The Romanian term "fotoliu, jilt,ul" matches the English term "armchair"

other romanian words that include "ul" : english :
ajuta, incita, provoca, stimula, at,ît,a abet
anula, abroga abjure
aboli, desfiint,a, abroga, anula abolish
apropo, despre, în jurul about
aboli, desfiint,a, abroga, anula abrogate
mult,ime accumulation
curmezis,ul across
tot, totul all
tot, totul altogether
anula, abroga annul
în jurul around
ochiul boului aster
circula be about
curmezis,ul beyond
huli, blasfemia, blestema, înjura blaspheme
contabilul book-keeper
bulevard boulevard
Bulgaria Bulgaria
vit,el, pulpa calf
anula, abroga cancel
tunul cannon
încuraja, stimula cheer
circula circulate
aduna, colecta, culege collect
colora, picta, culoare colour
rezultat conclusion
ondula, văluri corrugate
mult,ime crowd
huli, blasfemia, blestema, înjura curse
huli, blasfemia, blestema, înjura cuss
culoare, vopsi dye
rezultat effect
tot, totul everything
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a excite
ogor, ogorul field
împus,ca, încuraja, stimula fire
aduna, însuma, colecta, culege, determina gather
domnul gentleman
se culca go to bed
mult,umire gratitude
îngrămădi, înghesui, mult,ime heap
impulsiona, instiga, at,ît,a, provoca impel
incita, provoca, stimula, at,ît,a incite
inspira, încuraja, stimula inspire
iulie July
asculta listen
domnul lord
mult,ime mass
domnul Mister
domnul Mr.
multiplica, înmult,i multiply
mult,ime multitude
curmezis,ul on the other side of
aduna, colecta, culege, lua pick up
mult,ime pile
pilulă pill
incita, provoca, stimula, at,ît,a provoke
anula, abroga remit
rezultat result
în jurul round
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a rouse
domnul sir
incita, provoca, stimula, at,ît,a, instiga, încuraja stimulate
excita, incita, provoca, stimula, at,ît,a stir up
huli, blasfemia, blestema, înjura, jura swear
mult,umi thank
mult,umire thanks
către, la, spre, în jurul towards
ondula, văluri wave