The English term "offend" matches the Swedish term "stöta, förtörna, förnärma, förolämpa"

other english words that include "offend" : swedish :
offended stött
offender syndare, förbrytare