The English term "perceive" matches the Swedish term "märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli"