The Romanian term "bine, ia" matches the English term "well"

other romanian words that include "bine" : english :
bun, bine okay
other romanian words that include "ia" : english :
întîrzia adjourn
se apropia, înainta, avansa advance
iar, iarăs,i, mai, din nou afresh
dupăamiază afternoon
iar, iarăs,i, mai, din nou again
speria alarm
Albania Albania
iar, iarăs,i, mai, din nou all over again
iar, s,i and
iar, iarăs,i, mai, din nou anew
evalua, aprecia appraise
se apropia approach
artificial artificial
Asia Asia
Australia Australia
Austria Austria
iată behold
Belgia Belgium
Bessarabia Bessarabia
huli, blasfemia, blestema, înjura blaspheme
hârtia sugătoare blotter
hârtia sugătoare blotting paper
librăriă bookshop
librăriă bookstore
băiat boy
Brazilia Brazil
Bulgaria Bulgaria
ci, dar, iar, însă, totus,i but
dezmierda, mîngîia caress
dezmierda, mîngîia chuck
alinta, mîngîia coddle
se apropia come on
exemplar, copia copy
huli, blasfemia, blestema, înjura curse
huli, blasfemia, blestema, înjura cuss
tăia cut
Cehoslovacia Czechoslovakia
întîrzia delay
înfricos,a, speria, descuraja deter
dialog dialogue
înmuia dip
înfricos,a, speria, descuraja discourage
Anglia England
invidia envy
fonda, întemeia erect
fonda, întemeia, constata establish
evalua, aprecia estimate
chiar even
dezmierda, mîngîia fondle
fonda, întemeia found
speria frighten
ziar gazette
Germania Germany
se înfuria, se enerva get angry
înapoia, restitui give back
se întoarce, se înapoia go back
iarbă grass
Grecia Greece
iarbă herb
iată here are
iată here is
închiria hire
Ungaria Hungary
înmuia immerse
bomba incendiară incendiary bomb
India India
Italia Italy
ianuarie January
Japonia Japan
îngenunchia kneel
băiat lad
băiat laddie
viat,ă life
încuia lock
iată look
ziar, revistă magazine
ziar newspaper
Norvegia Norway
ia, acum, acuma now
iar, iarăs,i, mai, din nou once more
alinta, mîngîia pamper
ziar, revistă periodical
alinta, mîngîia pet
piat,ă plaza
Polonia Poland
Portugalia Portugal
întîrzia postpone
piat,ă public square
evalua, aprecia rate
înapoia, restitui, se întoarce, se înapoia return
România Romania
Rusia Russia
înfricos,a, speria, descuraja scare
dispersa, împrăs,tia scatter
Scot,ia Scotland
trimite, expedia send
tăia slice
înmuia soak
Spania Spain
piat,ă square
dezmierda, mîngîia stroke
huli, blasfemia, blestema, înjura, jura swear
Suedia Sweden
Elvet,ia Switzerland
iată, acolo there
trimite, expedia transmit
Transilvania Transylvania
descuia, debloca unlock
Muntenia, Valahia Wallachia
ia well then
iarnă winter
Iugoslavia Yugoslavia
romanian english