The Swedish term "röra sig ur fläcken" matches the English term "budge"

other swedish words that include "sig" : english :
abdikera, avsäga sig abdicate
tvätta sig ablution
avsäga sig abnegate
vinna, tillägna sig, införskaffa acquire
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
akut, spetsig acute
unna sig något allow oneself something
ändra sig, ändra alter
amatörmässig amateurish
belöpa sig till, uppgå till amount to
inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig appear
närma, anflygning, närma sig, nalkas approach
tillägna sig, tillgripa, passande appropriate
förvissa sig om ascertain
ådra sig, tilldraga, attrahera attract
stödja sig på base oneself on
sola sig bask
sola sig, gassa sig bask in the sun
nöja sig be content with
missta sig be mistaken
förhasta sig, överila sig be rash
vinka till sig beckon
trolova sig become betrothed
förlova sig become engaged
uppföra sig, förhålla sig, bete sig, beter behave
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
blanda sig blend
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
pussig bloated
snyta sig blow one's nose
blåsig blowy
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
välsignelse, förmån boon
bocka sig för bow oneself to
föröka sig, ras breed
bringa, föra med sig, ta med sig bring
våghalsig politik brinkmanship
trasig, avbruten, söndrig, bruten broken
avsigkommen broken-down
signalhorn bugle
affärsmässig businesslike
anropsignal call sign
lugna sig calm down
bry sig om care for
förkyla sig catch a cold
nosig, näbbig, uppnosig cheeky
harkla sig clear one`s throat
inrikta sig på concentrate upon
bafatta sig med concern oneself
nedlåta sig condescend
rätta sig efter conform to
förbinda, förena sig conjoin
konsignation consignation
sammansvärja sig, konspirera conspire
ådra sig contract illness
avtalsmässig, kontraktsenlig contractual
kontrasignera, lösen countersign
yppa sig crop up
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
tränga ihop sig crowd together
krusig, lockig curly
töras, våga, drista sig, understå sig dare
förfalla, dala, slutta, betacka sig, avtyna decline
trotsig defiant
signalement, framställning, skildring, beskrivning description
ägna sig åt devote oneself to
skiljer sig differ
skilja sig differentiate
grådaskig, smutsig dingy
osnygg, oren, smutsig dirty
avsäger sig disclaims
utspy, lämna ifrån sig disgorge
rufsig dishevelled
förställa sig dissimulate
utom sig, galen distraught
sköta sig väl do well
ta av sig hatt doff
klänning, dräkt, göra toalett, klä på sig, kläda dress
slö, dåsig, sömnig drowsy
vare sig...eller, antingen... eller either...or
ge ifrån sig, avge, utsända emit
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
förfråga sig enquire
ingå, inlåta sig på enter into
fela, missta sig err
gifta sig med espouse
legitimera sig establish one`s identity
undvika, undanbe sig, undgå evade
utmärka sig excel
urskulda sig exculpate oneself
utsätta sig för expose oneself to
röja sig exposeoneself
yttra sig express an opinion
förälska sig fall in love
lust, tycka om, infall, tänka sig fancy
bulna, vara sig fester
oroligt flytta sig fidget
eldig, hetsig fiery
smutsig, otäck, snuskig filthy
hetsigt firey
förstklassig first-class
förstklassig, prima first-rate
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
larva sig footle
ojust, orättvis, smutsig foul
gnaga, oroa sig fret
vara ute och roa sig mycket gadabout
klara sig get along
ge sig av, komma bort get away
skärra upp sig get excited
slå sig get hurt
geifta sig get married
röra på sig get moving
gå och lägga sig get off to bed
klippa sig get one's hair cut
klara sig i get through
resa sig, stiga upp get up
glansig glazed
glansig glossy
ägna sig åt go in for
lägga sig go to bed
roffa åt sig, gripa tag i grab
ge sig i kast med, dust grapple
gräma sig över grieve at
hårdna, härda sig harden
förbarma sig have pity
harkla sig, hök hawk
disig hazy
bekymra sig om heed
ta för sig help oneself
sig själv herself
sig själv himself
föreställa sig, inbilla sig, tänka sig imagine
förbättra, förkovra sig, bättra improve
ådra sig incur
innebära, sluta sig till infer
ställa sig in ingratiate
upprorisk, uppstudsig insubordinate
lägga sig ut för intercede
ingripa, lägga sig i interfere
berusa sig intoxicate oneself
inkräkta, störa, tränga sig in, ingripa intrude
sig själv itself
glädja sig över joice at
hålla sig i styr keep quiet
buga sig kowtow
slafsa i sig lap up
tvåla in, löddra sig, lödder lather
mager, luta sig lean
lära sig, erfara learn
vräka sig loll
spegla sig look at oneself in the glass
missta sig make a mistake
få klara sig med make do with
förvissa sig om make sure of
föresätta sig make up ones mind
märka, märke, markera, signera, beteckna mark
gifta sig med, viga, gifta sig marry
under, förundra sig marvel
behärska sig master one's temper
skriva in sig vid universitet matriculate
slingra sig meander
rutinmässigt mechanically
lägga sig i, befatta sig med meddle (in)
befattar sig meddles
bry sig om mind about
blanda sig, blanda mingle
disig, dimmig misty
sur, vresig, dyster morose
ge sig av move off
skitig, lortig, smutsig mucky
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
grötig, mosig, sörjig mushy
tjusig nifty
hörsamma, rätta sig efter, lyda obey
tvångsmässig obsessional
trotsig obsinate
sig oneself
sig, sig själv onself
motsätta sig, opponera, avstyrka oppose
trasig, i olag, i oordning out of order
försova sig oversleep
häftig, hetsig, passionerad, lidelsefull passionate
spetsig, mager peaked
förvänd, vresig perverse
snurrig, vimsig pixilated
störta sig in i plunge into
spetsig, pekade pointed
kasta sig över pounce
kråma sig prance about
drista sig, förmoda, undererstå sig presume
snygga upp sig primp
snygga upp sig prink
yrkesmässig professional
yrkesmässiga professional-looking
visa sig vara prove to be
eka, staka sig fram punt
renrasig pure-bred
ta på sig put on
meritera sig qualify oneself
rida på ord, ordlek, slingra sig quibble
beslutsmässigt antal quorum
trasig ragged
förgrena sig ramify
erinra sig reall
visa sig på nytt, återuppstå reappear
uppfostra, bakdel, uppföda, stegra sig rear
dra sig tillbaka recarde
vila, luta sig bakåt recline
påminna sig, minnas recollect
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
hämta sig recuperate
rödbrusiga red-faced
mospänstig, gensträvig, uppstudsig, motspänstig refractory
fröjda sig åt rejoice at
åter sluta sig till, svara rejoin
förhålla sig remaine
minnas, kom ihåg, komma ihåg, erinra sig remember
avsäga sig renounce
avsägande sig renouncing
betala sig, vedergälla, återbetala repay
ångra, ångra sig repent
residera, uppehålla sig, bo, vistas reside
retirera, dra sig tillbaka retire
stiga, resa sig rise
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
rosig rosy
rutinmässigt routinely
rödbrusig rubicund
utsätta sig för, löpa risk run the risk
störta sig in i rush into
skingra sig scatter
knasig scatty
klia sig scratch oneself
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
föresätta sig set oneself to
bilägga, betala, bosätta sig, bes, bebygga, ordna settle
hamna, bosätta sig settle down
raka sig shave oneself
skolka, smita ifrån, undanbe sig shirk
teckna, skylt, underteckna, vink, signera sign
signalera, signal, märklig signal
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
signerad signed
märkbar, signifikant significant
sätta sig sit down
smyga sig, maska skulk
vårdslös, hafsig slipshod
kämpa sig genom slog through
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
ryck, rycka till sig, nappa åt sig snatch
smyga sig, smita sneak
tupplur, ta sig en lur snooze
uppehålla sig, vistelse, uppehåll, vistas sojourn
smutsig, simpel sordid
vräka sig sprawl
smutsig squalid
huka sig ned squat
vrida sig, våndas squirm
stocka sig, stagnera stagnate
avteckna sig mot stand out against
begiva sig till start for
smyga sig, stjäla steal
spira, spetsigt torn steeple
böja sig stoop
stötta, kråma sig strut
underkasta sig, foga sig submit to
existera, livnära sig subsist
vresig, trumpen sulky
livnära sig support oneself
övervinna, höja sig över surmount
ge sig, uppge surrender
stjälpa i sig swig
vinnlägga sig om, vinnlägga sig om take pains to
bemäktiga sig take possession of
ikläda sig take upon oneself
trasig, söndertrasad tattered
sig themselves
förstklassig tiptop
trasig torn
bekymra sig trouble about
förlita sig på, lita på trust in
vända sig om turn round
anförtro sig åt unbosom
åta sig undertake
ta av kläderna, klä av sig undress
tillskansa sig, inkräkta på usurp
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
invärtes, känslomässigt visceral
yrkesmässig vocational
jämra sig wail
jämrar sig wails
vältra sig wallow
gifta sig med, viga wed
bege sig wend
vare sig...eller whether...or
blåsig windy
förundra sig, undra över wonder at
vimsig woozy
oroa sig för worry about
slingra sig wriggle
vrida sig writhe
vred sig writhed
jämra sig yammer
ge efter, inbringa, avkastning, vika sig yield
other swedish words that include "ur" : english :
uralstring abiogenesis
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
tvär, kantig, hastig, abrupt, burdus, plötsligt abrupt
orimlig, absurd absurd
absurditet absurdness
noga, ackurat, verkligt accurate
sur, syra, syrlig acid
försurning acidification
försura acidify
akupunktur acupuncture
ajournera adjourn
binjure adrenal gland
agentur agency
flygburen airborne
ehuru albeit
be om ursäkt allege
sjukhuskurator almoner
angostura angostura
animal, djur animal
mikroskopiskt djur animalcule
djur animals
hur som helst, alltnog, i varje fall anyhow
hursomhelst anyway
ursäktande apologetic
ursäkter apologies
be om ursäkt apologize
ursäktade apologized
avbön, försvarstal, apologi, ursäkt apology
arkitektur architecture
väduren aries
bältdjur armadillo
armatur armature
spotsk, stursk, oförskämd arrogant
assur asshur
juridiskt ombud attorney-at-law
aura, utstrålning aura
azurblå azure-blue
yttre slottsmur bailey
valurna ballot-box
konkurs bankruptcy
barbiturat barbiturate
vara ute på turné barnstorm
murbräcka battering-ram
ha tur be lucky
bli lurad be taken in
uppburen be thought highly of
best, djur, odjur, fä beast
rovdjur beast of prey
naturskön plats beauty-spot
bukta sig, krök, kröka, slingra, kurva, böja bend
rå, djurisk bestial
skurk, kanalje blackguard
ynklig figur blighter
burdust sätt bluffness
burdus, avtrubba, tvär, trubbig blunt
litteratursökning booksearch
burspråk bow-window
murare bricklayer
pigg, kry, hurtig, rask brisk
mäkleri, courtage, kurtage brokerage
burdus, brysk brusque
odjur, djur, rå brute
tjur bull
tjurfäktning bull-fighting
burgogne burgundy
köpkurs buying-rate
surr, surra buzz
ömsom, i tur och ordning by turns
teburk caddy
bur cage
burar cages
burköppnare canopener
karburator, förgasare carburettor
verkställd, buren, anlagsbärare, bar carried
träskulptur carving
kreatur, boskap cattle
censor, censurera censor
censurerad censored
censur censoring
censur censorship
juristkontor chambers'
turistbuss charabane
hurra cheer
hurrade cheered
urval choise
civilisation, kultur civilization
urringning, klyvning cleavage
urklippshanterare clipboard
tambur, effektförvaring cloak-room
ur, klocka clock
urtavla clock-face
urverk clockwork
konkurrera, tävla compete
tävling, konkurrens, tävlan competition
konkurrenskraftig, konkurrerande competitive
konkurrenskraftiga competitiveness
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
kontur contour
andelsförening, stänga in, bur för höns coop
kurage, mod courage
löpare, kurir courier
förlopp, kurs, riktning, bana, kosa, farled, lopp course
kur course of treatment
banor, harjägare, springare, kurser courses
kurtis, frieri court-ship
vurm, mani craze
vargunge, djurunge cub
unge (djur) cub (animal)
gurka cucumber
kulturell cultural
kultur culture
kulturer cultures
botemedel, kurera, bota cure
lärokurs, kurs curriculum
currypulver curry-powder
kursiv cursive
båge, kröka, kurva curve
kurvor curves
avskuren, avsnöra cut off
avfall, tidningsurklipp cuttings
konjunkturbetingad cyclical
urkalka decalcify
murkna, förfalla, ruttna, förgängelse, förmultna decay
rådjur, hjort deer
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
urartat degenerated
spåra ur derail
urartat deteriorating
ringa, urtavla dial
diktatur dictatorship
restaurangvagn dining-car
ta någon ur en villfarelse disabuse
skönja, märka, urskilja discern
urbleka, avfärga discolour
gottfinnande, urskiljning discretion
diskriminering, urskillning discrimination
rubba, rycka ur led dislocate
särskilja, urskilja, utmärka, känneteckna, skönja distinguish
handling, dokument, urkund, akt document
lura double-cross
tupplur, dvala, dåsa doze
manufakturvaror drapery
draga, tappa ur, rita, teckna, dra draw
enhet, åka, åktur, driva, köra, bringa drive
tjurighet, förtrytelse dudgeon
narra, lura dupe
armatur electric fittings
utrustning, apparatur equipment
europabolag euro-company
europavaluta euro-currency
europanormer euro-norms
europastandardisering euro-standardization
eurocheck eurocheque
Europa Europe
europeisk, europé European
europeer europeans
europeiska europeer
vräka ur ett hus evict from a house
tacka - djur ewe - animal
urskulda sig exculpate oneself
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
ursäkta mig! excuse me!
ursäkter excuses
vurm, mani fad
skönlitteratur, diktroman fiction
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
figur, siffra, gestalt, räkna, nummer figure
tall, fura fir
grundmurad firmly rooted
flygtur, flykt flight
kurtis flirtation
skurtrasa floorcloth
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
flax, tur, lyckoträff, ankarfly fluke
foder (till djur), fodra fodder
mistlur foghorn
lurad fooled
force majeure force majeure
kirurgtång forceps
lycklig, tursam fortunate
frimurare Freemason
från, ur, ifrån from
ilsken, rasande, ursinnig furious
ilska, ursinne, förbittring, raseri fury
apoteksburk gallipot
gurgla gargle
liten gurka gherkin
urholka, trycka ut gouge
urholkad gouged
grip, sagodjur griffin
sagodjur griffon
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
sagodjur gryphon
mås, lura gull
lättlurad gullible
guttural guttural
naturlig hemvist habitat
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
kurragömma hide-and-seek
urval highlights
lura, spratt hoax
grop, ihålighet, ihålig, urholka, tom hollow
horn, lur horn
hur how
hur mår du how are you
gnola, surr, surra, surra hum
hurra hurrah
hydda, kaninbur hutch
ursäkta mig! I beg your pardon!
urminnes immemorial
imponera, pålägga, ålägga, lura impose
in natura, i natura in kind
indoeuropeisk indo-european
stursk, oförskämd insolent
försäkring, assurans insurance
faktura, faktuera invoice
kursiv italic
kursiverad italicized
kursivering, kursiv italics
murgröna ivy
bondlurk jake
syltburk jam-pot
buren jankers
gnissla, kruka, burk, krus, gräla jar
kontursåg, lövsåg jigsaw
journalistik journalism
journalist journalist
journalistisk journalistic
journalister journalists
nöjestur joyride
jura jurassic
edsvuren person jurat
juridiktions jurisdictional
juridik jurisprudence
juridisk jurisprudential
jurymedlem juror
nämnd, jury jury
känguru kangaroo
njure kidney
hästkur kill-or-cure
hugskott, fnurra kink
skurkstreck knavish
lag, juridik law
jurist lawer
sakförare, advokat, jurist lawyer
surdeg leaven
purjolök leek
koloss, sjöodjur leviathan
naturlig storlek life-size
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
lektyr, litteratur literature
skräp, bår, kull av djuryngla litter
liturgisk liturgic
liturgisk liturgical
liturgi liturgy
lamadjur llama
naturlig magnet lodestone
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
urusel lousy
urringad low-necked
tur luck
oturlig, vanlottad luckless
ligga på lur lurk
lurande lurking
lodjur, lo lynx
blöta upp, laka ur macerate
durton, större major
röja någon ur vägen make away with a person
kurtisera make love to
däggdjur mammal
vanvett, vurm, mani mania
murmeldjur marmot
murare, frimurare mason
mazurka mazurka
manufakturhandlare mercer
metallurgisk metallurgic
skrot och korn, kurage mettle
gunstling, någons kreatur minion
odjur, vidunder monster
murkla morel
sur, vresig, dyster morose
mortel, mörsare, murbruk mortar
turistbuss, buss motor coach
försvarsmur, skans, hög mound
tjurskalle, mulåsna mule
privilegiebrev, urkunder muniments
vägg-, väggmålning, mur mural
purpursnäcka murex
stalltips, lur, tupplur nap
födsel, ursprung nascency
naturlig natural
naturalistisk naturalistic
naturalisering naturalization
naturalisera naturalize
naturligtvis naturally
natur, beskaffenhet nature
urringning neckline
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
neurologi neurology
neuros neurosis
neurotiskt neurotical
journalfilm news-reel
journal-, journalfilm newsreel
naturligtvis, givetvis of course
uraktlåta, underlåta, utelämna omit
jourhavande on duty for the day
ursprungligen orgiginally
härkomst, ursprung, upphov, upprinnelse, ursprung origin
ursprunglig, originell original
ursprunligen originally
ur out of
få ur fattning outface
växa ur outgrow
urvuxen outgrown
tur, tripp outing
skissera, kontur outline
alleuropeisk pan-european
älsklingsdjur, kela pet
snurrig, vimsig pixilated
plåster, murbruk plaster
pluralis plural
kanna, gryta, kruka, burk pot
potpurri potpourri
tjura pout
konservburk preserve-tin
ursprunglig, primär primary
ursprunglig primeval
urskog primeval forest
ursprunglig, enkel, primitiv primitive
ursprunglig, urtids primordial
prins, furste prince
furstendöme princedom
furstlig princely
prinsessa, furstinna princess
furstendöme principality
förtursrätt, företräde, prioritet priority
procedur procedure
professur professorship
prov, bevis, korrektur proof
puritan Puritan
högröd, purpur, rosa purple
fyrfotadjur quadruped
kaninbur rabbit-hutch
raseri, förbittring, ilska, ursinne rage
kurs rate of exchange
sur ratty
mottagare, telefonlur receiver
grammofonskiva, urkund, registrera, rekord record
rekursera recurse
rekursion recursion
rekursiv recursive
ren, rendjuret reindeer
kräldjur reptile
resurs resource
restaurang restaurant
restaurering restoration
återställa, restaurera restore
omstrukturera restructure
omstrukturering restructuring
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
tur och retur, återfärd return journey
returbar returnable
returnerade returned
rådjur, rom roe
rådjur roedeer
skojare, skälm, skurk rogue
skurkaktighet roguery
skurkaktig roguish
urusel ropey
skurk ruffian
skurkaktig ruffianly
säljbar, kurant saleable
vilohem, kuranstalt sanatorium
surkål sauerkraut
skurk, slyngel, lymmel, rackare scoundrel
skurkaktigt scoundrelly
genomsöka, skura scour
skrot, skrota ned, bit, urklipp scrap
skuras, krubba scrub
lätt regnskur, rusa, vindil scud
skulptut, skulptera, skulptur sculpture
urval, val selection
returnera send back
raggig, lurvig shaggy
skaldjur shellfish
dusch, skur shower
regnskur shower of rain
påskrift, signatur, underskrift signature
signaturmelodi signature tune
tupplur, ta sig en lur snooze
ögonhåla, hylsa, urtag, ledhåla socket
sur sour
upprinnelse, källa, ursprung source
hälsobrunn, kurort spa
snurra, spinna spin
snurrar spins
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
kurage spunk
spurt, spruta spurt
bildhuggar-, skulpturer statuary
styra, ungtjur steer
turistklass, mellandäck steerage
strukturell structural
struktur structure
strukturerad structured
substitut, surrogat, suppleant, vikarie substitute
tjura sulk
solur sundial
övernaturlig supernatural
surfa surfing
kirurg surgeon
kirurgi surgery
kirurgisk surgical
sur surly
svabb, skrubba, skura swab
snurrstol swivel-chair
kursplan, översikt syllabus
restaurangtyp take-away
djurtämjare tamer
tapp, tappa ur, knacka, klapp, klappa, kran tap
teburk tea caddy
temperatur temperature
temperaturer temperatures
konsistens, struktur texture
åskskur thundershower
tenn, konservburk, bleckburk, burk tin
sillburk tin of herrings
tur, turnera, resa, turné tour
turist tourist
turnering tournament
konst, lura, fuffens, tilltag, spratt trick
klurig tricky
krokben, färd, tripp, utflykt, tur, snava, trippa trip
planteringsspade, murslev trowel
jetturbin turbo-jet
proppellerturbin turbo-prop
turbulens turbulence
turistbyrå turist agency
turk Turk
Turkiet Turkey
turkisk Turkish
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
surna turn sour
turkos turquoise
turturduva turtle-dove
snurra twirl
tvinna, snurra twist
ur gängorna, rubbad unhinged
oturliga, olycklig unlucky
onaturlig unnatural
urin urine
urna urn
ändra kurs veer
hjortkött, rådjurskött vension
ohyra, skadedjur vermin
skurk, rackare, bov villain
skurkaktig, bovaktig villainous
skurkaktighet, skurkstreck villainy
skur, salva volley
vägg, mur wall
liten känguru wallaby
makulatur waste paper
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
urvisare watch-hand
urmakare watchmaker
vaxfigur waxwork
hur är det fatt what`s the matter
huruvida, om whether
spinna, surra, surr whir
yra, virvla, virvel, snurra whirl
snurra whirligig
spinna, surra, surr whirr
snurr whirring
djur- och växtliv wildlife
urskog wildwood
pungdjur wombat
murmeldjur woodchuck
urverk works of a watch
vrida ur wring
armbandsur wristwatch
vred ur wrung
årsgammalt djur yearling
hurra yippee
djurbeskrivning zoography
djurdyrkan zoolatry
surra, brumma, zoom zoom
zootomi, djuranatomi zootomy
Zürich Zürich
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.