The Swedish term "gård, gårdsplan" matches the English term "courtyard"

other swedish words that include "gård" : english :
arkipelag, skärgård, skärgård archipelago
avantgarde avant-garde
bakgård back yard
åt gården backroom
bakgård backyard
blind, rullgardin, förblinda, gardin, blända blind
kyrkogård cemetery
kyrkogård church-yard
garderob, bagageinlämning cloakroom
musikkonservatorium, vinterträdgård, orangeri conservatory
ladugård cow-house
förhänge, ridå, gardin curtain
begärde demanded
mellangärde, bländare diaphragm
gård, bakgård dooryard
egendom, gods, gård, ägor, lantegendom, stärbhus estate
lantgård, bondgård, hemman farm
lantgårdar farms
bondgård farmstead
gårdsplan, gård farmyard
gärdsgård, stängsel, staket, fäkta fence
fält, gärde, mark, åker field
trädgård, tomt garden
trädgårdsmästare gardener
gardenia gardenia
trädgårdsskötsel, trädgårdsarbete gardening
lantgård grange
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
skydd, garde guards
gloria, mångård halo
trädgårdsodlings horticultural
trädgårdsodling horticulture
trädgårdsodlare horticulturist
gärdsgårdsstör hurdle pole
hundgård, hundkoja kennel
köksträdgård kitchen-garden
brädgård lumberyard
herrgård manor
herrgård mansion
mått, takt, mäta, åtgärd measure
mellangärde midriff
rörelse, flytta, drag, åtgärd move
fruktträdgård orchard
prästgård parsonage
idka gårdfarihandel peddle
gårdfarihandlare pedlar
trädgårdsskjul potting shed
försiktighetsåtgärd, försiktighetsmått precaution
försiktighetsåtgärder precautions
rullgardin pull-down
gård i college quad
fyrhörning, collegegård quadrangle
bangård railway depot
prästgård rectory
begärde, efterfrågade requested
vidtaga åtgärder take steps
hyrd bostad, arrendegård tenement
brädgård timber yard
prästgård vicarage
vingård vineyard
garderob wardrobe
åtgärder workarounds
gärdsmyg wren
gård yard
zoologisk trädgård zoo
other swedish words that include "gårdsplan" : english :
gårdsplan, gård farmyard
grund, gårdsplan, botten, jord, mark ground
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.