The Swedish term "utbildad, van" matches the English term "trained"

other swedish words that include "utbildad" : english :
rutinerad, yrkesutbildad, skicklig skilled
väluppfostrad, välutbildade well-educated
other swedish words that include "van" : english :
rövande bort abduction
vänta, stanna abide
avvänjning ablactation
urinvånare aborginal
urinvånare aborigine
helomvändning about-turn
helomvändning aboutface
ovan, uppe, över, ovanför above
ovannämnd abovementioned
mellanhavande, räkenskap, beräkning, räkning account
vänja accustom
van vid accustomed to
förvärvande acquirement
förvärvande acquisitions
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
antagning, tillträde, medgivande admission
avancera, förväg, anmarsch advance
avancerad advanced
rådgivande advisory
dödsångest, vånda, kval, pina agony
levande alive
förena, bundförvant ally
förbluffa, förvåna amaze
bestört, häpen, förvånad amazed
bestörtning, förvåning, häpenhet amazement
älskvärdhet, vänskap amiability
vänskap amicability
vänskaplig amicable
sämja, vänskaplighet amity
englandsvän anglophile
anmälan, tillkännagivande announcement
förvänta anticipating
förväntan, antecipation anticipation
användbarhet applicability
användningsområde application area of use
använd applied
i regel, vanligen as a rule
sovande asleep
förvåna astonish
häpen, förvånad astonished
förvåning astonishment
förvånande astounding
vindsvåning attic
avantgarde avant-garde
avvända avert
väntade awaited
väntar awaits
omvänt snedtecken backslash
vanlottad badly off
tillgodohavande, balans, våg, balans, jämvikt balance
källarvåning basement
återvåndsgränd blind alley
stubbsvans bobtail
pojkvän boyfriend
svinga, svänga brandish
kringvandrande musikant busker
svängt stolsben cabriole
levande ljus candlelight
vandringspris challenge prize
tvångsrekvirera commandeer
tarvlig, gemensam, ordinär, allmän, vanlig common
vanliga commonly
pendla, förvandla commute
tvång compulsion
användandet av datorer computing
medgivande, eftergift concession
uppförande, beteende, dirigera, vandel conduct
efterlåtenhet, tyst medgivande connivance
nödtvång constaint
tvång constraint
rådgivande consultative
bidragsgivande contributory
skymf, vanära contumely
omvänt conversely
omvändelse conversion
omvandlingar conversions
omvända, konvertera convert
omvandlare converter
soffa, divan couch
svansa, krypa cringe
tjock vaniljsås custard
sed, sedvänja, vana custom
bruklig, vanlig customary
öronbedövande deafening
bulvan decoy
vanställa deface
vanställa deform
vanskapt deformed
vansläktas, urarta, degenerera degenerate
grävande delving
krävande, kräver demanding
vansinnig demented
göra invändningar demur
invånare denizen
underhavande dependant
efterlevande dependents
vanhelga desecrate
grävande digging
förfall, vanvård dilapidation
avstängd, vanför disabled
betvivla, skam, vanheder discredit
vanpryda, vanställa disfigure
smälek, blamage, skam, onåd, vanheder disgrace
skam, vanära, vanheder dishonour
illa beryktad, vanhedrande disreputable
vanheder disrepute
missaktning, vanvördad disrespect
vanvördig disrespectful
vanvördigt disrespectfully
utsvävande dissipated
utsvävande, liderlig dissolute
förvränga, vanställaförvrida distort
förvänd distorted
gjort, förehavande doing
sovande, vilande dormant
biplan, tvåvåningsbuss double-decker
avdrift, vandra drift
vandrade drifted
vandrar drifts
drivande driving
attrapp, träkarl, träkarl, falsk, bulvan dummy
enkel att använda ease-of-use
enklast att använda easiest-to-use
lättanvänt easy-to-use
emigrera, utvandra emigrate
utvandring emigration
anställa, använda employ
omvandlare emulator
slut-användare end-user
strävan endeavor
strävanden endeavors
strävan, sträva, bemöda sig endeavour
fiende, ovän enemy
avancerat enhanced
vänja enure
kringvandrande errant
evangeliska evangelical
evangelisation evangelization
fordrande, krävande exacting
undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall excuse
krävande, tvingande exigent
uttåg, utvandring exodus
förvänta, påräkna, vänta expect
väntande expectant
förhasta, förhoppning, förväntan expectation
väntande expecting
vana, erfara, erfarenhet, uppleva, upplevelse experience
utdrivande, utvisning expulsion
utomordentligt, ovanlig extraordinary
vände ansiktet faced
vara vänd mot facing
vänja familiarize with
vantrivas feel uncomfortable
användbar fit for use
klanglös, flat, flack, fadd, platt, våning, slät flat
nonchalant, vanvördig flippant
våning, golv floor
krumelur, briljera, fanfar, blomstra, svänga flourish
kraftig, effektivt, tvångs forcible
vanvett, raseri frenzy
vän friend
vänskaplighet friendliness
vänlig friendly
vänner friends
vänskap friendship
givande, bördig, fruktbar fruitfull
fullt användbar fully-functional
blivande, tillkommande, framtid future
vinstgivande, lukrativ gainful
galvanisk galvanic
uppliva, galvanisera galvanize
galvanometer galvanometer
förvanska, stympa garble
vanligen, i regel, merendels, i allmänhet generally
nära förbunden (med), relevant germane (to)
flickvän girlfriend
givande giving
handske, vante glove
evangelium gospel
bottenvåning ground floor
mycket krävande, stryk gruelling
sedvana, sed, vana habit
vanor habits
sed, sedvanlig habitual
vansklig, farlig hazardous
fotvandra hike
hemvändande homing
hästsvans horsetail
svävande hovering
människovänlig humane
människovän humanitarian
smälek, vanära ignominy
invandrare immigrants
invandra immigrate
invandrat immigrated
dödläge, återvändsgränd impasse
nödvändig, tvingande imperative
maktlöshet, vanmakt impotence
i en handvändning in a trice
äggkläckning, ruvande incubation
invånare inhabiant
invånare, inbyggare inhabitant
ogästvänlig inhospitable
invånare inmate
vansinnig, sinnessjuk, tokig insane
vansinnigt insanely
vansinne, sinnessjukdom insanity
vänja inure
upphävande invalidation
omvänt invers
vända om invert
vankelmod irresolution
vanvördig irreverent
javanesisk javan
javanesisk javanese
hygglig, sort, art, vänlig, god, snäll kind
vänliga kinds
knep, vana knack
vandrande riddare knight-errant
halt, ofärdig, vanför, lam lame
vänstern Left
vänster, lämnade, över left
vänster left-hand
vänsterhänt left-handed
vänstra lefthand
vänsterfolk leftists
längst åt vänster leftmost
vänster leftward
till vänster leftwards
levanten levant
utsvävande, tygellös licentious
livslevande life-like
existens, uppehälle, utkomst, levebröd, levande living
vanlig skrift longhand
oturlig, vanlottad luckless
vansinne lunacy
sinnessjuk, hospital, dåre, vansinnig lunatic
tokig, vansinnig, vansinne, galen mad
galenskap, vansinne, dårskap madness
använda, nyttja make use of
vanvett, vurm, mani mania
användande manipulating
röna vänlighet meet with kindness
storhetsvansinne megalomania
metamorfos, förvandling metamorphosis
utvandra migrate
vanskötsel, dåligt uppförande misconduct
vanstyre misgovernment
förfuska, missköta, vansköta mismanage
vanskötsel mismanagement
vante mitten
användningssätt mode of application
moral, vandel morals
upphovsman, drivande kraft, drivande kraft mover
fleranvändarsystem multi-access
fleranvändarsystem multiuser
odygd, stygg, vanartig naughty
nödvändigvis necessarily
nödvändig necessary
nödvändiggöra necessitate
behövande necessitous
nödvändighet, nödvändighet, behov, nöd necessity
torftig, behövande, nödlidande needy
uraktlåta, försumma, underlåta, vanvårda, vansköta neglect
nya-användare newusers
tillkännagivande notifying
invända, ting, föremål, tingest, objekt object
invändning objection
tvångsmässig obsessional
vid, ovanpå, på, anmaning on
jourhavande on duty for the day
ovanpå on the top of
användares operator's
ordinär, ordinarie, vanlig ordinary
oscillera, svänga, pendla oscillate
svängning oscillation
yttre, utvändig outer
övervann overcame
överskrivande overwriting
vän pal
vänner pals
regntak, takvåning penthouse
förvänd, vresig perverse
slätt, tydlig, enkel, simpel, fält, vanlig plain
slättinvånare plainsman
vänligen, behaga please
innehavande possessing
kraftlös, vanmäktig powerless
vanmakt powerlessness
vana, praktik, övning, idka, öva practice
erfaren, van practised
betänklig, vansklig, osäker precarious
havandeskap pregnancy
havande, grossess, gravid, innehållsrik pregnant
bakvänd, orimlig preposterous
förevändning pretence
förevändning pretext
vanhelga, profan profane
utsvävande profligate
avancemang, befordran promotion
framdrivande propulsion
kvantitativ quantitative
kvantitet, mängd quantity
kvanta, mängd quantum
återvinning, återanvändning recycling
vanlig, regelbundet, ordentlig regular
övar, övande rehearsing
relativ, anhörig, släkting, anförvant relative
nödvändig required
invånare residents
återkommst, återvända, returnera, återlämna return
återvändande returning
använda på nytt reuse
givande rewarding
uppfylld, mycket vanlig rife
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
svängning, rotation rotation
fribytare, vandrare rover
vanhelgande sacriledge
vanhelgande, helgerån sacrilege
vanka omkring saunter about
savann, grässlätt savannah
vant, hölja, svepning, slöja shroud
enkel att använda simple-to-use
ovanlig singular
sovande sleeping
vandra mödosamt slog
rogivande soothing
sövande soporific
vrida sig, våndas squirm
högtravande stilted
våning storey
tvångströja strait-jacket
kringströvande, gå vilse stray
strävan striving
svit, våning suite
vidskepelse, vantro, skrock superstition
ertappa, överraska, överraskning, förvåning surprise
förvånande surprising
förvånande surprisingly
överlevande, rest survival
svanhopp swallow dive
svan swan
svänga, vackla, vingla sway
svängande swaying
svängning, gunga, svänga, dingla, svinga swing
svängdörr swing-door
svängande swinging
svängtapp swivel
svängbro swiviel-bridge
svängde swung
svans, skört, stjärt tail
med svans tailed
svansar tails
krävande, svår taxing
trevande tentative
den, tull, vintergatan, trokoloren, vänstern, det the
till vänster to the left
upp och nedvänd topsy-turvy
förvandla, förändra transform
förvandlar transforming
dra, utvandring trek
vändkrets tropical circle
övergå, vändning, vrida, svarva, tur, varv, vända turn
vända sig om turn round
vändning, avtagsväg turning
vänder turns
vändkors turnstile
vändskiva turntable
U-sväng, helomvändning U-turn
ovan unaccustomed
ovanligt uncommon
oväntad, oförmodad unexpected
oväntat unexpectedly
ovänlig unfriendly
ovänlig, avogt unkind
oanvänd, obegagnad unused
ovanlig, osedvanlig unusual
på, ovanpå, uppå upon
användbar usable
användande, bruk usage
bruka, trafikera, begagna, bruk, använda use
använda use for
användbart useable
använt used
van used to
nyttig, brukbar, användbar useful
användbarhet usefulness
oduglig, onyttig, lönlös, oanvändbar useless
användare user
användar-skapade user-created
användar-vänligt user-friendly
användarlicens user-license
användarlista userlist
användarnamn username
användare users
användande using
vanligt usual
vanligen, vanligtvis usually
vanlighet usualness
användande utilized
svävande, vag, otydlig vague
vanilj vanilla
lastbar, vanartig, ilsken vicious
galvanisk voltaic
vänta, passa upp wait
invänta, vänta wait for
väntade waited
väntar waiting
väntrum waiting-room
gång, vandra, promenad, gå, vandring, promenera walk
vandrare walker
vandra wander
vandrare wanderer
vandring wandering
avvänja wean
avvant weanling
användbar wearable
avvänja ett barn wearn a child
fallfrukt, skänk från ovan windfall
van wont
skogsvana woodcraft
oanvändbar worthless
vanföreställning wrong idea
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.