The Swedish term "avse, angå, vikt, gälla, angelägenhet" matches the English term "concern"

other swedish words that include "angå" : english :
anhängare adherent
tillgångar assets
baconanhängare baconian
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
vindstöt, spränga blast
spränga blow up
tjut, känga, stövel boot
svinga, svänga brandish
stötfångare bumper
stötfångare bumpers
spränga, spricka, brista burst
cigarettfimp, stöta, stånga, ända, helt butt
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
fångad captured
fångande capturing
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
fångar catches
fångad caught
slänga, kasta, skrocka chuck
klänga, klättra climb
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
sammanhängande coherent
sammanhängande coherently
inblandad, anbelanga, vederbörande, intresserad concerned
beträffande, angående, rörande concerning
bondfångare confidence man
bondfångare confidence trickster
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
schlagersångare crooner
folksamling, hop, skara, skock, trängas crowd
tränga ihop sig crowd together
dingla, slänga dangle
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
utestänga debar
osammanhängande desultory
mellangärde, bländare diaphragm
stänga av disable
koppla av, stänga av disconnect
förvränga, vanställaförvrida distort
hänga ned, sloka droop
odugling, blindgångare dud
förlänga elongate
utöva, anstränga exert
sprängämnen explosives
stänkskärm, stötfångare fender
slänga, slänga, kasta fling
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
anhängare follower
våld, tvinga, kraft, tränga force
undantränga force aside
föregångare forerunner
ryka, ilska, ånga fume
meningslöshet, fåfänga futility
blänga glare at
blänga argt glower
stånga, levrat blod gore
gloria, mångård halo
hänga, hänga hang
hängande hanging
kärvhet, strängaste harshest
slangar hoses
gåpåare, trängas, knuffas, knuffa hustle
överhängande imminent
stänga in immure
fångad imprisoned
osammanhängande incoherent
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
fångar jail-birds
blänga, snegla, grin leer
förlänga, förlängas lengthen
ljung, långa ling
utestänga lock out
blänga lour
kränga, krängning, sladdra lurch
många, flera many
beskäftig, påträngande meddlesome
stallänga mews
mellangärde midriff
råttfångare mouser
många multiple
hantlangare, hejduk myrmidon
oscillera, svänga, pendla oscillate
överanstränga, övertidsarbete overwork
anhängare partisan
fotgängare, gångtrafikant pedestrian
örhänge, hängande, mostycke pendant
penetrera, tränga igenom, genomtränga penetrate
genomtränga permeate
angå, tillhöra pertain
genomtränga pervade
genomträngande piercing
utestänga, hindra preclude
föregångare precursor
förlänga prolong
förlänga protract
trycka, skjuta, puffa till, knuffa, tränga push
bangård railway depot
rörsångare reed warbler
angående regarding
rödhakesångare robin
avstänga seclude
stängas, stänga shut
sångare, sångerska singer
nångång sometime
sångare, fågelsångare songster
ånga, ryka steam
ångare steamship
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
ansträngande strenuous
undantränga supplant
anhängare supporter
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
svänga, vackla, vingla sway
svängande swaying
svängning, gunga, svänga, dingla, svinga swing
svängande swinging
tillfångatagen taken prisoner
avgänga thread off
trängas, trängsel throng
kast, kasta, slunga, slänga throw
slänga, vräka toss
fälla, fånga, snärja, snara trap
flärd, fåfänga, fåfänglighet vanity
imma, ånga vapour
klå upp, dänga wallop
sångare warbler
gengångare zombie
other swedish words that include "angelägenhet" : english :
angelägenhetsgrad degree of priority
ting, materia, ärende, angelägenhet, stoff, sak matter
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.