include "åtlöje" : english :
åtlöje laughing stock
förlöjliga, åtlöje ridicule
other swedish words that include "hån" : english :
olycka, olyckshändelse, slump accident
händelsevis accidentally
handelsräkning accounts
verka, dåd, agera, handla, agera, akt, göra act
handling acta
gärning, rättegång, process, aktion, handling action
handling, åtalbar actionable
händelser actions
anhängare adherent
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
dan, efter, efteråt, i efterhand afterwards
Aghan Aghan
med händerna i sidan akimbo
hänsyfta på allude
antikbehandling antique finish
tillbehör, bihang appendage
bihang appendages
hantverkare artisan
till hands at hand
backhand backhand
med handryggen backhanded
slag med handryggen backhander
baconanhängare baconian
axelgehäng baldric
skål, handfat, fat basin
handla be about
misshandel beatings
ta övererhand become predominant
i förväg, på förhand beforehand
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
hända betide
bokhandlare book-seller
bokhandel bookshop
bokhandel bookstore
hängslen braces
hanne, bock buck
handla, köpa buy
händelsevis by chance
slump, chans, lycka chance
chanser chances
teckenhanterare charactermap
urklippshanterare clipboard
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
handel, rörelse, handel commerce
handelsresande commercial traveller
handelsvara commodity
databehandla compute
databehandlat computed
databehandlar computes
försynt, hänsynsfull, grannlaga, omtänksam considerate
övervägande, omtanke, hänsyn consideration
hånfull, föraktfull contemptuous
sammanhang, innehåll context
inhängnad corral
hantverk, fartyg, flygplan craft
hantverksskicklig craftmanship
hantverk crafts
hantverkare craftsman
förhänge, ridå, gardin curtain
mejerihantering dairying
handklovar darbies
databehandling data-processing
databehandling datamation
överenskommelse, planka, handla deal
handlare dealer
handlare dealers
hantering dealing
handlat, handlade dealt
handling, gärning deed
skicklig, händig deft
avhängig, underlydande dependent
beröva, avhända deprive
hånskratt derisive laughter
osammanhängande desultory
tillgiven, hängiven devoted
hängivna devoting
andakt, fromhet, hängivenhet devotion
händig, flink dexterous
direkt, styra, stadga, hänvisa, rikta direct
katastrof, olyckshändelse disaster
diskutera, avhandla, diskutera discuss
behandla ett ämne discuss a sudject
avhända divest
handling, dokument, urkund, akt document
klädeshandlare draper
hänga ned, sloka droop
hantel, idiot dumb-bell
örhänge ear-drop
elektronisk databehandling edp
handelscentrum, varuhus emporium
inhängd enclosure
händelse, evenemang, tilldragelse, fall event
händelserelaterad event-related
händelser events
vattenkanna, handkanna ewer
handräckningstjänst fatigue-duty
filhanteraren filemanager
fiskhandlare fishmonger
blomsterhandlare florist
håna flout
efterbehandling follow-up
anhängare follower
frihand freehand
ridhandske, gatlopp gauntlet
Ghana Ghana
hån, gliring, spe, håna, pik gibe
handborr gimlet
handske, vante glove
mellanhand go-between
grönsakshandlare greengrocer
tag, grepp, handtag grip
specerihandlare grocer
handleda, vägledare, vägleda, leda, guide guide
hängmatta hammock
hand, visare hand
handklovar hand-cuffs
hand-jobb hand-job
handgjord hand-made
handskrivna hand-written
handbok handbook
handklove handcuff
handfull handful
handikappade handicapped
handikapps handicapping
hantverk, slöjd handicraft
hantera, handha, handskas med, vev, handtag handle
hanterare handler
handhar handles
hanterande handling
handgjort handmade
händer hands
handarbete handwork
handstil handwriting
fiffiga, händig handy
hänga, hänga hang
hängande hanging
hänger hangs
hända, hända, inträffa, ske, tilldraga happen
hände happened
händelse happening
händer happens
han he
han är he's
handlöst, huvudstupa, vild headlong
livtjänare, handgången man henchman
upphängd hinged
hänsyfta på hint at
hans, sin, sitt his
trikåvaruhandlare hosier
hängd hung
integrerad databehandling idp
misshandla ill-treat
dålig behandling, misshandel ill-treatment
överhängande imminent
enträgen, efterhängsen importunate
i en handvändning in a trice
händelse incident
brist på sammanhang incoherence
osammanhängande incoherent
hänsynslös, obetänksam inconsiderate
hände incurred
oavhängig, självständig, oberoende independent
järnhandlare ironmonger
hån, håna jeer
hånfull jeering
håna jibe
straffbrottslig handling justiciable
hänsynsfull kid-glove
förhand i kort lead in cards
vänsterhänt left-handed
handlingssätt line of conduct
släpa (på), handtag, grepe lug
manliga, hane male
behandla illa maltreat
handgjorda man-made
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
handbok, manuellt, manual manual
handelsplats mart
misshandla maul
kanhända, kanske maybe
livlig debatt, handgemäng mêlée
mentor, handledare, rådgivare mentor
affärs-, handels mercantile
manufakturhandlare mercer
handelsvaror merchandise
köpman, handlare merchant
mellanhand middleman
hån mockery
enahanda, monoton, enformig monotonous
hantlangare, hejduk myrmidon
hångel necking
handarbete needlecraft
handarbete, sömnad needlework
ackordera, underhandla, förhandla negotiate
underhandling negotiating
förhandling negotiation
förhandlare negotiator
händer, tilldraga occur
händer occurs
allehanda of all sorts
hänglås padlock
handflata palm
handflator palms
anhängare partisan
idka gårdfarihandel peddle
gårdfarihandlare pedlar
örhänge, hängande, mostycke pendant
tillbringare, handkanna pitcher
fågelhandlare poulterer
förhands-utgivning pre-release
förhandstillverka prefabricate
övertala, segra, få överhanden, härska prevail
förhandsvisning preview
förhandsvisningen previewing
förhandsvisningar previews
processen, behandla process
behandlare processor
lödder, pack, anhang, pöbels rabble
förtjusning, extas, hänryckning, hänförelse rapture
hänryckt rapturous
hänrycka, hänföra ravish
hänsynslös reckless
hänskjuta, remittera, hänvisa (till) refer
hänvisat referred
hänvisar refers
hänsyn, betrakta, avse, respekt regard
sammanhang, släkting relation
förflytta, hänskjuta relegate
andrahandspris resale price
respektera, respekt, hänseende, aktning respect
beträffande, med hänsyn till respecting
detaljhandels retail
högerhänt right-handed
kult-handling rite
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
sardonisk, hånfull sardonic
håna scoff
hån, förakt, förakta scorn
hånfullt scornfully
handskrift, andelsbevis script
andrahandsuppgift second-hand information
handlare shopkeeper
handlar, affärer shops
hån, gliring, hånleende, håna sneer
hånfull sneering
hånskratt sneering laugh
hjorthane stag
pappershandlare stationeer
inhängnad stock-yard
hyra ut i andra hand sublet
hänskjuter submits
anhängare supporter
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
hängslen suspenders
akta, sköta, vårda, ta hand om, ta vara på take care of
hån, håna taunt
knapphändig terse
tes, avhandling thesis
tobakshandlare tobacconist
hankatt tomcat
handduk towel
lätthanterlig tractable
yrke, handla, handel, näring trade
handelsfartyg, köpman trader
affärsidkare, handlare tradesman
handel trading
handlingar, förhandlingar transactions
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
handla treat of
avhandling treatise
bemötande, behandling treatment
handledning tutorial
i sista hand ultimately
hänsynslös, samvetslös unscrupulous
ohanterlig unwieldy
varjehanda, olika, diverse various
grosshandel, partihandel wholesale
grosshandel wholesale-trade
partihandel wholesale trade
hantera wield
ordbehandlings wordprocess
handled wrist
handlinning wristband
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.