The English term "profitable" matches the Swedish term "lönande, förtjänstfullt, inbringande, fördelaktig"