The English term "repay" matches the Swedish term "betala sig, vedergälla, återbetala"

other english words that include "repay" : swedish :
prepay betala i förskott
prepayment förskottslikvid
repayment återbetalning