The Swedish term "väl, kry, källa, jo, gott, brunn, bra" matches the English term "well"

other swedish words that include "väl" : english :
envälde absolutism
svalg, avgrund abyss
farväl adieu
förvalta administer
förvaltning, styrelse, regi, handhavande administration
förvaltnings administrative
kvalfull agonizing
dödsångest, vånda, kval, pina agony
dvala, apati apathy
välsmakande, aptitretande, aptitlig appetizing
valv, båge arch
välvd arched
villervalla babel
tillbakasvallande våg backwash
skvalpskott baffle
valfiskben baleen
rösta, valsedel, omröstning, sluten omröstning ballot
valurna ballot-box
skenvälgörare barmecide
grundval basis
våldsamt tumult, dårhus bedlam
donation, välgörenhet, välsignelse benefaction
välgörare benefactor
välgörarinna benefactress
välgörande, välgörenhet beneficial
välvilja benevolence
välvillig benevolent
välvillig benign
välsigna bless
välsignad, salig blessed
välsignelse blessing
svälla, röka sill bloat
välsignelse, förmån boon
stad, köping, stadsvalkrets borough
fyllnadsval byelection
valk callosity
valk callus
välvning, böja camber
karneval carnival
valkommitté, valmöte caucus
kavaljer, ryttare cavalier
kavalleri cavalry
barmhärtighet, välgörenhet charity
klyfta, svalg chasm
val, utsökt choice
urval choise
utse, välja, utvälja choose
väljer chooses
väljande choosing
välja chose
vald chosen
invälja ny ledamot, adjungera co-opt
dvala coma
trösta, trevnad, bekvämlighet, välbefinnande comfort
samvälde commonwealth
valkrets constituency
beståndsdel, väljare constituent
kallt, sval, avkyla cool
valutor currencies
valuta currency
vals, cylinder cylinder
vällusting debauchee
läcker, välsmakande, ljuv, delikat delicious
fröjd, välbehag delight
förtjusande, välbehaglig delightful
välja bort deselect
bortvald deselected
enväldig despotism
devalvering devaluation
invaliditet, oförmåga disability
diskvalificera disqualify
förvalta disscharge
valpsjuka, tempera distemper
sköta sig väl do well
herravälde dominanse
herravälde domination
välde, besittning, herravälde dominion
tupplur, dvala, dåsa doze
översvallande effusive
välja elect
vald elected
val election
valbyrå election office
valfläsk election promises
valarbetare electioneer
väljare elector
valmanskår electorate
kvalifikation eligibility
önskvärd, berättigad, valbar eligible
talarkonst, välläsning elocution
vältalighet eloquence
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
valberättigad entitled to vote
välljud euphony
välbefinnande euphoris
europavaluta euro-currency
afton, kväll evening
kvällarna evenings
utesluta, välja bort exclude
överflöd, översvallande glädje exuberance
översvallande exuberant
svältande famine-stricken
svälta famish
avsked, farväl farewell
matningsvalsar feedrolls
kvälja feel sick
valsade flat-rolled
flytande valutor floating currencies
marginalväljare floating voter
rinnande, svallande, flytande flowing
våld, tvinga, kraft, tränga force
med våld, övertygande forcibly
vällukt, doft fragrance
välluktande fragrant
valthorn French horn
våldsamhet, raseri furry
spelväljare game-selector
valack gelding
våldnad, spöke ghost
rotvälska gibberish
välkomna glad-hand
kundkrets, välvilja good-will
välmening good intention
adjö, farväl goodbye
sladder, skvallra, skvaller, skvaller gossip
välvilja, nåd, behag grace
väldig, storartad, högtidlig grand
stryk, välling gruel
sluka, svälja gulp
välbehag, smak gusto
valla, hjord, skock herd
topp-kvalitets high-quality
urval highlights
snabbvalstangent, snabbvalstangent hot key
hussvala house-martin
likväl, emellertid, men, dock however
väldig huge
väldigt hugely
väldig omfattning immensity
våldsam impetuous
ej valbar ineligible
mellanakt, paus, intervall interval
pladdra, pladder, rotvälska jabber
rotvälska, jargong jargon
glad, väldigt jolly
klok, välbetänkt, vettig judicious
likaväl just as well
grundval keystone
välgärning kind deed
välvilligt kindly
godhet, välvilja kindness
vågskvalp lapping
vällustig lascivious
tvåla in, löddra sig, lödder lather
dvallik lethargic
dvala lethargy
vällusting libertine
licens, självsvåld licence
liljekonvalj lily of the valley
konkursförvaltare, utredningsman liquidator
herravälde lordship
vällustig, lysten lustful
hantera, förestå, handha, manövrera, förvalta manage
hantering, förvaltning, ledning management
väluppfostrad mannerly
sakkunskap, herravälde mastery
kväljande, mjäkig mawkish
välförtjänst merited
mäktig, väldig mighty
vallgrav moat
valspråk, devis, motto motto
kväljande nauseating
likväl, ändå, dock, icke desto mindre nevertheless
skvallerbytta newsmonger
våldsamt anfall onslaught
välja opt
valfrihet, valmöjlighet option
valfri optional
valfritt optionally
valmöjligheter options
överflöd, välstånd opulence
vältalare, talare orator
välordnad, ordentlig, ordonnans orderly
överväldiga overpower
överväldiga, översvalla overwhelm
överhopad, överväldigad overwhelmed
översvallande overwhelming
kval, ont, plåga, pina, smärta, värk pain
avgrundskval pains of hell
välling, gröt pap
förvälla parboil
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
parfym, vällukt, parfymera perfume
vålnad, spöke, skepnad phantom
pilgrimsfärd, vallfärd pilgrimage
svältlön, liten lön, smula pittance
vallmo poppy
framgång, välstånd, välgång, medgång prosperity
valpa, valp pup
valp puppy
gungfly, lervälling quagmire
förbehåll, kvalifikation, merit qualification
kvalifikationer qualifications
kompetent, kvalificerade qualified
kvalificera qualify
kvalitativ qualitative
egenskap, kvalificera, kvalitet quality
samvetskval qualms
kväljande, obehaglig queasy
fästningsvall rampart
våldta rape
fenval razorback
välja om, återvälja re-elect
revalvera revaluate
varv, revolution, rotation, omvälvning revolution
skal, svål, kant rind
rivaler rivals
rulle, trilla, vältra sig, mullra, bulle, slingra roll
vält, vals roller
valsverk rolling-mill
kassavalv safe-deposit
backsvala sand martin
smaklig, välsmakande sapid
väldoftande, välsmakande savoury
huvudsvål scalp
skvallerkärring scandalmonger
välj, utvälja select
valbara selectable
vald selected
väljer selecting
urval, val selection
väljare selector
välväxt, välskapad shapely
välordnad shipshape
kväljningar, sjukdom, illamående sickness
förtala, baktala, skvaller, förtal slander
tvål, såpa soap
skvalp, plask splash
svält starvation
svälta, hungra starve
svälter starving
kvalmig stifling
kassavalv strong-room
dvala, apati stupor
äta kvällsvard, klunk, supera sup
kvällsmat, supé supper
svalla, svallvåg surge
sluka, ladusvala, svala, svala, svälja swallow
sväljande swallowing
dyning, svälla, svullna swell
svällande, ansvällning swelling
väldig swingeing
svullen, uppsvälld swollen
skvallerbytta talebearer
skvallerbytta telltale
valla, tendera tend
fasa, fruktan, skräckvälde, skräck terror
i kväll this evening
strupe, hals, svalg throat
skvaller tittle-tattle
grav, grift, gravvalv tomb
i kväll, inatt, i afton tonight
pina, kval torment
slöhet, dvala torpor
förvaltare trustees
välta tumble over
okvalificerad untrained
omvälvning upheaval
kullkasta, oroa, välta, stjälpa upset
valbara user-selectable
farväl valediction
valens valence
valentinbrev valentine
värdera, valuta, valör, värde value
vidsträckt, vidlyftig, väldig vast
hopp, valv vault
välvd vaulted
våldsam, häftig vehement
våldta, kränka violate
våld, våldsamhet violence
häftig, våldsam violent
vällustig voluptuous
väljare, röstande voter
vältra sig wallow
valnöt walnut
valborgsmässoafton Walpurgis night
valross walrus
vals waltz
klocka, vaka, vakt, valla, iakttar, fickur, ur watch
väl, valk weal
välstånd, rikedom wealth
rik, förmögen, välbärgade wealthy
välkommen, kärkommen, välkomna welcome
välkommen-hem welcome-home
välkomnade welcomed
välkomnande welcoming
välgång, välfärd welfare
välriktad well-aimed
välordnad well-arranged
väl, välbefinnande, välmåga well-being
välsittande well-cut
väldokumenterad well-documented
väluppfostrad, välutbildade well-educated
välvårdad well-kept
välkänd well-known
välsmord well-lubricated
välordnade, välskött well-managed
väluppfostrad well-mannered
välmenande well-meaning
välbärgad, rik well-off
välbevarad well-preserved
väl-proportionerade well-proportioned
vältaligt well-spoken
vältummad well-thumbed
välbärgad well-to-do
välartad wellbehaved
välfungerande wellfunctioning
kaos, vältra welter
val whale
spoling, unge (hund), valp whelp
vålnad wraith
other swedish words that include "kry" : english :
akryl acrylate
akrylfiber acrylic
akryl acrylic fabric
krypande smicker adulation
kryddpeppar allspice
apokryfiska böcker apocrypha
apokryfisk apocryphal
besegra, dänga, kryssa, slå, bulta, piska, hamra beat
skryt, förhäva sig, berömma sig själv boast
skrävlare, skrytare boaster
skrytsam boastful
skryta brag
skryter brags
pigg, kry, hurtig, rask brisk
skrymmande bulky
klöv, lökklyfta, kryddnejlika clove
krydda condiment
rekryt, värnpliktig conscript
krypa ihop cower
kräla, krypa, kravla crawl
vecka, veck, skrynkla, rynka crease
skrynklig creased
krypa, smyga creep
krypt creeped
kryper creeps
svansa, krypa cringe
krympling, omintetgöra cripple
korsa, vresig, kryss, övergå, kors cross
kryss, kryssa, kryssning cruise
kryssare cruiser
krycka, stöd crutch
kryptiska cryptic
dekryptera decrypt
dekrypterad decrypted
dekryptering decryption
dekrypterar decrypts
avkryptera encrypt
kryptering encryption
avkrypterar encrypts
resa upp, upprätt, eregerade, rak, rakryggad erect
gulbrun, krypa, lisma fawn
smak, arom, krydda flavour
kryddad flavoured
kryddar flavouring
kräla, krypa grovel
kraftig, kry, frisk hale
krypa huddle
hycklare, skrymtare hypocrite
skryt jactation
kryphål loop-hole
kryp, mygga midge
krypa in nestle
icke-krypterad non-encrypted
skrytsamt, prål, vräkighet ostentation
orera, skryta rant
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
rekrytera, rekryt recruit
rekrytering recruitment
skrynkla till rumple
skrynklig rumpled
krydda seasoning
servil, krypande servile
krympte shrank
krympa, skrumpna shrink
oskrymtad, uppriktig sincere
krypskytt sniper
krydda spice
skryta, skryt, luffare swagger
krypande sycophantic
oskrymtad unfeigned
rättskaffens, rakryggad, rak, upprätt, renhårig upright
skrytsam vainglorious
skryta vaunt
skrynkla wrinkle
aptit, krydda zest
kryddad zestful
other swedish words that include "jo" : english :
jordsvin aardvark
möjlig gjord abled
ajournera adjourn
tillgjordhet affectation
påverkad, gripen, tillgjord, konstlad affected
jord agrarian
jordbruks agricultural
jordbruk, lantbruk, åkerbruk agriculture
ansjovis anchovy
miljövårdskampanj anti-pollution
hjorthorn antler
kronärtskocka, jordärtskocka artichoke
artificiell, konstgjord artificial
kamrat, kompanjon associate
kompanjoner associates
rabbla, pladdra, sorl, jollra babble
ukulelebanjo banjulele
steril, karg jord, ofruktbar barren
bajonett bayonet
fyr, sjömärke beacon
tåla, björn bear
bjöd, anbud, bjudit, bjuda bid
biljon billion
björk birch
björnbär blackberries
björnbär blackberry
rost, fördärv, mjöldagg blight
buljong bouillon
björnbärsbuske bramble
brottsjö breaker
buljong, köttsoppa broth
sjörövare buccaneer
jordfästa, begrava bury
kärnmjölk butter-milk
sjöledes, till sjöss by sea
kanjon canyon
jord carth
håla, jordkula, grotta cavern
kedjor chains
jordekorre chipmunk
krabb sjö, ombytlig vind choppy
knubbig, tjock chubby
tjockt stycke chunk
rengjorde cleaned
jordkoka, tölp clod
hjortron cloudberry
pansarskjorta coat of mail
tvättbjörn coon
feg, pultron, feg, kujon, stackare coward
tjock vaniljsås custard
specialgjorda customised
lilla björnen, ledstjärna cynosure
mjölkaffär, mejeri dairy
avgjord, beslutat decided
rådjur, hjort deer
avjonisering deionization
tjock rök dence smoke
tjock, tät dense
torrmjölk desiccated milk
gjorde did
jolle dingey
jordbana dirt-track
gjort, förehavande doing
gjort done
utställda, oavgjord drawn
garnering, sås, majonässås dressing
björn, gråbrun, indrivare dun
mull, jorden earth
jordbävning earth-quake
världslig, jordisk earthly
jordbävning earthquake
miljörevision eco-audit
miljömärkning eco-labelling
miljöforskare ecologist
miljöforskning ecology
vall, kaj, vägbank, bank (av jord) embankment
ingenjör, konstruktör engineer
miljö, omgivning environment
miljö environmental
miljöer environments
bonde, lantbrukare, jordbrukare farmer
jordbruk farming
tjockis fatso
fjord fiord
fjord firth
hjord, flock, tapp, skocka sig flock
mjöl, vetemjöl flour
mjölig floury
dimma, tjocka fog
följa John follow-the-leader
förbjöd forbade
fjorton dagar fortnight
fyra tjog fourscore
fjorton fourteen
fjortonde fourteenth
jordfästning, begravning funeral
jösses gee
förnämitet, finhet, tillgjordhet gentillity
gördel, sadelgjord, omkrets girth
glaciär, jökel glacier
jorden glob
adjö good-bye
adjö, farväl goodbye
gråhårig, grisslybjörn grizzly
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
hand-jobb hand-job
handgjord hand-made
handgjort handmade
hjort hart
valla, hjord, skock herd
hemmagjord home-grown
hem-gjord home-made
tjockt stycke hunk
jordbruk husbandry
sjömätning hydrography
sjöflygplan hydroplane
begrava, jordfästa inter
begravning, jordande interment
jod iodine
arbete, jobb job
jockey jockey
jod jodine
jona jonah
jordanien, jordan jordan
jordansk jordanian
josua joshua
josia josiah
annotera, jota jot
journalistik journalism
journalist journalist
journalistisk journalistic
journalister journalists
jovialitet joviality
dummerjöns juggins
jonglera juggle
jonglör juggler
jonglerande jugglery
skräp, djonk, lump junk
insjö, sjö lake
sjöar lakes
värd, jordägare, hyresvärd landlord
ras, jordskred landslide
fjor (i) last year
slunga, sjösätta, starta launch
lövjord leafmould
purjolök leek
lejonartad leonine
koloss, sjöodjur leviathan
britt, brittisk sjöman limey
lejon lion
lejoninna lioness
lera, lerjord loam
låsa, fjord, sjö loch
medaljong locket
salongslejon lounge lizard
gjort, gjorda made
majoritet, flertal majority
majoritetsägd majority-owned
handgjorda man-made
tillgjord mannered
sjöman mariner
sjöfarts-, kust maritime
majonnäs mayonnaise
äng, mjöd mead
champinjon (ängs- ) meadow mushroom
mjölbagge meal-beetle
mjölig mealy
medaljong medallion
sjöjungfru mermaid
sjökadett midshipman
miljö milieu
mjölka, mjölk milk
mjölkbil milk lorry
mjölktand milk tooth
mjölkande milking
mjölkerska milkmaid
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
mjölkaktig milky
mjölnare miller
miljon million
miljonär millionaire
miljoner millions
mjölke milt
bergsingenjör mining engineer
tjocka, dimma, imma, töcken mist
tjock halsduk, ljuddämpare muffler
svamp, champinjon mushroom
nautisk, sjö nautical
skepps-, sjö naval
sjöofficer naval officer
sjöfart navigation
journalfilm news-reel
journal-, journalfilm newsreel
nattskjorta, nattskift nightshirt
tjockskalle nincompoop
havremjöl oatmeal
oljor oils
jourhavande on duty for the day
grejor paraphernalia
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
fattighjon pauper
paviljong pavilion
ram (björn) paw (bear)
jordnöt peanut
jordnötter peanuts
oavgjord, i avvaktan på pending
underkjol, underklänning petticoat
sjörövare pirate
täppa, jordbit plat
isbjörn polar bear
miljöförstöring pollution
kajområde, kajkant quayside
tvättbjörn racoon
sadelgjord saddle-girth
sjöman, matros sailor
sjömanskostym sailor suit
sjungit, sjöng sang
sjönk sank
sappör, ingenjörssoldat, pionjär sapper
resultat, tjog, poängställning score
sjö, hav, sjögång sea
sjöskadad sea-damaged
sjökapten sea captain
sjöfågel seabird
sjöfart seafaring
gast, matros, sjöman seaman
sjösjuk seasick
tång (sjö), havstång seaweed
jordbävnings seismic
uppgjord, ordnat settled
skjorta shirt
skjortor shirts
le tillgjort simper
jolle skiff
skört, kjol, skjorta skirt
lejongap snap-dragon
smutsa, jordmån, jord, mark soil
enda, sjötunga, sula sole
spanjor spaniard
pjoskig, överkänslig squeamish
hjorthane stag
sjöstjärna starfish
kort och tjock stocky
tjock person stout person
jordgubbe, smultron strawberry
kort och tjock stubby
underjordisk subterranean
underjordisk gång subway
sjöng, sjungit sung
sjönk, sjunkit sunk
mässkjorta surplice
miljö surroundings
jordisk terrestrial
tjocka, tjock thick
tjock klump thickening
grovlek, tjocklek thickness
biljon trillion
underjordisk, tunnelbana underground
underkjol underskirt
oavgjord unsettled
hjortkött, rådjurskött vension
seg, tjockflytande viscous
resa (på sjön) voyage
sjöstövlar waders
canadahjort wapiti
sjöfågel waterfowl
sjösida i stad waterfront
gjord av vax waxen
sadelgjordsväv webbing
osiktat mjöl wholemeal
bearbeta, verka, göromål, job, syssla, verk work
arbetsmiljö work environment
sjögräs wrack
jo, ja yes
fjolåret yesteryear
joddla yodel
other swedish words that include "bra" : english :
abrakadabra abracadabra
skava(nöta)av, abradera abrade
fritaga, sköta sig bra, frikänna acquit
i brand aflame
algebra algebra
algebraiskt algebraic
bra all right
ambra ambergis
mjältbrand anthrax
brant arduous
mordbrand arson
braskande reklam bally
murbräcka battering-ram
bråka be noisy
biobränsle biomass fuel
förebrår blames
bräka bleat
bräde, nämnd, styrelse, tilja board
god, bra, söt bonny
bracka, knöl bounder
gran, filial, bransch branch
brännmärka brand
brännvin, konjak brandy
Brasilien Brazil
bräckage breakage
bränningar breakers
rand, brädda, brätte, brädd brim
brinna, förbränna, vidbränna, bränna, brinna burn
bränt burned
brännare burner
brännande burning
brunnit, brann burnt
uppbränd burnt up
brådska bustle
rost, brand canker
skarp, brännande caustic
bråte, oväsen, skräpa ner clutter
brännsår combustible
förbränning combustion
storbrand conflagration
brak, knak, knäcka, spricka, knall, spräcka, reva crack
klippspets, brant klippa crag
brak crasch
krasch, flyghaveri, brak crash
bränna cremate
kofot, bräckjärn crowbar
avbräck, ramponera, åverkan damage
instrumentbräda dash-board
instrumentbräda dashboard
avdrag, avbränning deduction
bråkig disorderly
ritbräde drawing-board
rand, egg, brädd, kant edge
brant escarpment
bedrift, utnyttja, bragd exploit
förebråelse expostulation
jättebra, fantastisk fab
dåd, bragd, kraftprov feat
må bra feel well
ormbunke, bräken fern
eld, skjuta, brand, brasa fire
brandbil fire-engine
brandstege fire-escape
brandförsäkring fire insurance
brandman fireman
brandsäker, eldfast fireproof
brasved firewood
bräcklig, ytlig, tunn flimsy
brännvidd focal
brännpunkt, centrum, ställa in focus
fotbräde, fotsteg footboard
bråk (i matematik), fraktion fraction
skör, bräcklig, ömtålig fragile
skröplig, ömtålig, bräcklig frail
bränsle fuel
fjäsk, bråka, väsen, bråk fuss
spel, villebråd, parti, lek game
kallbrand gangrene
bräsch, klyfta, gap, lucka gap
gasbrännare gasjet
komma bra överens get on well
god, bra, nyttig, gott, nytta, snäll good
bra, stor great
brådska haste
brådska hastle
halsbränna heartburn
brådska, hasta, jäkta, fjäsk, hast, skynda, ila hurry
förebråelse, anklagelse impeachment
bråttom in a hurry
mordbrands incendiary
brandbomb incendiary bomb
bränna till aska incinerate
förbränningsanläggning incinerator
harsen, uppbragt, indignerad indignant
medelbra intermediate
bråkmakare jangler
jättebra, toppen jim-dandy
brännugn kiln
brädgård lumberyard
spöklik, brandröd lurid
membran, hinna membrane
brand, mögel, rost mildew
kallbrand, harm, förödmjukelse mortification
bråk, oljud, buller, väsen, olåt, stoj noise
högljudd, bråkig noisy
klockringning, brak peal
bracka philistinee
hembränt poteen
bränd mandel praline
bråddjup, stup precipice
brådstörtad, påskynda precipitate
brant precipitous
brådmogen precocious
bråk, skoja, trasa rag
dåligt samvete, ånger, samvetsförebråelse remorse
förebrå, förebråelse reproach
förebrå för reproach for
förebråelser reproaches
förebrående reproachfully
förebråelse reproof
förebrå, tillrättavisa reprove
likna, brås på resemble
uppjagad, uppbragd roused
slagskämpe, bråkig, ostyrig rowdy
bråk ruction
bråk rumpus
skålla, brännsår scald
brant, stup scarp
sveda, förbränna scorch
brännhet scorching
gungbräda seesaw
fönsterbräde sill
stup, brant steep
språngbräda, medel stepping-stone
solbränd sunburnt
bränningar, bränning surf
solbränna, garva tan
solbrända tanned
brädgård timber yard
förbränd torrid
skärbräde trencher
problem, bråk, krångla, oroa, genera, omak, möda trouble
bråkmakare trouble-maker
bråkig, krånglig, besvärlig troublesome
bråk, upplopp tumult
bråkig, orolig turbulent
förebrå, läxa upp upbraid
angelägen, brådskande urgent
åderbråck varicose vein
åderbråck varix
vibrate vibrera
sebra zebra
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.