The English term "forbear" matches the Swedish term "förfader, låta bli, upphöra med"

other english words that include "forbear" : swedish :
forbearance tålamod
forbearing skonsam