The Swedish term "klå upp" matches the English term "whop"

other swedish words that include "klå" : english :
tillräknelig, ansvarig, förklarlig accountable
anklagelse accusation
anklaga för, skylla på accuse of
anklaga någon accuse somebody of
anklagad accused
anklagar accuses
reklamman adman
annons, reklam advertisement
vinklar angles
altarkläde antependium
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
beklämd, ivrig, orolig, bekymrad, ängslig anxious
kläder apparel
överklaga appeal against
förkläde appron
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
förkläde, förkläde apron
artiklar articles
klädsel attire
autoklav autoclave
baklänges, bakåt, tillbaka backwards
braskande reklam bally
chockladkaka bar of chocolate
nosklämma barnacles
klädsam becoming to
sängkläder bedding
haklapp, supa bib
cykelställ för cyklar bicycle stand for bicycles
anklagelseakt bill of indictment
mörkläggning black-out
medvetslöshet, mörkläggning blackout
klandra, klander, tadel, skylla på blame
klåpare blunderer
reklamtext blurb
klammar, konsol bracket
bakladdare breechloader
ljus, klar, blank bright
upplysa, ljusna, klarna brighten
fint svart kläde broadcloth
mäklare broker
spänne, spänna, buckla buckle
knippa, bukett, klase bunch
klasar bunches
klåpare bungler
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
fasadklättrare catburgler
kriticera, klander censure
förkläde chaperon
klämta, klockringning, klinga chime
choklad chocolate
chokladbitar chocolates
julklapp Christmas present
cirklar circles
klädd clad
klättra clamber
klämma clamp
hopklämd clamped
stam, klan clan
skrammel, ringa, skalla, klang clang
smälla med, klappa, applådera clap
klarna, göra klar clarify
klarheter clarities
klarhet clarity
klass class
klasskillnad class-distinction
klasskamrat class-mate
klassföreståndare class superintendent
klasser classes
klassisk classic
klassisk classical
klassicism classicism
klassiska språk classics
klassifikation classification
klassificerad classified
indela (i klasser) classify
klausul, kort sats, bisats clause
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
harkla sig clear one`s throat
klarare clearer
klart clearly
klänga, klättra climb
klättrande climbing
klättrar climbs
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
klämma clip
kläda, kläda clothe
kläder clothes
klädeesborste clothesbrush
kläder clothing
äckla, övermåtta cloy
klunga, dunge, klampa clump
svärm, klunga, klase cluster
choklad, kakao cocoa
beklaga, klaga complain
klagande complaining
åkomma, klagomål complaint
klagomål complaints
invecklade complexity
invecklad, sammansatt, komplicerat complicated
samvetsklausul conscience clause
författare av reklamtext copywriter
vecka, veck, skrynkla, rynka crease
skyldig, klandervärd culpable
förbannad, jäkla cursed
klapp, klappa dab
stoppa strumpor, stoppa kläder darn
baklås, stopp deadlock
deklamatorisk declamatory
deklaration, förklara declaration
krigsförklaring declaration of war
deklarationer declarations
förklara, deklarera, deklarera declare
deklarerat declared
definition, förklaring definition
gudsförklarad deified
gudsförklarande deifying
märke efter slag, buckla dent
avkläda, beröva denude
beklaga deplore
utvecklande deploying
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
utvecklat developed
utvecklare developer
haklapp, blöja diaper
dimensionera, oklar dim
förkläda, förklädnad disguise
utklädd disguised
äcklad disgusted
äcklar disgusts
nedslående, beklämmande disheartening
engångsartiklar disposables
fökläda disquise
hyckla, fördölja dissemble
drapera, kläda drape
klädeshandlare draper
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
klädd dressed
avklädningshytt dressing cubide
sprätt, klädsnobb dude
enklast att använda easiest-to-use
genomarbeta, utveckla elaborate
genomarbetar, utvecklar elaborates
förklara, belysa, klargöra elucidate
inveckla i strid, trassla till embroil
klänning, ensemble ensemble
utarbeta, utveckla evolve
förklara explain
förklaring explanation
förklarande explanatory
förklaring explicable
förklara expound
klandersjuka fault-finding
låtsas, föregiven, hyckla feign
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
smäll, smälla, flik, flaxa, klaff flap
vingklaffar flaps
ficklampa flashlight
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
vackla fluctuate
veckla fold up
klänning, kåpa, kolt frock
rimfrostklädd, kylig frosty
raklång full length
klåpare fumbler
snattra, kackla, pladdra gaggle
klampa galumph
gymnastiklärare gamemaster
klädedräkt, kostym, skrud garb
plagg, klädesplagg garment
släkte, klass, grupp genus
Tyskland Germany
klara sig get along
klara sig i get through
klänning, kåpa, dräkt gown
klänningar gowns
klasser grades
språklära grammar
grammatik, språklära grammer
Grekland Greece
klädgalge, galge hanger
kull, lucka, kläcka, kläckning hatch
harkla sig, hök hawk
klack, häl, klacka heel
hycklare, skrymtare hypocrite
hycklande, skenhelig hypocritical
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
illustration, exempel, förklaring illustration
klättrare imber
anklaga impeach
förebråelse, anklagelse impeachment
ofelbar, oklanderlig impecable
oklanderlig impeccable
galaklädd in full dress
anklaga incriminate
äggkläckning, ruvande incubation
äggkläckningsmaskin incubator
anklaga indict
anklagelseskrift, anklagelse indictment
otydlig, oklar indistinct
oförklarlig inexplicable
förklaringar interprets
invecklad intricate
invecklad i involved in
stryka kläder iron clothes
oklanderlig, oförvitlig irreproachable
oklanderligt irreproachably
klåda itching
klämma, sylt, blockera jam
gyckla, skämt, skämta jest
vits, skämta, skämt, gyckla joke
klav, grundton keynote
klädd i kilt kilted
klämtning, klämta knell
klaga, klagan lament
klagovisorna lamentations
benkläder leggings
klar limpid
damunderkläder lingerie
redig, klar, överskådlig, lysande lucid
klarhet lucidity
klargöra make clear
få klara sig med make do with
klarar manages
äktenskapsmäklare matchmaker
mammaklänning materity dress
herrkläder menswear
medelklassen middleclasses - the
härmning, skyddande förklädnad mimicry
murkla morel
tabbe, klåpare, muff muff
civila kläder mufti
klantskalle mutt
äckla nauseate
oklar nebulous
förnickla nickel-plate
knopp, överklassare nob
förmörka, oklar, mörk, fördunkla, otydlig, otydlig obscure
påtaglig, tydlig, självklar obvious
oljekläder oil-skins
förtryckt, beklämd, betryckt oppressed
förtryck, beklämning oppression
utrusta, utrustning, kläder, utstyrsel outfit
bårtäcke, äcklas pall
darra, klappa palpitate
ordklass part of speech
klapp, klappa pat
klappade patted
socklar pedestals
kläm, fart pep
klarsynt perspcacious
underkjol, underklänning petticoat
klämma, ättikslag pickle
barnförkläde, förkläde pinafore
klagande plaintive
sadelknapp, puckla på pommel
förutsättning, självklar sak postulate
ansätta, klämma, pressa, press, trycka press
proklamera, utropa proclaim
proklamerade proclaimed
anskaffa, utveckla, skaffa, ackvirera procure
utvecklats progressed
åtala, åklaga prosecute
åklagare prosecutor
puckla på, sadelknapp pummel
förhöra, frågesport, gyckla, förhör quiz
rucklare, räfsa, kratta rake
redo, klar, beredd, beredvillig, färdig, påpasslig ready
deklamation recitation
deklamera, uppläsa recite
klassificera om reclassify
ånger, ångra, beklaga regret
klandervärd reprehensible
baklänges rewerse
rigga, rigg, tackla rig
påringning, klang, klinga, ring ring
takläggning roofing
kladd rough copy
rödblommig, jäkla ruddy
skrynkla till rumple
helgonförklarad sainted
reklambärare sandwich-man
klättra, rusning scramble
andraklassbiljett second-class ticket
klarhet, stillhet serenity
klappersten, takspån shingle
förenkla simplify
hyckla, simulera simulate
klåpare slob
puckla på varandra slug it out
andra klassens small-time
överdragsklänning smock
socklar sockets
klangfull sonorous
krama, klämma squeeze
vackla, stappla, ragla stagger
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
turistklass, mellandäck steerage
börsmäklare stock-broker
avklädning stripping
reklamtrick, konststycke, hämma stunt
kostym, passa, klänning suit
klär dig suits you
svänga, vackla, vingla sway
häftstift, stift, tråckla, nubb tack
tackla, talja tackle
ikläda sig take upon oneself
kladdande tampering
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
klänge tendril
tröska, klå thrash
engångsartiklar throwaways
klappa till thwack
förstklassig tiptop
möda, klämtning, tull, klämta toll
klämtning tolling
ficklampa, fackla, bloss torch
vackla, stappla totter
klang, knäppa, dallra twang
missklädsam, opassande unbecoming
oklar unclear
underkläder under-clothing
underkläder undergarments
underkläder underwear
outvecklad undeveloped
ta av kläderna, klä av sig undress
avslöja, utveckla unfold
olycklig, beklaglig unfortunate
samklang, endräkt unison
stoppa, klä möbler upholster
överklassen upper classes
vackla vacillate
vacklan vacillation
klagande wailing
dispensklausul waiver
klå upp, dänga wallop
klädskåp wardrope
sväva, vackla waver
vacklan wavering
klädd i wearing
klarvaken wide-awake
avveckla wind up
vacklande wobbly
veckla, flöda, svepa wrap
skrynkla wrinkle
klämmig zippy
other swedish words that include "upp" : english :
uppgivenhet abandonment
avskaffa, upphäva abolish
ovan, uppe, över, ovanför above
uppta absorb
uppnå achieve
uppnått achieved
uppnår achieves
uppväxttid adolescence
uppta affiliate
åldersgrupp age-group
uppröra, agitera agitate
upprada align
uppradning aligning
uppställning, placering i linje alignment
uppradar aligns
högt upp aloft
belöpa sig till, uppgå till amount to
upphöjande till lag anactment
upphäva annul
egga upp antagonize
upptåg antic
upptåg antics
uppenbarelseboken apocalypse
syn, uppenbarelse apparition
uppträdanden appearances
uppträdande apperance
uppskatta, uppskatta, värdera appreciate
uppskattat appreciated
uppskattar appreciates
uppskattning appreciation
uppskattande appreciative
uppskattande appreciatively
anhålla, begripa, uppfatta apprehend
anhållande, uppfattning, farhåga apprehension
uppstå arise
upphetsning arousal
upphetsad aroused
upphetsar arouses
uppställa, anordna, arrangera arrange
arrangemang, anordnong, uppställning, anstalt arrangement
ställa upp array
uppfart, bestigning ascent
uppdrag assignment
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
uppvakta, deltaga, bevista, åhöra attend
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
uppmärksamhet attention
påpasslig, uppmärksam attentive
uppmärksam för attentive to
upphovsman, författare author
hjälptrupper auxiliaries
uppväckt awakened
uppbackade backed-up
uppassare bartender
uppsagd, att vara eller inte vara, vara, bli be
uppburen be thought highly of
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
uppträder behaves
uppföranden behaviors
uppträdande, handlingssätt, beteende, förhållande behaviour
shilling, guppa bob
uppsving, dån, dåna boom
uppstart bootup
upplösa break up
uppbrott breaking-up
uppbrottsstämning breaking-up mood
uppfödde, uppfött bred
upplysa, ljusna, klarna brighten
anlägga, bygga, uppföra build
uppbyggd av buildup
uppbränd burnt up
beskäftig, upptagen, sysselsätta busy
upprop call-over
uppbåda, ropa call out
uppringare caller
uppringare callers
upprop calling over
uppriktig candid
uppriktighet candour
prygla, rör, käpp, klå upp, piska cane
fånga, uppbringa, tillfångata, kap, erövra capture
grund, framkalla, göra, anstifta, upphov, orsak cause
sluta, upphöra cease
upphörde ceased
oupphörlig ceaseless
oupphörligen ceaselessly
upphör ceases
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
muntra upp cheer up
uppgift chore
puppa chrysalis
kran, tupp, kuk cock
uppbörd collection of taxes
gå upp i rök come to nothing
kommission, provision, fullmakt, uppdrag commission
oordning, oväsen, uppståndelse commotion
uppfylla comply with
tema, uppsats, komposition composition
fattningsförmåga, uppfattning comprehension
upptänklig, fattbar conceivable
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
gruppresa conducted tour
det måste medges, uppenbarligen confessedly
upprätthållare, bevarare conservator
truppavdelning contingent
oupphörlig, oavbruten continual
oavbruten, oupphörlig, ihållande continuous
oupphörligt continuously
uppsyn, ansikte, min countenance
kupp coup
kultivera, bruka, odla, upparbeta cultivate
moder, dämma upp, damm dam
snobba upp dandify
bryta upp decamp
uppbrott decampment
upplösas, upplösa decompose
packar upp decompresses
uppackningen av decompressing
uppackare decompressor
dröja, uppskjuta defer
avfrosta, tina upp defrost
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
uppförande demeanour
utfart, avresa, uppbrott, avfärd departure
gruppering deployment
uppförande, uppträdande deportment
vice, deputerad, suppleant, fullmäktig, vikarie deputy
upphöra, avstå desist
hitta, uppdraga detect
upptäcka detecting
upparbeta, utveckla, odla, utbilda develop
from, andäktig, uppsluka, förtära, sluka devour
uppringare dialer
uppdraga, upptäcka, hitta discover
upptäckt discovered
upptäckt discoveries
upptäcker discovers
rön, fynd, upptäckt discovery
upplösa disintegrate
upplösning disintergration
avsked, uppsägning dismissal
upplösning dissolution
lösas upp dissolve
skifta, indela, dela, uppdela, skilja, avdela divide
uppdelning dividing up
tupplur, dvala, dåsa doze
uppfart driveway
uppbyggelse edification
uppbygga edify
utgåva, upplaga edition
uppfostra, bilda, uppfostra educate
bildning, uppfostran, undervisning education
upprymd elated
upprymdhet elation
upphöja, lyfta elevate
upplyftande elevating
upphöjelse, höjd elevation
dyka upp, framkomma emerge
uppstigen emerged
uppföra, stadga, påbjuda enact
uppmuntra encourage
uppmuntran encouragement
upprätthålla enforce
upprätthåller enforces
engagerad, upptagen engaged
uppsluka engorge
texta, massuppköp, textning, pränta engross
uppsluka engulf
avnjuta, åtnjuta, uppskatta, njuta av enjoy
uppskattade enjoyed
uppskattande enjoying
uppskattar enjoys
upplysa enlighten
upplysning enlightenment
liva upp enliven
uppreta enrage
upphöja på tronen enthrone
räkna upp enumerate
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
trappa upp, öka stegvis escalate
upptrappning escalation
uppsats, försök essay
upprättande, inrättning, institution establishment
värdera, högaktning, uppskatta, aktning, respekt esteem
värdera, uppskatta, bedöma estimate
uppskattning estmation
uppenbar, tydlig evident
upphöja exalt
upphöjd exalted
uppgragt, förbittrad exasperated
schackta, utgräva, gräva upp excavate
egga, uppvigla, upphetsa excite
uppjagad, upphetsad excited
upphetsning excitement
uppvisning, förevisning, utställning, mässa exhibition
uppmuntra exhilarate
uppslupen exhilarated
uppmana, förmana, mana exhort
maning, uppmaning exhortation
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
erfaren, upplevde, rutinerad experienced
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
upptäcktsresa exploring expedition
packa upp, utdrag extract
uppackad extracted
härkomst, uppackning extraction
packar upp extracts
uppfinna fabricate
split, parti, partigrupp faction
upptäcka, utforska, få visshet om, få reda på find out
uppenbar, upprörande flagrant
förfader, låta bli, upphöra med forbear
avstå från, uppge forgo
gruppering, bildning formation
stifta, funnen, upprätta, grunda, inrätta found
frimodig, uppriktig, öppenhjärtlig frank
uppriktigt sagt frankly
avskräcka, skrämma, skärra upp frighten
upptåg, skoj frisk
uppifrån from above
fullbordad, motsvara, uppfylla fulfil
uppfyllande fulfilling
uppfyllelse fulfilment
putsa upp furbish
uppliva, galvanisera galvanize
skutta, upptåg, glädjesprång, skutt gambol
fläka upp, jack, djupt sår gash
upplysning gen
släkte, klass, grupp genus
skärra upp sig get excited
resa sig, stiga upp get up
uppge, giva, ge give
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
grepp, tag i, uppfatta, gripa tag i, tag, fatta grasp
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
grupp group
grupps group's
grupperande grouping
växa upp grown-up
upphetta, hetta, lopp, värma, värme heat
uppvärmd heated
upphängd hinged
uppröra, förfära horrily
ouppfostrad, obelevad ill-bred
upplysa, eklärera, illuminerad illuminate
upplyst illuminated
upplysning illumination
uppfinningsförmåga imaginativeness
insupa, uppsuga imbibe
uppsluppen in high spirits
upplagd för in the mood for
ouppmärksam inadvertant
ouppmärksamhet inadvertence
ouppmärksamhet inattention
ouppmärksam inattentive
uppreta, rökelse incense
egga, sporra, uppegga, hetsa incite
harsen, uppbragt, indignerad indignant
blåsa upp inflate
uppblåst inflated
information, underrättelse, upplysning information
upprörande, orättfärdig iniquitous
ej uppriktig, falsk insincere
upprorisk, uppstudsig insubordinate
upprorisk insurgent
uppror insurrection
avsikt, uppsåt intent
uppmärksamt intently
hejda, uppsnappa intercept
uppehåll intermission
uppehåll interruption
upphävande invalidation
uppfinna, dikta invent
uppdiktad invented
uppfinnare inventer
uppfinna inventing
uppfinning, påhitt, påfund invention
uppfinningsförmåga inventiveness
uppfinnare inventor
bouppteckning, inventarie inventory
uppretad, retade irritated
upplaga, utgång, nummer issue
upprepning, upprepning iteration
pigga upp, jazz, snack jazz
upprepningar jingles
upptåg jinks
uppkomlingar jumped-up
uppslag på rock, slag lape
uppdaterad senast last-updated
uttaxering, uppbåd levy
upplysa, lätta, blixtra, tändare lighten
uppräkning listing
tar upp lists
uppehälle livelihood
pigga upp liven
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
uppsyn, titta, blick, min, ögonkast, titt, se look
lupp loupe
blöta upp, laka ur macerate
upprätthålla, bevara, underhålla, bibehålla maintain
uppenbar, ådagalägga manifest
väluppfostrad mannerly
värdelös upptäckt, illusion mare's-nest
ställa upp, marskalk marshal
träffas, träffa, råka, mötas, uppfylla, möta meet
missuppfattning misapprehension
dåligt uppförande misbehaviour
missuppfattning misconception
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
värv, uppgift, mission mission
missuppfatta, missförstå misunderstand
missuppfattning, missförstånd misunderstanding
upplösningar modes
ridande, beriden, uppklistrad, monterad mounted
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
inspektion, mönstra, uppbåd muster
stalltips, lur, tupplur nap
nyhetsuppläsare newscaster
nyhetsgrupp newsgroup
nyhetsgrupper newsgroups
nyhetsuppläsare newsreader
utan uppehåll non-stop
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
uppföda nourish
uppfödde nourished
uppföda nurture
uppmärksam observant
ockuperade, upptagen occupied
besätta, upptaga, besitta, intaga, besätta occupy
uppstått occurred
uppkomst, tilldragelse occurrence
en trappa upp on the first floor
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
uppväga out-balance
förkasta, upphäva overrule
uppdelning, skiljevägg, fack partition
uppkomlingar parvenues
uppenbar, patent patent
uppehåll, paus, rast pause
ta notis om, uppmärksamma, lystra till pay attention to
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive
uppfattning, förnimmelse perception
utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta perform
uppträdande, föreställning performance
uppträdanden performances
utför, uppträder performs
oupphörlig, ständig, beständig perpetual
dyrka upp, plocka, peta, hacka pick
ta upp pick up
trave, hög, påle, stapel, trava upp pile
uppspelning playback
ståtlig, uppblåst pompous
civiluppbåd, väpnad grupp posse
bordlägga, uppskjuta, skjuta upp postpone
tilltag, upptåg, spratt prank
upptågsmakare prankster
uppsåtlig, överlagd, avsiktlig premeditated
upptagen preoccupied
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
bända upp prise
uppmanad prompted
puppa pupa
uppköpa, köpa, köp, inköp, uppköp purchase
avsikt, mening, föresats, ändamål, uppsåt purpose
avspisa, uppskjuta put off
upprätta, upphöja, höja, upphäva, resa upp, lyfta raise
upprest raised
återupprätta re-establish
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
eftertrupp rear-guard
upprustning rearmaments
återväcka, återuppväcka reawaken
göra uppror, rebell rebel
upprorsman rebell
resning, uppror rebellion
upprorisk rebellious
upproriskhet rebelliousity
återuppföra rebuild
återuppbyggandet rebuilding
återuppbyggd rebuilt
uppläsning, konsert recital
deklamera, uppläsa recite
reparera upp recondition
återuppföra reconstruct
uppgifter, annaler records
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
återkomma, upprepas recur
upprepande recurrence
återupptäcka rediscover
upprepa-funktion redo-function
uppfostringsanstalt reformatory
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
ge upprättelse åt rehabilitate
återupprättelse, rehabilitering rehabilitation
ånyo upprepa reiterate
uppenbarelseboken relevation
ge upp, avstå från relinquish
upphäva repeal
upprepa, repetera, förnya repeat
upprepat repeatedly
upprepar repeats
upprepningarna repetious
upprepning, repetition repetition
uppskov reprieve
upparbeta reprocess
upphävd rescinded
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
upplösning resolution
upplösningar resolutions
återuppstå respawn
återuppstår respawns
respit, frist, uppskov respite
återuppta resume
återupptar resumes
återuppväcka resurrect
återuppståndelse resurrection
återuppliva resuscitate
röja, förråda, uppenbara, yppa, avslöja reveal
uppenbarelse, avslöjande revelation
uppdaterad revised
återuppliva revitalize
väckelse, återupplivning av revival
förnya, återuppliva revive
återuppväckt revived
resning, revolt, uppror, revoltera revolt
upprörande revolting
uppvisning rewiew
uppfylld, mycket vanlig rife
upplopp riot
skära upp, reva rip
steg upp ris
stigit upp rissen
namnupprop roll-call
upprop rollcall
leka uppsluppet rollick
uppslupen rollicking
tupp rooster
väcka, uppröra rouse
uppjagad, uppbragd roused
anlopp, ansats, upptakt run-up
uppkomling runner-up
uppoffring, offer, uppoffra, offra sacrifice
uppkäftig typ sauce-box
näsvis, uppkäftig saucy
scen, uppträde scene
bister uppsyn, se bister ut scowl
bildskärms-upplösning screen-resolution
andrahandsuppgift second-hand information
uppdelning sectioning
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
självuppacka self-extract
självuppackning self-extraction
förnimmelse, sensation, uppståndelse sensation
ställa, sätta, gäng, lag, plantera, uppsättning set
uppställa set forth
uppgjord, ordnat settled
uppgörelse, nybygge settlement
visa, ådagalägga, visa, uppvisning show
förete, uppvisa show up
uppvigling, upproriskhet sidition
oskrymtad, uppriktig sincere
uppriktighet sincerity
upplösa sissolve
rista upp, hugg slash
uppsnappa snatch up
tupplur, ta sig en lur snooze
blöta upp soak
uppblött soaked
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
uppblött sopping wet
upprinnelse, källa, ursprung source
festande, upptåg spree
patrull, grupp squad
grupper squads
trappa, trappuppgång staircase
uppstart start-up
uppstart starters
spritta, skrämma upp, skrämma startle
förfärad, uppskrämd startled
uppgiven stated
uppgift, påstående, uppgift statement
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
steward, uppassare steward
stimulera, pigga upp, egga stimulate
upppiggande, retande stimulating
uppståndelse, fläkta, omröra stir
uppröra stir up
uppfylld stuffed
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
instämma, tillika, sammankalla, inkalla, uppbåda summon
soluppgång sunrise
uppsikt supervision
uppsyningsman, övervakare supervisor
ge sig, uppge surrender
ovisshet, uppskov suspence
avlysa, suspendera, uppskjuta, hänga upp suspend
uppehålla sustain
uppehälle sustenance
svullen, uppsvälld swollen
uppblåst swollen-headed
uppdela i stavelser syllabify
ställa upp i tabellform tabulate
tabelluppställning tabulation
bestyr, värv, uppgift, uppgift task
uppgifter tasks
trupp, lag, arbetslag team
grupparbete teamwork
svår uppgift teaser
avslutande, uppsägning, ämne, ändelse termination
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
verktygs uppsättning toolkit
upp och nedvänd topsy-turvy
uppspårad traced
uppspårande tracing
genomdriva, uppgöra transact
marschera, skara, trupp, manskap, tropp troop
uppdiktad trumped up
bråk, upplopp tumult
uppackare unarchivers
tina upp, slappna av, räta unbend
regla upp unbolt
knäppa upp unbutton
knäppte upp unbuttoned
uppackning, avkomprimering uncompressing
uppackare uncompressor
korka upp uncork
klumpig, ouppfostrad uncouth
uppsagd under notice
fördärv, upplösande undoing
gräva upp unearth
upphetsa unfuriate
låsa upp unlock
upplåsningskod unlocking-code
låser upp unlocks
packa upp unpack
packa upp unpacking
packar upp unpacks
repa upp unravel
lösa upp en knut untie
knöt upp untied
packa upp unwrap
packa upp unzip
uppackningsprogram unzippers
uppe, upp up
upp och ner up-and-down
förebrå, läxa upp upbraid
uppfostran upbringing
uppdatering, uppdatera update
uppdaterande updating
uppgradering upgrade
uppgradering upgrading
uppför, uppför backen uphill
upplyftande uplifting
ladda upp upload
uppladdad uploaded
på, ovanpå, uppå upon
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
uppror, rabalder uproar
upp och ned upside down
uppe, uppför trappan upstairs
uppkomling upstart
uppåt upward
uppåt upwardly
uppåt upwards
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
förtrupp, lastvagn van
uppkastning vomiting
vänta, passa upp wait
uppvakta wait upon
kypare, servitör, vaktmästare, uppassare waiter
servitris, uppasserska waitress
avstå från, ge upp waive
uppvaknings wakeup
klå upp, dänga wallop
uppmärksam på warned
uppsägning, varning warning
väluppfostrad, välutbildade well-educated
väluppfostrad well-mannered
uppteckna write down
upphetsad wroughtup
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.