The English term "remarkable" matches the Swedish term "påfallande, anmärkningsvärd, märkvärdig"