The Swedish term "träffa, strejk, slå, strejka" matches the English term "strike"

other swedish words that include "slå" : english :
slakthus abattoir
narkotikaslav addict
släktskap affinity
slagsmål affray
besläktad akin
ängslan, beklämning, bekymmer, oro anxiety
slaganfall apolexy
slaganfall apoplectic
anslag appropriateness
anslå, tilldela assign
av olika slag assorted
slå med häpnad astound
slag med handryggen backhander
bakslag backset
backslag backspace
backslagstangent backspace-key
backslagstangent backspacer
avslut, köpslå, dagtinga, rampris, pruta bargain
slå bash
slagträ, flädermus bat
slagman batsman
slåss battle
slagskepp battleship
slarva be careless
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
slagit beaten
slår beats
slår vad bet
blåsa, fläkta, törn, rapp, slag blow
slaveri, träldom bondage
dryckeslag, omgång bout
slå rekord break the record
bro, slå bro över, brygga bridge
tygla, tygel, betsla bridle
slå gul och blå bruising
penslar brushers
penslar brushes
anslagsäskande budget estimate
knuffa, knuff, slå buffet
sammanslagen bundled
pyssla busy oneself
slaktare, chakuteriaffär butcher
läger, slå läger, campa camp
tjusa, fängsla captivate
slarvig, ovarsam, vårdslös, oförsiktig careless
slarv carelessness
katapult, slangbåge catapult
beslå med lögn catch a person lying
slagord, lystringsord catchword
fjärilslarv, larvtraktor caterpillar
sädesslag cereal
snattra, tala, sladdra, skallra tänder chatter
mejsel, mejsla chisel
utmejsla chisel out
slänga, kasta, skrocka chuck
slagg cinder
samhällslära civics
mussla clam
rassel, rassla clank
slammer, slamra, oväsen, rassla clatter
liten flat båt, hjärtmussla cockle
mynt, penning, slant, mynt, slant, prägla mynt coin
följeslagare companion
komprimera, omslag compress
beslagta, konfiskera confiscate
beslag confiscation
slå ihop, sammansmälta conflate
besläktad, av samma slag congenerous
behaglig, sympatisk, besläktad congenial
besläktad, medfödd connate
släktskap, blodsband consanguinity
sammanslagning consolidation
rep, sladd, snöre cord
slående argument, grov lögn corker
pärm, överdrag, omslag, lock, skyla, täcka, täcke cover
knarra, knaka, gnissla creak
gnisslar creaks
tvärslå cross-bar
boll av idisslad föda cud
släpa i väta daggle
dingla, slänga dangle
släng, rusa, slänga, tankstreck, penndrag dash
slå dank dawdle
dagslång daylong
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
nedslå, nedstämma deject
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
nedslår dejects
avslag denia
förnekande, avslag denial
märke efter slag, buckla dent
nedtrycka, nedslå depress
deprimerad, nedslagen depressed
förtvivlan, nedslagenhet despondency
utslag i vikt deviation in weight
nedslående disappointing
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
nedslående, beklämmande disheartening
nedslagen dispirited
slända på spinnrock distaff
nedslagen downcast
dra, dragga, släpa drag
dra och släpp drag'n'drop
slända, trollslända dragon-fly
teckningslärare drawing-master
släpigt uttal drawl
rädsla, frukta, befara dread
slagskepp dreadnought
tappa, droppa, trilla, drypa, släppa, spilla drop
släpper drops
avskräde, slagg dross
slavgöra, slit drudgery
gödsel, gödsla, dynga dung
beslag embargo
inveckla i strid, trassla till embroil
sinnerörelse, rörelse, känsla, gripenhet emotion
anställning, syssla employment
förslava enslave
trassla in entangle
intrasslad, trasslig entangled
fängsla, förtrolla enthrall
omslag, kuvert envelope
jämviktsläge equilibrium
utslag, utbrott eruption
slät, plan, än, jämn, även even
släcka extinguish
sladd fag-end
ätt, familj, släkt family
fädernesland fatherland
frukta, fruktan, rädsla, farhåga, befara fear
känsel, känsla, känning feeling
vessla, snoka ferret
släktfejd, fejd feud
demon, slav, fantast, djävul, odjur fiend
bekämpa, slåss, slåss, kamp, kämpa, strida, kämpa fight
kämpe, slagskämpe, jaktplan fighter
slagsmål fighting
slak, löslig flabby
slaga flail
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
elsladd flex
sladd (el- ) flexible cord
slänga, slänga, kasta fling
varsel, varsla foretoken
rädsla funk
galärslav galley-slave
gaslåga gas burner
gaslampa, gaslykta gaslamp
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
ärftlighetslära genetics
släkte, klass, grupp genus
slå sig get hurt
gnissla med tänderna gnash
slaghök goshawk
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
sladdertacka gossipmonger
storslagenhet, prakt grandeur
galler, rost, riva, gnissla grate
gnisslade grinded
hårt träslag hardwood
hårda träslag hardwoods
slagsida have a list
hjärtslag heart stroke
släktklenod heirloom
väsning, vina, väsa, fräsa, utvissla, väsa hiss
slå, träffa, träff, drabba hit
slangar hoses
gisslan hostage
Island Iceland
islänning Icelander
isländsk Icelandic
beslagta impound
fängsla, sätta i fängelse imprison
släktingar genom giftermål in-laws
fängsla incarcerate
fängslande incarceration
islamisk Islamic
gnissla, oljud jangle
gnissla, kruka, burk, krus, gräla jar
utslag, omdöme, dom judgment
jugoslavien jugoslavia
slags karamell jujube
rättslärd jurisconsul
rättslärd jurisprudent
rättslärd jurist
dräpa, avliva, döda, slå ihjäl kill
släkt kin
slags ( ett ..... ) kind of (a...)
släktskap kindred
släkt kinsfolk
släktskap kinship
släkting kinsman
kvinnlig släkting kinswoman
sömn, slaf kip
släktingar kith
stöt, slå, knacka, bulta knock
dråpslag knock-down
arbetarskyddslag labour welfare act
slafsa i sig lap up
uppslag på rock, slag lape
slag, rapp, piska, smäll, snärt lash
dörrklinka, säkerhetslås latch
lös, slapp lax
släppa let go
släppa let loose
slät, flack, nivå, jämn level
livslång lifelong
livslängd lifespan
loss, lösa, lös, slak, rörlig loose
släpa (på), handtag, grepe lug
kränga, krängning, sladdra lurch
slå vad make a bet
mänsklighet, människosläkte mankind
gödsel, gödsla manure
parningsläte mating call
släntra omkring maunder
dagslända mayfly
sammanslagning merger
lägga beslag på monopolize
klippa, loge, slå, höskulla mow
slåttermasin, gräsklippare mower
gyttja, slam, dy mud
frikostig, storslagen munificencent
mussla mussel
mynningsladdare muzzle-loader
fädernesland native country
underlåtenhet, slarv, oaktsamhet negligence
ängslan, nervositet nervousness
sparslant nest-egg
nässla nettle
ingenmansland no-man's-land
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
anslagstavla notice-board
annan, av ett annat slag otherguess
slaganfall palsy
lamslå parlyze
stamtavla, släkregister pedigree
genomslagskraft penetration
klämma, ättikslag pickle
finne, blemma, kvissla pimple
affisch, anslag, löpsedel, plakat placard
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
anslående pleasing
grötomslag poultice
hudutslag pox
förkänsla presentiment
frieri, förslag proposal
förslag proposals
föreslå, fria propose
föreslagna proposed
föreslå propound
slå, slå hål i punch
släcka put out
släcka, undertrycka quench
törstsläckare quencher
slagfärdig quick at repartee
knacka, lätt slag rap
dumdristig, hudutslag, obetänksam, förhasta rash
skramla, skallra, rassla, rossla, rossling rattle
vägran, avslag refusal
neka, vägra, avslå, avskräda, rata refuse
avslå refusing
besläktad related
sammanhang, släkting relation
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
koppla av, slakna relax
avslappnad, avspänd relaxed
släppande releasing
vild flykt, slå på flykten rout
rodd, räcka, rad, slagsmål row
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
nedslagen, ynklig rueful
idisslare ruminant
grubbla, idissla ruminate
idisslande rumination
Ryssland Russia
prassel, prassla rustle
savann, grässlätt savannah
kammussla scallop
slyngel, lymmel, fuska, skälm, slarva med scamp
läroverkslärare, magister schoolmaster
kammussla scollop
gissel, gissla scourge
papperslapp scrap of paper
skärmsläckare screensaver
tumult, slagsmål scuffle
gripa, bemäktiga sig, tag i, beslagta, uppbringa seize
känsla, mening, bemärkelse, vett, betydelse, sinne sense
meningslängd sentencelength
stämning, känsla sentiment
avskilja, beslagta sequester
slaveri servitude
bakslag set-back
skeppslast shipload
gå släpigt, blanda shuffle
slam silt
sladd med bil skid with a car
loj, slapp, slak slack
slappna, slakna slacken
slakhet slackness
slagg slag
släcka törst slake
slalombacke slalom slope
slå igen, smäll slam
slang, skälla ut slang
tvärslå, spjäla slat
slampa slattern
slakta, slakta, slakt slaughter
slav slave
träldom, slaveri slavery
slavar slaves
slaviska Slavic
slaviska Slavonic
kälke, slägga sledge
slät, blank sleek
snöslask sleet
släde, kälke sleigh
späd, smal, smärt, slank, tunn, smäcker, gänglig slender
smart, hal, slät slick
slam, gyttja, slem, dy slime
slangbåge sling-shot
papperslapp slink of paper
slånbär sloe
slagord, slogan slogan
slask, utspillt vatten, overall, arbetsrock slop
slaskig sloppy
smutsgris, slarver sloven
sluskig, hafsig, slarvig slovenly
slam sludge
slask, snösörja, dy slush
slampa slut
slarvig slutish
smack, slag, fiskebåt, smacka smack
kras, krossa, krock, slå sönder smash
slät, jämn, mjuk, glatt smooth
mjuka träslag softwoods
slags ( ett ..... ) sort of (a...)
mellanslagstangenten spacebar
pipa, gnissla squeak
amorteringslån sraight loan
hermelin, vessla stoat
eftersläntare straggler
slagen, drabbad stricken
apart, påfallande, slående striking
slag, streck, stryka stroke
åsknedslag stroke of lightning
räcka till, förslå, räcka suffice
suggerera, påstå, antyda, föreslå suggest
föreslaget suggested
förslag, inrådan suggestion
slå till swipe
slå ned på, angrepp swoop
medkänsla sympathy
ta på släp take in tow
trassla till, härva, trassel tangle
trupp, lag, arbetslag team
synonymordbok, ordbok, uppslagsbok thesaurus
kast, kasta, slunga, slänga throw
slag, stöt, duns, dunka thump
andelslägenhet time-share apartment
slang, att tala to speak
verktygslåda toolbox
slänga, vräka toss
slantsingling toss-up
släpvagn trailer
träng, exercera, släp, tåg, inöva, öva, träna train
transportera, forsla, transport transport
rör, slang, tub, tunnelbana tube
slåss, slagsmål, dust tussle
kvartslampa ultra-violetray lamp
oöverträffbar, oslagbar unbeatable
tina upp, slappna av, räta unbend
ostädad, slarvig, skräpig, ovårdad untidy
utslag, dom verdict
vad, slå vad wager
slösa, ödsla, avfall, öda, ödelägga, öde waste
vessla weasel
inslag i väv weft
slag whang
vassla whey
ett slags vinthund whippet
vina, vissling, vissla whistle
visslande whistling
vissla, susa whizz
slå runt whoopee
kvinnosläktet womanshood
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
korsband, omslag wrapper
omslag wrapping
omslagspapper wrappingpaper
jugoslavisk yugoslavian
other swedish words that include "strejka" : english :
strejkande striker
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.