The Swedish term "smuts, sot, smutsa ned" matches the English term "grime"

other swedish words that include "smutsa" : english :
smutsa make dirty
smutsa, jordmån, jord, mark soil
smutsa ned sully
other swedish words that include "ned" : english :
förnedra abase
förnedring abasement
röstnedläggelse abstention
röstnedläggelse, abstinens, återhållsamhet abstinence
på sned askew
nederst at the bottom
kännedom awareness
på sned awry
omvänt snedtecken backslash
nedrig, bas, gemen base
under, nedanför below
slipad kant, avfasa, snedslipa bevel
biologiskt nedbrytbar biodegradable
kännedom cognizance
nedlåta sig condescend
nedsmutsning contamination
nedräkning countdown
förnedra debase
förnedring debasement
nedbrytningsprocess decomposition
nedsätta, racka ned på decry
nederlag defeat
nedbrytbar degradable
nedbrytning degradation
minska, förnedra, degradera degrade
nedsatt degraded
nedslå, nedstämma deject
nedslagen dejected
nedslaget, dystert dejectedly
nedslår dejects
nedtrycka, nedslå depress
deprimerad, nedslagen depressed
depression, nedgång, lågtryck, depression depression
nedsättande derogatory
minska, stiga ned descend
steg ned descended
nedgång, sluttning, härstammning descent
förtvivlan, nedslagenhet despondency
nedslående disappointing
besvikelse, nederlag discomfiture
nedslående, beklämmande disheartening
nedsätta disparage
nedslagen dispirited
nere, fjun, utför, ned, omkull, dun, nadanför down
nedslagen downcast
skyfall, nedgång downfall
nedåt downward
nedåt downwardly
nedåt, nedanför downwards
hänga ned, sloka droop
förnedra, ringa, underdånig, förödmjuka, ödmjuk humble
nedsättande, förnedrande humiliating
förödmjukelse, förnedring humiliation
tystnad, tystna, tysta ned hush
nedsänkning immersion
nedkalla imprecate
nedrig, ökänd, ärelös infamous
nedväxling kickdown
insikt, vetande, kunskap, vetenskap, kännedom knowledge
nedlägga lay down
skev, sned lop-sided
lägre, nedre lower
mulåsnedrivare muleteer
nedre nether
nederländare Netherlander
nederländerna Netherlands
Nederländerna Netherlands - the
sned oblique
förtrycka, nedtrycka oppress
nedtrycker oppresses
mened perjury
nedtryckt pressed
nedsatt reduced
nedsatt-pris reduced-rate
skära ned retrench
nedslagen, ynklig rueful
skrot, skrota ned, bit, urklipp scrap
på sned sideways
sned slanting
föraktfull, nedlåtande sniffy
sot, sota ned soot
stänka ned spatter
huka sig ned squat
arbetsnedläggelse stoppage
åsknedslag stroke of lightning
dyka, nedsänka submerge
smutsa ned sully
solnedgång sunset
slå ned på, angrepp swoop
upp och nedvänd topsy-turvy
inunder, nedanför underneath
upp och ned upside down
venedig venice
skev, sned wry