The English term "fortune" matches the Swedish term "förmögenhet, förmögenhet, lycka"