The English term "withdraw" matches the Swedish term "dra tillbaka, annullera, undandra, utträda"

other english words that include "withdraw" : swedish :
withdrawal avlägsnande
withdrawing tillbakadragande
withdrawn tillbakadragen