The Romanian term "pune, depune, plasa, as,eza" matches the English term "lay down"

other romanian words that include "as" : english :
abandona, părăsi abandon
as,tepta, îndura, suferi abide
deasupra, peste above
fixa, asigura affix
iar, iarăs,i, mai, din nou afresh
iar, iarăs,i, mai, din nou again
iar, iarăs,i, mai, din nou all over again
lăsa, da voie, permite, îngădui allow
iar, iarăs,i, mai, din nou anew
răspunde answer
răsări arise
ce, cum, as,a, deoarece, fiindcă as
răsări ascend
Asia Asia
aspirină aspirin
acasă at home
fixa, asigura attach
as,tepta await
cunoas,te, s,ti be acquainted with
se găsi be found
se găsi be located
se căsători be married
pasăre bird
huli, blasfemia, blestema, înjura blaspheme
albastru blue
buton, nasture button
cetate, oras, city
clasă class
ceas clock
coastă, litoral coast
ascunde conceal
ceas,că cup
huli, blasfemia, blestema, înjura curse
huli, blasfemia, blestema, înjura cuss
demonstra, dovedi, expune, etala, demasca, manifesta demonstrate
abandona, părăsi desert
determina, fixa, asigura determine
pastă dough
mas,ină engine
expune, etala, demasca exhibit
as,tepta expect
fixa, asigura fasten
gras fat
gras fatty
găsi find
se găsi find oneself
monta, fixa, determina, asigura fix
abandona, părăsi forsake
proaspăt fresh
se căsători get married
răsări get up
răsfoi glance
răsări go up
gras greasy
ascunde, se ascunde hide
se ascunde hide oneself
casă house
cunoas,te, s,ti know
s,ti, cunoas,te know how
as,eza, laic, mirean lay
se îndepărta, pleca, abandona, părăsi, lăsa, da voie leave
lăsa, da voie let
răsări, lift lift
asculta listen
mas,ină machine
fixa, asigura make fast
căsători, se căsători marry
mănăstire monastery
nas nose
iar, iarăs,i, mai, din nou once more
deasupra, peste over
devansa, depăs,i, întrece overhaul
devansa, depăs,i, întrece overtake
păs,i, călca pace
devansa, depăs,i, întrece pass
pastă paste
monta, fixa, loc, pune, depune, plasa, as,eza place
apăsa, împinge push
pune, depune, plasa, as,eza put
pune, depune, plasa, as,eza put down
abandona, părăsi quit
proaspăt recent
lăsa, da voie release
răspunde reply
răspunde respond
răsări rise
dispersa, împrăs,tia scatter
coastă, litoral seaside
fixa, asigura secure
coastă, litoral shore
se as,eza sit down
s,ase six
as,a so
păs,i, călca stalk
păs,i, călca step
păs,i, călca stride
as,a such
răsărit sunrise
huli, blasfemia, blestema, înjura, jura swear
masă table
că, ce, care, cine, as,a that
as,a that way
dumneavoastră, tu, voi thou
apăsa, împinge thrust
as,a thus
cetate, oras, town
păs,i, călca, merge pe jos, se plimba tread
as,tepta wait
as,tepta wait for
ceas watch
căsători wed
fereastră window
dumneavoastră, tu, voi ye
dumneavoastră, tu, voi you