The Chinese term "sh utíbâo" matches the English term "hand-bag"

other chinese words that include "sh" : english :
B lìshí Belgium
shèngdànjié Christmas
shí’èryuè December
shìjièy Esperanto
Lièzhîdûnshìdêng Liechtenstein
xiânsheng Mister
xiânsheng Mr.
fûren, nüvshì, tàitai Mrs.
shíyîyuè November
shíyuè October
Kûnshìlán Queensland
xi oshuô Roman
Shàngh i Shanghai
Ruìshì Switzerland
hànshân T-shirt
Huáshâ Warsaw
shèngdànjié Yule
shôu k abide
shàngtou above
shuômíng account for
lü’shî advocate
shêngch n afford
fâshâo ague
dàishù algebra
dàsh ambassador
mevishù art
bóm, shevnm aunt
miànbâoshî baker
l fàshî, meviróngshî barber
lü’shî barrister-at-law
lü’shî barrister
x z ofáng, x z ojiân, yùshì bathroom
h itân, shâtân beach
shêng, shêngch n, shôu k, xióng bear
fâshêng become
shuìfáng, wòshì bedroom
shêngqì be angry
shèngjîng bible
shêngrì birthday
shên, shênsè bleak
shênt body
shû book
shûdiàn bookshop
shûdiàn bookstore
shângdiàn boutique
bàngôngshì bureau
shâo, zháohu burn
shângrén businessman
zîbevn, sh udû capital
sh udû capital city
shu ní cement
chéngshì city
shuômíng clarify
yîfu, yîshang clothes
yîfu, yîshang clothing
shûzi comb
fâshêng come about
l ngshìgu n consulate
zuòfàn, chúshî, chúzi cook
lü’shî counsel
shu xiânhuâ daffodil
shên, shênsè dark
shâmò desert
shûzhuô desk
zhuànshí diamond
shên, shênsè, bêiâi dismal
bóshì, dàifu, yîshêng doctor
shên, shênsè dreary
shíbâ eighteen
bâshí eighty
shíyî eleven
dàsh gu n embassy
lü’b oshí emerald
shôu k endure
diàngông, diànjìshî engineer
w nshàng evening
shuômíng explain
shòule fall away
shu lóngtóu faucet
fâshâo fever
shíw fifteen
w shí fifty
sh uzh finger
sh uxiàng, z ngl first night
sh uxiàng, z ngl first run
shùlín forest
ráoshù, yuánliàng forgive
sìshí forty
shísì fourteen
shu gu fruit
shòu, bêiâi gaunt
xiânsheng gentleman
fâshêng, shôu get
shêng give birth to
sh utào glove
shàngdì, tiânzh god
shàngchuáng go to bed
fâshêng, zh ng grow
l fàshî, meviróngshî hairdresser
gôngrén, sh u hand
sh ujin, sh upà handkerchief
fâshêng happen
shôu have
shênt h o healthy
shân, xi oshân hill
lìsh history
duôsh o, j how many
duôsh o, j how much
shíwàn hundred thousand
xiânsheng, zhàngfu husband
wèishêng hygiene
wèishêng hygienic
shòushâng injured
shângk u injury
mòshu ink
jiàoshî, jiàoyuán, l oshî instructor
lü’shî intercessor
dàish kangaroo
yàoshi key
shâ, shâs kill
xiûxishì kitchen
fûren, nüvshì, tàitai lady
lü’shî lawyer
yè, shùyè leaf
shòu lean
shêngcài lettuce
túshûgu ngu nlu yuán, túshûgu nyuán librarian
túshûgu n library
sh ndiàn lightning
shîzi lion
shâ, shâs liquidate
gôngshêng liter
gôngshêng litre
xiânsheng lord
shòule lose
shòule lose flesh
shòule lose in weight
fûren, nüvshì, tàitai madam
chúshî, chúzi male cook
shìch ng, càishìch ng market
shìch ng, càishìch ng marketplace
shùxué mathematics
shângrén merchant
sh udû metropolis
sh utào mitten
héshàng, xiûdàoshì, xiûshì monk
shàngw morning
dàshân, gâoshân mountain
l osh mouse
shu xiânhuâ narcissus
shénjîng nerve
shíji nineteen
ji shí ninety
bùshûfu not well
xi oshuô novel
hùshì nurse
fâshêng occur
bàngôngshì office
dànbàishí opal
júzishu, júzizhî orange juice
shàngtou over
huàjiâ, yìshùjiâ painter
ráoshù, yuánliàng pardon
xiângshu perfume
shèy ng, shèy ngshî photographer
dàifu, yîshêng physician
sôngshù pine-tree
sôngshù pine
shî poem
m língsh, t dòu potato
sh uxiàng, z ngl premier
sh uxiàng, z ngl première
chuánjiàoshì priest
sh uxiàng, z ngl prime minister
yìnshuâ print
shêngch n produce
jiàoshòu professor
shevng province
shôu k put up with
shuìyî pyjamas
l osh rat
shôu receive
hóngb oshí ruby
h iyuán, shu sh u sailor
shâlâ, shêngcài salad
shòuhuòyuán salesman
mìshû secretary
shé serpent
shíqî seventeen
qîshí seventy
yè, shùyè, chuángdân sheet
chènshân, chènyî shirt
shângdiàn shop
gêchàngjiâ, gêsh u singer
xiânsheng sir
shíliù sixteen
liùshí sixty
shâ, shâs slay
shòu slender
shé snake
shèhuìzh yì socialism
lü’shî solicitor
shêngyîn sound
shuôhuà speak
sháo, sháozi spoon
tou, shítou stone
shângdiàn store
céng, lìsh story
shôu k suffer
châojí shìch ng supermarket
wàikêyîshêng surgeon
shuôhuà talk
shu lóngtóu tap
jiàoshî, jiàoyuán, l oshî teacher
shí ten
shénmo, n, nevi, shéi, shuí that
shòu thin
shísân thirteen
sânshí thirty
c ozh, wèishêngzh toilet-paper
shétou, y yán tongue
yáshuâ tooth-brush
chéngshì town
shù tree
shí’èr twelve
èrshiyî twenty-one
èrshí twenty
bóbo, bófù, shûshu uncle
bùshûfu upset
qîngcài, shûcài vegetable
shêngyîn voice
bi o, sh ubi o watch
shu water
shênt h o well
shî wet
shénmo what
wèi shénme what for
n, nevi, shéi, shuí which
wêishìjì, wêishìjìji whiskey
wêishìjì, wêishìjìji whisky
n, nevi, shéi, shuí who
wèi shénme why
wèi shénmo? why?
shùlín woods
gôngzuò, zuò shì work
shìjiè world
shângk u wound
shòushâng wounded
yàoshi wrench
shûzhuô writing desk
duì, duìle, shì, shìde yes