The English term "publisher" matches the Swedish term "utgivare, bokförläggare, förläggare"

other english words that include "publisher" : swedish :
publishers utgivare