The English term "according to" matches the Finnish term "pitkin"

other english words that include "according" : finnish :
according as pitkin
other english words that include "to" : finnish :
October lokakuu
accelerator kaasupoljin
accelerator pedal kaasupoljin
actor näyttelijä
altogether kaikki
appear to be näyttää
aspire to pyrkiä
auditor tarkastaja
baton keppi
be able to voida
be willing to tahtoa
bookstore kirjakauppa
bottom pohja
button nappi
come together liittyä
come to a halt pysähtyä
cotton puuvilla
custom tapa
customer asiakas
directory luettelo
doctor lääkäri
equator päiväntasaaja
factory tehdas
give birth to synnyttää
government inspector tarkastaja
hang onto pitää
have to täytyä
history historia
into -ssa
intoxicated juopunut
in order to varten
motor moottori
mutton lammas
near to vieressä
next to vieressä
on top yläpuolella
opposed to vastaan
ought to täytyä
owing to vuoksi
phantom aave
photograph valokuva, valokuvata
piston mäntä
potato peruna
stock varasto
stocking sukka
stoke lämmittää
stone kivi
stop pysähtyä, asema, lakata
store myymälä
storey kerros
stork kattohaikara
story kerros, historia
stove uuni
take into account harkita
tend to hoitaa
think to oneself miettiä
to -lle, varten
toast paistaa, malja
tobacco tupakka
today tänään
toilet käymälä
token merkki
tolerant suvaitsevainen
tomato tomaatti
tomb hauta
tomorrow huomenna
tongue kieli
too myös, liiaksi
tool koje
tooth-brush hammasharja
tooth-paste hammastahna
tooth hammas
toothache hammassärky
too much liiaksi
topic aihe
torment kiduttaa
torture kiduttaa
touch koskettaa
tourist matkailija
tow laahata
toward -lle
towards -lle, -sta, ympärillä
tower torni
town kaupunki
to some extent jonkin verran
to some place jonnekin
where … to minne