The English term "perform" matches the Swedish term "utföra, uppföra, uppfylla, uppträda, förrätta"