The Swedish term "agg" matches the English term "ill-well"

other swedish words that include "agg" : english :
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
bifoga, summera, tillägga, tillfoga, lägga till add
tillägg addendum
tillägg additions
tilläggsprogram addon
lägger till adds
total, aggregat aggregate
aggressiv aggressive
aggression agression
äggvita albumen
fästa, tillägga allfix
tillägg anexation
lägga till append
skäggig barbate
taggtråd barbed wire
skägg beard
skäggig bearded
vägglus bedbug
skalbagge beetle
hägg bird cherry
mörkläggning black-out
medvetslöshet, mörkläggning blackout
rost, fördärv, mjöldagg blight
blåskägg bluebeard
vägglus bug
anlägga, bygga, uppföra build
flaggväv, flaggor bunting
slagg cinder
beläggning coating
ålägga, order, kommandera, anföra, befäl command
samvetsagg compunction
konferera, tilldela, skänka, överlägga confer
vederläggning confutation
vederlägga confute
konstruera, bygga, anlägga construct
vagga, babysång, barnsäng cot
vagga cradle
snaggad crew-cut
anagga dash it
gry, gryning, daggryning, dagas dawn
gryning, daggryning daybreak
överlägga, betänksam deliberate
överläggning deliberation
ödeläggelse, enslighet, ödslighet desolation
förstöra, fördärva, ödelägga destroy
ödeläggande devastating
dagg dew
debatt, överläggning, diskussion, diskussion discussion
förfogande, anordning, fallenhet, läggning disposition
vederlägga disprove
dra, dragga, släpa drag
avskräde, slagg dross
daggmask earth-worm
takskägg, takfot eaves
ägg egg
äggplanta eggplant
äggen eggs
inlägga, inpacka encase
ålägga enjoin
anläggningskapital fixed capitl
flagga flag
flaggstång flagpole
flaggor flags
flugägg flyblow
fundamentet, anläggning, grund, stiftelse foundation
principiell, väsentlig, grundläggande fundamental
gaggig, senil gaga
plagg, klädesplagg garment
gå och lägga sig get off to bed
lägga sig go to bed
grundläggande undervisning grounding
missunna, agg, agg, missunna grudge
haggaj haggai
lägga in på sjukhus hospitalize
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
påläggande imposition
förbränningsanläggning incinerator
äggkläckning, ruvande incubation
äggkläckningsmaskin incubator
åläggande injunction
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
utläggning, tolkning av interpretation
kagge, kutting keg
låg, lägga lay
nedlägga lay down
drägg lees
vaggsång lullaby
avlägga bekännelse make a confession
däggdjur mammal
uppenbar, ådagalägga manifest
kartläggande mapping
pålägg markup
mjölbagge meal-beetle
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
förlägga mislay
lägga beslag på monopolize
vägg-, väggmålning, mur mural
gnägga neigh
gnetägg nit
utgifter, utlägg, utgift outlay
äggstock ovary
äggcell ovum
parlamentering, överläggning parley
uppdelning, skiljevägg, fack partition
stenlägga pave
trottoar, gatläggning, trottoar, stenläggning pavement
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
sticka, tagg prickle
taggig prickly
bevisa, ådagalägga, påvisa prove
utgivare, bokförläggare, förläggare publisher
lägga, ställa, placera, sätta, uttrycka put
ramm, gumse, bagge ram
hätskhet, agg rancour
vederlägga, tillbakavisa refute
lägga nya ledningar rewire
berg, gunga, vagga rock
takläggning roofing
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
ödeläggelse ruination
schemaläggare scheduler
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
raggig, lurvig shaggy
lägga på hyllan shelve
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
slagg slag
kälke, slägga sledge
fiskrom, lägga rom, yngel spawn
bult, pigg, tagg spike
ondska, agg spite
station, förlägga station
arbetsnedläggelse stoppage
stubb, skäggstubb stubble
framlägga, inkomma, underställa submit
framläggandet submitting
bilaga, tillägg supplement
tilläggs supplementary
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
torn, tagg, törne thorn
vild, aggressiv truculant
ojämn, knagglig uneven
vaggande waddle
vifta, vagga, vifta wag
vagga, vifta waggle
vägg, mur wall
vägguttag wallsocket
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
bagge wether
gnägga whinny
äggvita white of egg
vingla, vagga wobble
gula, äggula yolk
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.