The English term "superior" matches the Swedish term "förman, överordnad, överman, överlägsen"

other english words that include "superior" : swedish :
superior numbers övermakt
superiority övermakt, överlägsenhet