The English term "termination" matches the Swedish term "avslutande, uppsägning, ämne, ändelse"

other english words that include "termination" : swedish :
co-determination medbestämmande
determination föresats, beslutsamhet, beslut
extermination utrotning