The English term "cross-examination" matches the Swedish term "korsförhör"

other english words that include "examination" : swedish :
examination undersökning, prövning, tentamen, granskning
examinations examen