The English term "return" matches the Swedish term "återkommst, återvända, returnera, återlämna"