The English term "acquire" matches the Swedish term "vinna, tillägna sig, införskaffa"

other english words that include "acquire" : swedish :
acquirement förvärvande
acquires behöver