The Swedish term "räcka, nå, anlända, hinna" matches the English term "reach"

other swedish words that include "nå" : english :
ruttna, en kropp a body
några få a few
överge, lämna abandon
övergivna, övergiven abandoned
kidnappare abductor
vänta, stanna abide
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
ovannämnd abovementioned
frikännande absolution
frikänna absolve
betonade accented
betona, accentuera accentuate
betona, accentuera accentutate
antaga, acceptera, anamma, godtaga accept
förbannad accursed
anklaga någon accuse somebody of
uppnå achieve
uppnått achieved
kunnandet achievements
uppnår achieves
erkänna acknowledge
erkännande acknowledgement
erkännande acknowledgment
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
följning, åtkomst, anskaffningskostnad acquisition
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
frikännande acquittal
tillförordnad, spelsätt, spel acting
narkotikaslav addict
fastnar, bindemedel adhesive
fettvävnad adipose
närgränsande adjecent
tilldöma, tillerkänna adjudge
ordna, jämka, lämpa, justera, justera, reglera adjust
antagningsnämd admission board
erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma admit
förmanande admonitory
tonårs adolescent
prydande, prydnad adornment
vuxna adults
rovfågels näste, örnbo aerie
aerodynamisk aerodynamic
aerodynamik aerodynamics
chikanera, chikan, förolämpa, förnärma, trotsa affront
förutnämnd aforementioned
förutnämnd aforenamed
förutnämnd aforesaid
pina agonize
dödsångest, vånda, kval, pina agony
trevlig, behaglig, angenäm agreeable
luftkanal air-duct
flygvärdinna air-hostess
landningsbana airstrip
med händerna i sidan akimbo
varnade alerted
vakna alerts
fjärmande, alienation alienation
liknande alike
närande alimentary
lättnad alleviation
analfabet alliterate
unna sig något allow oneself something
tillåtna allowable
förena, bundförvant ally
nästan almost
allena, ensam alone
Alperna Alps
alternativt, växelvis alternately
alternativ alternative
alternativt alternatively
alternativ alternatives
tillsammans, alltsammans, inalles altogether
förbluffa, förvåna amaze
bestört, häpen, förvånad amazed
häpnadsväckande amazing
iver, ärelystnad ambition
benådning, amnesti amnesty
anabaptist Anabaptist
anabol anabolic
anakronism anachronism
anakronistisk anachronistic
anakonda anaconda
anaerob anaerobe
anagram anagram
analys analasis
stillande, analgetikum analgesic
analogisk analogic
analogisk analogical
analog analogous
analogi analogy
utreda, analysera analyse
analytiker analyser
analys, utredning analysis
analytiker analyst
analytisk analytical
analytiskt analytically
analysera analyze
analytiker analyzer
analyserar analyzes
anamnes anamnesis
anapest anapest
anarkistisk anarchic
anarkistisk anarchical
anarkismen anarchism
anarkist anarchist
anarkister anarchists
anarki anarchy
anastigmat anastigmat
anatema, bannlysning anathema
anatomisk anatomical
anatom anatomist
anatomi anatomy
underordnad anciliary
anderna andes
angina angina
anglosaxerna Anglo-saxons
tillbyggnad annex
tillkännage, anmäla, förkunna announce
anmälan, tillkännagivande announcement
tillkännager announces
förkunnar announcing
snart anon
annan another
en annans another's
människoliknande anthropod
anus, analöppning anus
några, nån any
vem som helst, någon anybody
någon anyone
vad som helst, någonting anything
närsomhelst anytime
var som hest, någonstans anywhere
snabbt apace
apanage apanage
apennierna apennines
aplanat aplanatic lens
apostlarna apostles
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
lindra, lugna, blidka appease
lugnande appeasement
tillsätta, utnämna, bestämma appoint
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
närmat approached
tillfartsvägarna approaches
annalkande approaching
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
godkännande, gillande, bifall, anklang approval
bifalla, godkänna approve
approximation, närmevärde approximation
örnnäsa aquiline nose
arkivnamn archive-name
brinnande, het ardent
arena arena
rusta, bestycka, väpna, beväpna, arm arm
beväpnad armed
uppställa, anordna, arrangera arrange
arsenal arsenal
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
konstnär, artist artist
artistisk, konstnärlig artistic
såsom, enär, eftersom, som as
stjärt, åsna ass
assonans assonance
förvåna astonish
häpen, förvånad astonished
slå med häpnad astound
förvånande astounding
när som helst at any time
genast at once
för närvarande, för tillfället at present
vinna, nå, uppnå, ernå, hinna attain
närvaro, upppassning, uppvaktning, sköta attendance
autentisk, verklighetsnära authentic
författarinna authoress
bemyndiga, godkänna authorize
godkännandet authorizing
autograf, namnteckning autograph
tjäna till avail
hämnas avenge
erkänna avow
vaken, vakna awake
prisvinnande award-winning
vaknade awoke
babyloniernas Babylonian's
backanalisk bacchanal
backanalier bacchanalia
backanalisk bacchanalian
nacke back of the head
bakom kulisserna backstage
baconanhängare baconian
kulspetspenna ball-pen
valurna ballot-box
banal banal
banalitet banality
banan banana
stor kulört näsduk bandanna
förbjudna banned
baner, fana banner
kal, bar, blotta, naken, nödtorftig bare
nätt och jämt barely
tunna, gevärspipa barrel
grunderna basics
förmå, orka, vara i stånd att, kunna be able to
förefinnas be found
försenad, dröja be late
likna be like
näbb, pip beak
stråla, skina, stråle, balk, bjälke beam
böna bean
naturskön plats beauty-spot
mulna, anstå, bli become
tystna become silent
förut, före, förrän, framför, förr, innan before
dessförinnan before then
begynna, anträda, börja, starta begin
missunna begrudge
vacker kvinna belle
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörarinna benefactress
beställa, omvittna bespeak
skänka, ägna bestow
varna för beware of
gnabbas, träta bicker
käbbel, gnabb bickering
gnabb bickerings
nota, näbb, räkning, löpsedel, växel bill
binära binaries
binär binary
levnadstecknare biographer
näver birch-bark
kulspetspenna biro
nativitet birth-rate
napp, bita, bett bite
svartna, svärta blacken
svartnar blackens
skurk, kanalje blackguard
bleka, blekna blanch
bleka, vitna bleach
välsigna bless
välsignad, salig blessed
blodig, förbannad bloody
rodna blush
rodnade blushed
rodnar blushes
rodnande blushing
rodnande blushingly
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
inackordering board and lodging
inackordering boarder
inackorderingsställe, pensionat boarding-house
internatskola boarding school
strandpromenad boardwalk
svinaktig boarish
trädnål bodkin
häpnar man boggles
bohem, zigenare bohemian
ångpanna boiler
skena, bult, regla, bom bolt
uppsving, dån, dåna boom
låna av borrow from
lånat borrowed
lånar borrows
inälvor, mage, inälvor, tarmar bowels
spänna, dra till brace
hjärna brain
avgrena branch off
ridbyxor, knäbyxor breeches
brudtärna bridesmaid
upplysa, ljusna, klarna brighten
panna, ögonbryn brow
brun, brun, bryna brown
snår, småskog brushwood
spänne, spänna, buckla buckle
enspännare buggy
signalhorn bugle
byggmästare, byggnadsarbetare builder
byggnad building
byggnader buildings
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
brännare burner
brännande burning
knäppa, knapp button
knapphål button-hole
knapphjälp buttonhelp
avnämare, köpare buyer
fyllnadsval byelection
linbana cableway
kalkylera, beräkna, beräkna calculate
beräknad calculated
beräknar calculates
beräkna calculating
miniräknare calculator
kalender, almanacka calender
titulera, appell, väcka, visit, benämna, kalla call
anropsignal call sign
lugna sig calm down
lugnade calmed
lugnande calming
lugnar calms
kunna, kanna can
Kanaan Canaan
kanaanitiska Canaanite
Kanaaiterna Canaanites
Kanada Canada
kanadensare, kanadensisk Canadian
kanal canal
kanalisera canalize
kanariefågel canary
cannabis cannabis
burköppnare canopener
kardinal, främst cardinal
kardinaler cardinals
gnata, karp carp
gnat carping
politisk karikatyr, tecknad film cartoon
fat, tunna cask
fasttaga, hinna, fånga, ertappa, fatta, gripa catch
hinna i kapp catch up
vinnande, smittande catching
skarp, brännande caustic
gnat cavilling
snabbhet celerity
agnar chaff
utfordra, utmana, utmaning challenge
ljuskrona chandelier
kanal channel
kanaler channels
karakterisera, känneteckna characterize
avgift, försvar, omkostnad, anbefalla, kostnad charge
kostnader charges
näpsa, tukta chastise
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
fuska, bedra, narras cheat
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
småsnål cheese-paring
banna chide
barnafödelse childbirth
Kina China
kinaman chinaman
kväva, kvävas, stokna choke
kristna, kristen Christian
förnamn, dopnamn Christian name
kristna christians
röra om, kärna smör churn
kärna smör churn butter
ränna chute
klarna, göra klar clarify
knäppe, lås, knäppa ihop clasp
klasskillnad class-distinction
åskådlig, klar, klar, redig, klarna, röja clear
rämna, klyvde, klyvt cleft
knyta näven clench one`s fist
prästernas clergy's
gå i närkamp, avgöra clinch
fastna, klänga, hålla fast, sitta fast cling
snabbseglare, klippare clipper
stänga, stänga, nära, noggrann, tät, slut, nära close
närmare closer
närmast closest
öppnar closeup
vagn, tränare coach
spindelnät cob-web
samlevnad coexistence
gymnasium, högskola college
kolosserna colossians
kombination combination
kombinationer combinations
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
kommandoknappar command-buttons
nämnd, kommitté, utskott committee
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
nattvard communion
fyllnad complement
försona, blidka conciliate
älskarinna concubine
kanal, rör conduit
förlänande, utdelande conferment
bikta, erkänna, tillstå confess
förbinda, förena sig conjoin
bindhinna conjunctiva
skalle, kran(näsa) conk
se genom fingrarna connive
kännare connoisseur
segra, besegra, erövra, övervinna conquer
besinna, anse, reflektera på, överväga, betänka consider
överlämna, sända consign
konsignation consignation
överensstämmande, konsonant consonant
förorena, besmitta contaminate
förorenat contaminated
samtidig, jämnårig, samtida contemporary
skymf, vanära contumely
samordna, koordinera coordinate
sothöna coot
avskrivarnas copyists'
korintierna corinthians
majsena corn-flour
hörna, vrå corner
barnslig, banal corny
adelskrona, undersökningsdomare coroner
inhängnad corral
kostnad, pris, kostnad cost
levnadskostnad cost-of-living
kostnader costs
greve, räkna count
påräkna count upon
grevinna countess
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva crack
knäckare, smällkaramell cracker
trana, lyftkran crane
vev, original crank
knäppaste craziest
knarra, knaka, gnissla creak
skaparna creators
fordringsägare, borgenär creditor
bränna cremate
snaggad crew-cut
kriminalitet criminality
rodna, karmosinröd crimson
nynna croon
kröna, hjässa, krona, hattkulle crown
krossa, knapra på crunch
sammanräknad cumulative
förnärvarande currently
svordom, förbanna curse
förbannad, jäkla cursed
snäv, kort curt
dyna, kudde cushion
sed, sedvänja, vana custom
lilla björnen, ledstjärna cynosure
tusensköna daisy
något fuktig dampish
danagäld danegeld
mörkna, förmörka darken
anagga dash it
annandag (jul) day after Christmas Day
omtöcknad, yrvaken, förvirrad dazed
diakonat deaconry
gäldenär debtor
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
bedräglig, bedräglig, lögnaktig deceitful
bedra, svika, narra deceive
avkristna dechristianize
deklination declension
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
avkriminalisera decriminalize
tillägna dedicate
tillägnad dedicated
tillägnande dedications
djupna deepen
värna, förfäkta, försvara defend
orena, defilera defile
avfrosta, tina upp defrost
utmana, trotsa defy
uppehålla, fördröja, dröjsmål, anstånd, försena delay
försenad delayed
utradera, ta bort, utplåna delete
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
befrielse, överlämnande deliverance
förleda, narra delude
narrar deludes
begäran, efterfrågan, anmana, anmaning, krav, yrka demand
lya, näste, kula, lya, håla, håla den
invånare denizen
sekt, benämning, sekt denomination
nämnare denominator
utmärka, beteckna denote
utblottad, naken denuded
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
varsna descry
förtjäna deserve
bestämma, utnämna designate
bestämmelseort, destination destination
ämna, bestämma destine
ägna, helga devote
ägna sig åt devote oneself to
hängivna devoting
avslockna die away
skillnad difference
förnäm, värdig dignified
dåna, dån, larm din
jordbana dirt-track
ta någon ur en villfarelse disabuse
nackdel disadvantage
nackdel disadventage
obehaglig, oangenäm, ruskig, otrevlig disagreeable
försvinna disappear
försvinnande disappearing
gottfinnande, urskiljning discretion
göra skillnad discriminate
onåd, ogillande disfavour
utspy, lämna ifrån sig disgorge
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
förkläda, förklädnad disguise
skam, vanära, vanheder dishonour
obenägenhet disiclination
obenägen disinclined
olydnad disobedience
ej erkänna, förneka disown
olikhet, skillnad disparity
förskjutna displaced
anatomisal dissecting-room
åtskillnad, utmärkelse distinction
åtskillnad mellan distinction between
åtskillnader distinctions
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
celeber, framstående, förnäm, distingera distinguished
äktskapsskillnad, skilsmässa, skiljas från divorce
räkna ett tal do a sum
räkna do arithmetic
hind, kaninhona doe
kaninhona doe-rabbit
rötmånad dog-days
rötmånad dogdays
domännamn domain-name
hemtrevnad domestic comfort
åsna donkey
knark dope
änkenåd dowager
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
avrinna drain off
nubbe, styrketår, sup, snaps dram
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
nackdel, olägenhet drawback
garnering, sås, majonässås dressing
skåla med någon drink a person's health
drönare drone
drunkna, dränka drown
drunkna drowned (get)
trunhinna drum-membrane
hertiginna duchess
hertiginna duchness
narra, lura dupe
soptunna dustbin
dynamisk dynamic
dynamiskt dynamically
dynamit dynamite
dynamo dynamo
ätt, dynasti dynasty
örnar eagles
tjäna, förtjäna earn
förtjänad earned
förtjänar earns
takränna eaves-gutter
tjuvlyssnare eavesdropper
originell, original eccentric
nationalekonomi economics
nationalekonom economist
kanterna edges
byggnad edifice
edomiterna edomites
utplåna efface
egyptierna Egyptians
avlägsna eliminate
annan else
annans else's
annanstans, någon annanstans, annorstädes elsewhere
emacsliknande emacs-like
genant embarrassing
försköna, pryda embellish
förskönande embellishment
omfatta, omfamning, krama, omfamna, famna embrace
känslobetonad emotional
känslobetonad emotive
eftertrycklig, starkt betonad emphatic
personal employess
kejsarinna empress
efterliknande, tävlan emulation
donera, förläna endow
näpen engaging
fana, fanbärare ensign
inknappade entered
öppnar enters
undfägna, roa, underhålla, traktera entertain
inälvor entrails
räkna upp enumerate
efesierna ephesians
utjämna equalize
utrusta, ekipera, bemanna equip
innan, före ere
spioneri, spionage espionage
promenadplats esplanade
väpnare, herr esquire
beräknad estimated
noteringar, beräknar estimates
etikett, konvenans etiquette
välbefinnande euphoris
försvinnande evanescence
försvinnande evanescent
kvällarna evenings
någonsin ever
varannan every other
varannan every second
vattenkanna, handkanna ewer
undersöka, skärskåda, granska, syna, rannsaka examine
spännande, retande exciting
förbanna execrate
uppmana, förmana, mana exhort
förmanade exhorting
lämnade exilen exiled
förefinnas, existera, leva, vara exist
förvänta, påräkna, vänta expect
snabb expeditious
bekostnad, kostnad, utgift, omkostnad expense
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
sona expiate
slockna, utandas, upphöra, utlöpa, förfalla expire
uttrycka, snabb express
snälltåg express train
utlämna extradite
ögonöppnande eye-opening
örnbo, rovfågels näste eyrie
vävnad, tyg, väv fabric
uppfinna fabricate
lögnare fabulist
vissna, blekna, tyna fade
vissna bort fade away
vissen, tynade faded
tynar fades
fela, förfela, underkänna, misslyckas fail
dåna, svimma, svag, matt faint
marknad, fager, blond, hygglig, skaplig, mässa fair
tämligen, någorlunda fairly
insomna, somna fall asleep
insjukna i fall ill with
fanatiker, fanatisk fanatic
fanatisk fanatical
fanatiskt fanatically
fanatism fanatism
manbyggnad farmhouse
snabb, fasta, fort fast
snabbmat fast-food
snabbspolning fast-forward
snabbinfo fast-info
snälltåg fast train
fastna, fästa, häfta fasten
fasthet, snabbhet, fästning fastness
felfinnare faultfinder
gynna, favorisera, tjänst, gunst, nåd, ynnest favour
mannamån favouring
känna feel
kvinnlig, hona, fruntimmerkvinna female
innerlig, brinnande fervent
bulna, vara sig fester
hopp- och kastgrenar field-events
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
snatta filch
filnamn filename
filma, film, en hinna film
fena fin
final finale
drätsel, finansiera finance
finanser finances
finans financial
finansering financing
påträffa, skaffa, få tag i, hitta, fynd, finna find
finnande finding
första, främst, förnämst, först first
fiskerinäring fishing-industry
näve, knytnäve fist
fixstjärna fixed star
vinkanna flagon
väderkorn, fin näsa flair
flå, skinna, skala flay
ull, päls, skinna fleece
knäpp, knäppa flick
knäppt flicked
knäpp, knäppa iväg flip
marginalväljare floating voter
lösaktik kvinna floozie
håna flout
flyta, rinna, flöde, flöda flow
rinnande, svallande, flytande flowing
vattenränna, flodravin flume
spola, rodna, blossa flush
ekonomiskt opålitlig, nattmänniska fly-by-night
flugsnappare flycatcher
narr, tok, dumbom fool
panna forehead
förnämst, främst foremost
form, formulär, gestalt, blankett, dana, bilda form
genast forthwid
spåkvinna, spåman fortune-teller
reservoarpenna fountain-pen
avgiftsfri, gratis, kostnadsfri free of charge
gnaga, oroa sig fret
rynka pannan frown
stelnade froze
steka, bryna, yngel, grädda fry
stekpanna frying-pan
närmare fuller
funktionalitet functionality
kabel-, linbana funicular
värmeledningspanna, smältugn furnace
körsnär furrier
snattra, kackla, pladdra gaggle
vinna, vinning, vinst, vinning, förvärva gain
spelliknande game-like
gymnastiklärare gamemaster
soptunna garbage can
granat garnet
gasbrännare gasjet
beräkna, dimention, kapacitet, kaliber gauge
gel, stelna gel
ordna parvis geminate
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
knäböja genuflect
nära förbunden (med), relevant germane (to)
kallna get cold
mörkna get dark
hårdna get hard
lossna get loose
tröttna get tired
ledsna get tired of
få veta, lära känna get to know
Ghana Ghana
våldnad, spöke ghost
jättinna giantess
prata, snattra gibber
hån, gliring, spe, håna, pik gibe
gibeoniterna Gibeonites
flina, fnissa, fnittra giggle
zigenare, tattare gipsy
låta påskina give out
ge upp, uppge, lämna, avstå, efterskänka, avträda give up
välkomna glad-hand
gärna gladly
gnissla med tänderna gnash
gnaga på, gnaga gnaw
avgnaga gnaw off
ägna sig åt go in for
slockna go out
gudinna goddess
golfbana golf-links
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
godnatt good-night
guvernant governess
välvilja, nåd, behag grace
älskvärd, nådig gracious
magnat grandee
girig, snål, sniken, vinningslysten greedy
grekernas Greeks
granat grenade
granater grenades
rutnät grid
flin, grina, grin, flina grin
kolik, magknip, gnälla gripe
stöna groan
stönande, jämmer groaning
stönar groans
räffla, ränna groove
räfflorna grooves
domna grow numb
rodna grow red
stelna grow stiff
vekna grow tender
smalna, avmagra, magra grow thin
vuxna människor grown-ups
missunna, agg, agg, missunna grudge
ravin, ränna gully
beväpnad gangster gunman
ränna, rännsten, takränna gutter
gymnastiksal gymnasium
gymnastik gymnastics
zigenare gypsy
sedvana, sed, vana habit
naturlig hemvist habitat
hårnål hairpin
all helgona helgen halloween
stanna, halt, tveka, anhalt, rast halt
grimma, snara halter
handskrivna hand-written
överlämna hand over
näsduk handkerchief
hårdnackad hard-core
knäckebröd hard ryebread
hårdna, härda sig harden
hårdnar hardens
knappt, knappast hardly
lyssna hark
ana have a feeling
ögna (igenom) have a glance (at)
nännas have the heart to
huvudbonad headdress
huvudbonad headgear
lyssnare hearers
lyssna hearken
halsbränna heartburn
himlarna heavens
häck, inhägna hedge
hampa, hampa, cannabis hemp
höna hen
livtjänare, handgången man henchman
sitt, hennes, henne, sina her
hjältinna heroine
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
vördnadsvärd, gammal, grå hoary
lucka i något hole in something
hena hone
smekmånad honeymoon
fnask hooker
skräna, tuta, skrän hoot
ryttarinna horsewoman
hosianna hoseanna
värdinna hostess
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
centrum, hjulnav, dator hub, nav hub
snarstucken huffy
enformig, banal humdrum
tystnad, tystna, tysta ned hush
slyna, jäntunge hussy
kyffe, hydda, nav, koja, backstuga hut
mödomshinna hymen
stormarknad hypermarket
supersnabb hypersonic
smälek, vanära ignominy
illasinnad ill-disposed
olärd, analfabet illiterate
efterlikna, imitera, härma imitate
efterliknande imitative
ofördröjligen, genast, omedelbart immediately
hotande närhet imminence
nära förestående impending
näsvishet impertinence
oförskämd, näsvis impertinent
ohövlig, nära impolite
inalles, tillsammans, sammanlagt in all
in natura, i natura in kind
inaktiv inactive
inavel inbreeding
inkarnation incarnation
bränna till aska incinerate
benägen, hågad, sinnad inclined
inbegripa, medräkna, inkludera, omfatta include
förenade incorporated
beteckna, utpeka, tyda på, indikera, anvisa indicate
indisponerad, obenägen, opasslig indisposed
invånare inhabiant
invånare, inbyggare inhabitant
inandas inhale
initiera, starta, inviga någon i initiate
invånare inmate
inskrivna inscribing
inuti, innanför, inne i, in inside
fadd, fadd, banal, sliskig insipid
inspektera, syna, inspektera inspect
förolämpa, förnärmelse, förolämpning, skymfa insult
ämna intend to
hejda, uppsnappa intercept
internationell international
internationellt internationally
mellanakt, paus, intervall interval
uppfinna, dikta invent
uppfinnare inventer
uppfinna inventing
uppfinnare inventor
inåt, inre inwards
bevattna, vattna irrigate
utgivna issued
landtunga, näs isthmus
murgröna ivy
tusenkonstnär jack-of-all-trades
pigga upp, jazz, snack jazz
hån, håna jeer
judinna Jewess
judarna jewry
håna jibe
genast, ögonblick jiff
kvinna, svika, trolös jilt
förena, skarva ihop, gå med, anknyta, skarv, foga join
jona jonah
journalistik journalism
journalist journalist
journalistisk journalistic
journalister journalists
domarna judiciary
kanna, tillbringare, krus jug
knarkare junkie
nämnd, jury jury
nämndeman juryman
juvenalis juvenal
motionsgymnastik keep-fit
brunalg kelp
känna igen, synhåll ken
korn, kärna kernel
nyckelnamn keynames
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
knep, vana knack
knekt, skälm, kanalje knave
knåda knead
knådande, knåda kneading
knä knee
knäbyxor knee-breeches
knäskål knee-cap
knädjupt knee-deep
knähögt knee-high
knäkort knee-length
knäskål kneecap
knäböja kneel
knäande kneeling
knäböjer kneels
knäböjde knelt
stöt, slå, knacka, bulta knock
knackade knocked
gnällspik knocker
veta, ha reda på, känna know
namngiven labeled
arbetsmarknad labour market
frånvaro, avsaknad, saknad, sakna, brist lack
saknar lacks
kvinna, fru, dam, dam lady
lärarinna lady teacher
fin, förnäm ladylike
klagovisorna lamentations
landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land land
värdinna landlady
tyna bort, tråna languish
tråna efter languish for
lanterna, lykta lantern
knä lap
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
ändrad senast last-modified
uppdaterad senast last-updated
förra natten last night
senare, framdeles later on
senare latter
blyertspenna leadpencil
minst gynnad least-favoured
utelämna leave out
lämnar leaves
lämna leaving
vänster, lämnade, över left
legionär legionary
legionär legionnaire
låna lend
låna ut lend to
lånat, lånade, fastan lent
lejonartad leonine
avjämna level make
lögnare liar
liberal, frisinnad, givmild liberal
lögnare lier
löjtnant lieutenant
levnad, liv, leverne life
naturlig storlek life-size
livlina lifeline
ligament, bindsena ligament
likna liken
skålsnäcka limpet
streck, elledning, lina, rad, fodra, linje line
språkkännare linguists
lejoninna lioness
lyssna listen
avhöra, höra på, avlyssna listen to
lyssnare listener
lyssna, lyssnar listening
ut gängorna liverish
polstjärna, ledstjärna lodestar
naturlig magnet lodestone
äldst utgivna longest-running
skörlevnad loose living
lossna, lossa loosen
förnäm, myndig, ståtlig lordly
lönande, lukrativ lucrative
hamnarbetare lumper
ljuskrona, glans lustre
lögnaktig, liggande lying
magnat magnate
bullra, väsnas, stoja make a noise
röja någon ur vägen make away with a person
bli sams, enas make it up
fyllnadsgods makeweight
människa, karl, bemanna man
tjänare manservant
markisinna marchioness
marginal margin
marginal till marginal margin-to-margin
kant, marginal margine
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
salutorg, marknad, avsättningsområde market
marknadsförande marketing
kärna, märg marrow
masoreterna masoretes
matris, original master copy
kännare mastered
onanera masturbate
onanerande, onani masturbating
mognad maturity
majonnäs mayonnaise
mena, lumpen, småaktig, futtig, gemen, låg, betyda mean
utväg, menas, medel, råd (utväg) means
menade, menat meant
medicinare medical student
röna vänlighet meet with kindness
mogen, mogna, fyllig mellow
tina, smälta melt
membran, hinna membrane
lögnaktig mendacious
lögnaktighet, osanning mendacity
tjänar-, simpel menial
nämna, omtala, omnämna mention
nådig, barmhärtig merciful
förtjäna, förtjänst, merit merit
mina damer mesdames
maska, nätmaska mesh
midnatt midnight
tusenårsrike millenium
tusenårig millennial
tusenårigt riket, årtusende millennium
mjölnare miller
miljonär millionaire
härmning, skyddande förklädnad mimicry
själ, ha något emot, tanke, sinne, minne, håg mind
sinnad minded
min, minera, mina, gruva mine
gunstling, någons kreatur minion
näbbgädda minx
snålvarg, girigbuk miser
sakna miss
saknas missing
missionärer missionaries
missionär missionary
husmor, älskarinna, matmor, lärarinna mistress
moabiterna moabites
stöna moan
stönande moaning
monark monarch
monarki monarchy
monarchy monarki
pengarna-tillbaka money-back
enahanda, monoton, enformig monotonous
månad month
månadsvis monthly
extraknäck moonlighting
månar moons
morgnar mornings
inteckning, hypotek, belåna mortgage
mal, nattfjäril moth
brokig, narrdräkt motley
förmultna, multna, vittra moulder
filmstjärna movie star
slemhinna mucous membrane
ligist, rånare mugger
tjurskalle, mulåsna mule
multinationell multinational
snaska på, mumsa munch
kommunal municipal
purpursnäcka murex
senap mustard
senapsgas mustard gas
mykolog, svampkännare mycologist
närsynt myope
narkos nacosis
häst, hästkrake, tjata, gnata nag
gnat nagging
gnatar nags
najad, vattennymf naiad
spika, spik, nubb, nagel nail
nagelbitning nail-biting
nagelfil nail-file
nagellack nail-polish
nagelsax nail-scissors
nagellack nail-varnish
naiv, godtrogen naive
naivitet naïveté
bar, blottad, naken naked
kall, nämna, banämning, döpa, namnge, namn, rykte name
namnsdag name-day
namnskylt name-plate
namngiven named
anonym, outsäglig, namnlös nameless
nämligen namely
namn, döper names
namne namesake
namngivning naming
nankin nankeen
napalm napalm
nacke nape
nafta naphtha
naftalen naphthalene
nappaskinn nappa
självplågare, narcissist narcissist
narkomani narcomania
narkoman narcomaniac
narkos narcos
narkos narcosis
narkotiskt narcotic
smal, trång, snäv narrow
avsmalna narrow off
näs-, nasal nasal
nasalering nasalization
uttala nasalt nasalize
nativitet, födelsetal natality
folk, nation nation
nationalstat nation-state
nationell, riks national
nationalistisk nationalistic
nationaliteter nationalities
nationalitet nationality
nationalisering nationalization
födelse, nativitet nativity
nätt, prydlig natty
naturlig natural
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
naturligtvis naturally
natur, beskaffenhet nature
odygd, stygg, vanartig naughty
nautisk, sjö nautical
pärlbåtsnäcka nautilus
nav nave
navigera navigate
navigerande navigating
navigatör navigator
byggnadsarbetare, rallare navvy
Nasaret Nazareth
nazist Nazi
nazisterna Nazis
närsynt near-sighted
närbelägen, i närheten nearby
nästan, närapå, nära nearly
nära sidan nearside
snygg, nätt neat
nacke, hals neck
vävnadsdöd, nekros necrosis
barr, synål, stift, nål needle
handarbete, sömnad needlework
gnägga neigh
närbelägen neighbouring
grannar neighbours
yngre stenåldern neolithic
näste, ågelbo, bo nest
nät, netto net
nätboll netball
nederländerna Netherlands
Nederländerna Netherlands - the
nätbindning netting
nässla nettle
nässelfeber nettlerash
nätverk network
nätverks network's
för nätverk networked
nätverksarbetande networking
nätverksprogram networkprogram
nätverk networks
journalfilm news-reel
journal-, journalfilm newsreel
härnäst, nästa, instundande next
närmast next-door
närmast anhörig next-of-kin
närmast, bredvid next to
stålpenna nib
knapra, nafsa, mumsa nibble
finaste nicest
öknamn nickname
knåpa niggle
knåpgöra niggling
nära, nästan nigh
nästa nighbour
natt night
nattuggla night-bird
nattblindhet night-blindness
nattklubb night-club
nattlampa night-light
nattuggla night-owl
nattportier night-porter
nattrafik night-service
nattetid night-time
nattvakt night-watchman
nattlinne nightdress
nattens inbrott nightfall
näktergal nightingale
nattlig nightly
nätter nights
nattskjorta, nattskift nightshirt
nattdräkt nightwear
förnäm, adlig, ädel, ädling, adlig, ädel noble
nattlig nocturnal
utnämna, utse nominate
utnämning nomination
snara noose
näsa, nos nose
näsor noses
näsborre nostril
näsborrar nostrils
unna not grudge
notera, biljett, anteckna, not, ton note
avisera, underrätta, varsko, tillkännage notify
tillkännagivande notifying
närande nourishing
föda, näring nourishment
cellkärna nucleus
naken nude
avdomnad, stel numb
nunna nun
nötknäppare nutcrackers
näringsämne nutrient
näring nutrition
lydnad obedience
vördnad, vördnadsfull hälsning obeisence
dödsruna obituary
utplåna obliterate
efterlevnad observance
skaffa, erhålla, vinna, anskaffa obtain
ockupanterna occupants
naturligtvis, givetvis of course
förseelse, förnärmelse, anstöt, förolämpning offence
stöta, förtörna, förnärma, förolämpa offend
utelämnande, underlåtenhet omission
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
utelämnar omits
utelämnad omitted
allestädes närvarande omnipresent
vid närmare påseende on closer inspection
på våra vägnar on our behalf
någondera one or the other
ena ones
nätt och jämnt only just barely
öppna, öppen open
öppnad opened
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
ordinär, ordinarie, vanlig ordinary
originallitet, äkthet originality
prydnad, smycke, sira, dekoration ornament
ornament ornaments
fägelkännare, ornitolog ornithologist
övrig, annan other
annan, av ett annat slag otherguess
på annat sätt, annars, anorlunda otherwise
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
utgångna out-of-date
utgångna out-of-print
kostnader, uygifter outgo
spanare outrider
lämna ut egen verksamhet outsourcing
enastående, framträda outstanding
molnig, mulna overcast
övervinna overcome
försenad overdue
fasta kostnader overhead
ägarinna, innehavare, ägare owner
lugna pacify
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
palestina palestine
skål, kastrull, gryta, panna pan
parad, promenadplats parade
förnämst paramount
förlåtelse, benåda pardon
något avklippt parings
analysera en sats parse
palsternacka parsnip
delning, avsked, bena parting
rapphöna partridge
godkänna pass a test
utelämna pass over
bana, väg, sökväg, stig path
sökvägsnamn pathname
patriarkerna patriarchs
kund, gynnare patron
pantlånare pawn-broker
pantlånare, pantbank pawnbroker
avlöna, betala, avlöna, erlägga pay
bäcken, bottnande pelvic
penna pen
penna (blyerts-), pensel, blyertspenna pencil
pensionär pensioner
snäcka periwinkle
ordinarie permanent (emplyment)
personal personnel
näbbig, näsvis pert
smeknamn pet name
förstena petrify
grinig, kinkig, knarrig petulant
vålnad, spöke, skepnad phantom
filipperna Philippians
filippinerna Philippines
kroppsbyggnad, kroppsbeskaffenhet physique
snatta pilfer
knappnål, nål, stift pin
nåldyna pincushion
tyna, tall, barrträd, tråna, tyna bort pine
ananas pineapple
tillbringare, handkanna pitcher
försona, blidka placate
ortnamn place name
slättinvånare plainsman
dånande plangent
platina platinum
banalitet platitude
behaglig, trevlig, angenäm pleasant
angenämt pleasantly
lodlina plumb-line
skaldinna poetess
förorenande ämne pollutant
orena, förorena, förorena pollute
granatäpple pomegranate
sadelknapp, puckla på pommel
grunna, grubbla, fundera ponder
rynka på näsan åt pooh-pooh
babords lanterna port light
civiluppbåd, väpnad grupp posse
senare än, ända, bakdel posterior
efterlämnade, postum posthumous
kanna, gryta, kruka, burk pot
kaliumkarbonat, pottaska potash
vana, praktik, övning, idka, öva practice
träna, utöva, öva practise
förvarna pre-warn
närvaro presence
tryckknapp press-stud
snabb, hastigt presto
låsas, påskina, föregiva pretend
ganska, nätt, näpen, vacker, söt, någorlunda, täck pretty
prästinna priestess
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
prinsessa, furstinna princess
före, innan prior to
priorinna prioress
förkunnare proclaimer
lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig profitable
promenadkonsert prom
sufflera, påpasslig, snar prompt
uppmanad prompted
kungöra, förkunna, utfärda promulgate
framstupa, benägen prone
avkunna, uttala pronounce
egennamn proper name
föreslagna proposed
ägare, ägarinna proprietor
konvenans, anständighet propriety
prostituerad, fnask prostitute
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
unghöna pullet
puckla på, sadelknapp pummel
utrensning, rensa, rena purge
rena purify
stjäla, snatta purloin
spinna purr
börs, pung, portmonnä purse
tryckknapp push-bottom
tryckknapp pushbutton
sätta i stånd, ordna put in order
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
gnällig querulous
rapp i mun, rask, hastig, snar, flink, kvick quick
fort, snabbt quickly
snabbstart quickstart
gåspenna quill
kapplöpningsbana race-course
reling, skena rail
regn, regna rain
förgrena sig ramify
stinkande, yppig, rang, ordna, rad rank
knacka, lätt slag rap
snabb rapid
snabbt rapidly
förtunna rarefy
ganska, snarare, hellre rather
rationalisera rationaiize
rationalisering rationalization
rationalisera rationalize
sträcker, når reaches
bakåtsträvare, reaktionär reactionary
läsarna readers
gärna readily
lugna reassure
snäsa av rebuff
få, anamma, erhålla, mottaga receive
räkna, beräkna, tror reckon
beräknar, tror reckons
igenkännande recognition
känna igen recognize
påminna sig, minnas recollect
försona, förlika reconcile
spana, rekognoscera reconnoitre
uppgifter, annaler records
relatera, uppräkna, skildra, berätta recount
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
återvinna recovered
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
återvinna recycle
bli röd, rodna redden
åter överlämna redeliver
knappa in, reducera, inskränka reduce
förfina, raffinera, rena refine
återfå, återvinna regain
undfägna regale
reglera, ordna, rucka, styra regulate
reinkarnation reincarnation
reincarnation reinkaration
koppla av, slakna relax
avslappnad, avspänd relaxed
mjukna relent
understöd, undsättning, avbrytare, lättnad relief
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
påminna, erinra remind
påminna om remind of
påminnande om reminiscent
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
löna, honorera remunerate
renässans Renaissance
namnändra rename
slita sönder, rämna rend
lämnar, föredraga, återge render
ryktbar, namnkunnig renowned
återöppna reopen
upprepningarna repetious
rapport, knall, refererat, smälla, referera report
benådade reprieved
benådar reprieves
löna requite
likna, brås på resemble
liknande resembling
invånare residents
resonabel resonable
vördsam, aktningsfull, vördnadsful respectful
hämnas retaliate
försena retard
återvinnande retrieval
tillbakariktad, reaktionär retrograde
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
återförena reunite
hämnas, hämnd revenge
pietet, vördnad reverence
vördnadsfull reverent
vördnadsfull reverential
revolutionär revolutionary
vedergällning, lön, belöning, belöna, löna reward
belönad rewarded
sållandet, gåtorna riddling
narraktig ridicoulus
narraktig, tokig, löjlig ridiculous
skridskobana rink
mogna ripen
mognar ripens
körbana roadway
röva, råna, bestjäla rob
rånare, rövare robber
rövarna robbers
rånar robs
gnagare rodent
namnupprop roll-call
berg- och dalbana rollercoaster
romarna romans
tegelpanna roofing-tile
tågvirke, rep, lina rope
ruttna, multna, röta rot
skrovlig, grov, sträv, knagglig, hårdhänt, ojämn rough
grunderna rudiments
löpning, ränna, löpa, springa, gå, rinna run
skena, rymma run away
runa rune
rinnande, löpning, går, lopp running
puttefnask runt
startbana runway
säkerhetsnål safety-pin
bågna, sjunka, svikta sag
näsvis, uppkäftig saucy
sauna, bastu sauna
byggnadsställning, schavott scaffold
rusa, skena iväg scamper
avscanna, skärskåda, avsöka scan
skandinavien Scandinavia
skandinavisk Scandinavian
avscannade scanned
snåla på, knapp scant
otillräcklig, toftig, ringa, knapp, knapp scanty
sällsynt, knapp scarce
knappt, knappast scarcely
knapphet scarcity
knappast scarecely
virrhöna scatter-brain
knasig scatty
lärare, skolkamrat, lärarinna schoolfellow
håna scoff
sveda, förbränna scorch
scout, spana, speja scout
gasrenare scrubber
tillslutna sealed
efterspana, leta efter search for
begagnad, antikvariat second-hand
lugnande medel, sedativ sedative
förefalla, tyckas, synas seem
självfinansering self-financing
egenutgivna self-published
skepnad, utseende semblance
seminarium seminary
mannagryn semolina
senaten senate
senatorer senators
boskillnad separation of property
tjänare, betjänt servant
gagna, betjäna, serva, severa, tjäna serve
tjänar, severing serving
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
uppgjord, ordnat settled
sömnad sewing
avtona shade off
dana, skepnad, bilda, fason, form, arta, gestalt shape
granat, skal, skala shell
herdinna sheperdess
blänka, sken, pråla, lysa, glänsa, skina shine
välordnad shipshape
kortsynt, närsynt short-sighted
ropa, rop, skräna, ryta shout
krympa, skrumpna shrink
skrumpna shrivel
rycka på axlarna shrug
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
beteckna, betyda signify
tystnad, stillhet, tysthet silence
lena silky
lik, liknande, dylik similar
på samma sätt, liknande similarly
naiv, enkel, simpel simple
sinaitiska sinaitic
sena sinew
digna sink down
skridskobana skating-rink
steknål skewer
snåla med skimp
snål skimpy
himmelsgudinnan sky-goddess
slappna, slakna slacken
massakerna slaughtered
spelautomat, enarmad bandit slot-machine
utjämnar smoothing
snigel, snäcka, skalsnigel snail
knäppa, nafsa, snäsa av snap
nafsar, snaps snaps
försåt, snara, snärja snare
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
snappa bort snatch away
uppsnappa snatch up
hån, gliring, hånleende, håna sneer
snatta, knycka, snoka snoop
snarka, snarkning snore
snäsa av snub
underordnad sobordinate
natrium sodium
avhärda, mjukna soften
några, somliga, någon some
någon somebody
någon dag someday
på något sätt somehow
någon someone
någonstans someplace
någonting something
nångång sometime
stundom, emellanåt, ibland sometimes
något somewhat
någonstans somewhere
snart soon
lindra, lugna soothe
sortera, ordna, sortera, sort sort
ryssarna Soviets
spara, bespara, avvara, skona spare
artnamn specific name
motorcykelbana speedway
skyndsam, snar speedy
snurra, spinna spin
spenat spinach
ungmö, ogift kvinna spinster
spjäka, klyva, rämna split
stupränna, pip, spruta, spruta ut spout
spjärna, avvisa, med förakt spurn
snoka, spionera, speja, spana, spion spy
indiankvinna squaw
patron, godsägare, väpnare squire
stav, personal, stab staff
avteckna sig mot stand out against
klass, normal, baner, norm, standar, fana standard
stjärna star
sjöstjärna starfish
ung kvinnlig filmstjärna starlet
häpnadsväckande startling
uppehåll, stanna, vistas, vistelse stay
stannande staying
ångpanna steam-boiler
akterlanterna stern light
fastna, pinne, käpp, stav stick
styvna, stelna stiffen
snålhet stinginess
snål stingly
snål stingy
snåla med stint
spännande stirring
rörelserna stirrings
stygn, styng, nålstygn stitch
inhängnad stock-yard
sten, kärna stone
stenhuggna stone-carved
stenåldern Stone Age (the)
stenar stones
bländare, hejda, sluta, paus, stanna, stoppa stop
utfyllnad, ersättare stopgap
genast straightway
anspänna, spänna, sila, spänning, anstränga strain
spännare straining
spänna fast, slejf, rem strap
fors, ström, forsa, rinna stream
accent, tryck, betona, påfrestning stress
spänna, töja, tänja, sträcka stretch
ströva, promenera, promenad stroll
knapp, stuteri, dubb stud
snubbla, snava, stappla stumble
under-katalogerna sub-catalogues
under-katalogerna sub-directories
underordnad subaltern
underordna subordinate
senare subsequently
existera, livnära sig subsist
duka under, digna succumb
självmordsbenägen suicidal
supersnabb superfast
förman, överordnad, överman, överlägsen superior
stormarknad supermarket
övernaturlig supernatural
supermakterna superpowers
livnära sig support oneself
förmoda, tro, mena, anta suppose
övermättnad, övermått surfeit
övervinna, höja sig över surmount
efternamn, tillnamn surname
förvånande surprising
förvånande surprisingly
konfekt, efterrätt, snask, gotter, sötsaker sweets
dyning, svälla, svullna swell
kvick, rask, snabb swift
snabbt swiftly
snabbhet swiftness
svinaherde swineherd
vina, sus swish
synagoga synagogue
tabernakel tabernacle
bordknackning table-rapping
ana oråd take alarm
kontrollräknare tallyman
solbränna, garva tan
reta, pina tantalize
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
smalt ljus, smalna av taper
avsmalnande tapering
asfalterad startbana tarmac
hån, håna taunt
tekanna tea-pot
spene, napp teat
tonåring teen
tonåring teenager
tonår teens
narras tell a fib
söka vinna tid temporize
riktning, tendens, benägenhet tendency
sena tendon
preliminära tentatively
terminal, slutgiltig terminal
knapphändig terse
vittna, intyga testify
bevittna testyfy
vävnad, tyg, textil textile
tina, tö, töväder, töa thaw
järnåldern the Iron Age
snår thicket
anse, tänka, tro, mena, tycka think
detta, denna this
pisksnärt, läderrem thong
tusenåriga thousand-year
banal, luggsliten, trådsliten threadbare
spännande, rafflande thrilling
åska, dåna, tordön, dunder thunder
gräl, gnabb tiff
åtsittande, trång, asfull, snäv, stram, tät tight
spänna tighten
trötta, tröttna tire
fint tyg, vävnad tissue
till, att, att, rämna, åt to
i natt to night
i någon mån to some extent
knäck, kola toffee
i kväll, inatt, i afton tonight
pina, kval torment
stel, domnad torpid
tortera, pina, tortyr torture
spåra, spår, märke, aning, spana trace
yrke, handla, handel, näring trade
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
tränare trainer
fälla, fånga, snärja, snara trap
resenär traveller
skattkammare, finansdepartementet treasury
bemöta, behandla, handskas med, förpläga, undfägna treat
prydnadssak trinket
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
inälvor tripe
nött, banal trite
tropikerna Tropics
koffert, trädstam, snabel trunk
prova innan du köper try-before-you-buy
rör, slang, tub, tunnelbana tube
svullen, svullna turgid
hisna turn giddy
blekna turn pale
surna turn sour
klang, knäppa, dallra twang
tvinna, bindgarn, fläta twine
tvinna, snurra twist
pamp, magnat tycoon
zigenare (Ungersk) Tzigane
allestädes närvarande ubiquitous
Ukraina Ukraine
obeväpnad unarmed
tina upp, slappna av, räta unbend
knäppa upp unbutton
knäppte upp unbuttoned
snårskog underbrush
undernärd underfed
underjordisk, tunnelbana underground
undervegenation undergrowth
underbemannad undermanned
underteckna undersign
ta av kläderna, klä av sig undress
ojämn, knagglig uneven
onådig ungracious
ur gängorna, rubbad unhinged
enande unification
förena, ena unify
enastående, unik unique
förena, anknyta unite
olik, till skillnad från unlike
onaturlig unnatural
onåbar unobtainable
inte undertecknad unsigned
obanad untrodden
oanvänd, obegagnad unused
ohågad, ovillig, obenägen unwilling
ogärna unwillingly
obegagnad unworn
nära, intima up-close
senaste up-to-date
uppmana, mana urge
uppmanar, uppmanande urging
urna urn
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
apostlahästarna use shanks`s pony
användarnamn username
lämna, tömma, utrymma vacate
vaccinationer vaccinations
godkännande validation
förgå, försvinna vanish
vördnasvärd venerable
vördnad veneration
pröva, besanna, verifiera verify
veterinär vet
veterinär veterinary
veterinär veterinary surgeon
närhet vicinity
lastbar, vanartig, ilsken vicious
namely, nämligen videlicet
vaka, nattvak vigil
inälvor viscera
rävhona vixen
tonande voiced
volymerna vols
trogen tjänare votary
verserna vss
vakna wake
väcka, vakna wake up
väcka, vaknar, vakna waken
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
promenad walking
panelhöna wallflower
onanera wank
nöd, vilja, önska, sakna, saknad, behöva want
canadahjort wapiti
förmana, råda, varsko, varna warn
nattvakt watchman
bevattna, vatten, vattna water
näckros water-lily
stupränna waterspout
Näcken Watersprite - the
nät, väv web
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
välordnad well-arranged
väl, välbefinnande, välmåga well-being
välordnade, välskött well-managed
välmenande well-meaning
nära nog well-nigh
nå! well!
prydnadshylla whatnot
väsa, kikna wheeze
när when
när det passar when convenient
närhelst whenever
kvida, gnälla whimper
gnälla, yta whine
gnällspik whiner
gnällande, pipig whining
gnägga whinny
pisksnärt whiplash
spinna, surra, surr whir
spinna, surra, surr whirr
vina, vissling, vissla whistle
toppexpert, vina, susa whiz
gärna, villigt willingly
vissna wilt
vinna, vinna, segra win
vindpinad windswept
vinnare, segrare winner
vinnande winning
vintergröna wintergreen
spel bakom kulisserna wirepulling
tankfull, trånande wistful
häxa, trollkvinna witch
avlägsnande withdrawal
vissna, förtorka wither
vissnande withering
inuti, innanför, inom within
bevittna, vittna, vittne witness
vaknade woke
kvinna, fruntimmer woman
skogsvana woodcraft
världsomspännande worldwide
vördnadsfull worshipful
lönande worth-while
nämnvärd worth mentioning
vålnad wraith
uppteckna write down
skräna yawp
vråla, skräna, gallskrika yell
knäppa zap
fanatism zealotry
zootomi, djuranatomi zootomy
other swedish words that include "anlända" : english :
anlända till arrive in
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.