The English term "admit" matches the Swedish term "erkänna, godkänna, tillstå, medgiva, instämma"