The English term "appear" matches the Swedish term "inställa sig, framträda, förefalla, infinna sig"