The Swedish term "avvisa" matches the English term "send away"

other swedish words that include "avvisa" : english :
avvisa disallow
avskeda, entlediga, avvisa dismiss
avvisa repulse
spjärna, avvisa, med förakt spurn