The Romanian term "Africa de Sud" matches the English term "South Africa"

other romanian words that include "africa" : english :
Africa Africa
other romanian words that include "de" : english :
detesta, urî abhor
aboli, desfiint,a, abroga, anula abolish
detesta, urî abominate
apropo, despre, în jurul about
deasupra, peste above
aboli, desfiint,a, abroga, anula abrogate
se îndepărta, pleca absent onself
aduna, însuma, determina abstract
student academic
accident accident
ajunge, îndeplini, termina accomplish
plată, cauză, se gîndi, cont, crede account
crede accredit
acuza, denunt,a accuse
ajunge, îndeplini, termina, face achieve
adevărat actual
decora, împodobi, orna adorn
deja, s,i already
des,i although
totdeauna always
răspunde answer
oriunde anywhere
ce, cum, as,a, deoarece, fiindcă as
către, la, spre, aproape de, lîngă, pînă at
autoridade authority
departe away
dezgoli, dezbrăca bare
costum de baie bathing suit
deoarece, fiindcă because
deveni become
crede believe
aproape de, lîngă, pînă beside
deranja, incomoda, indispune bother
demola, prăbus,i break down
arde burn
aproape de, lîngă, pînă, de by
deja, s,i by now
apuca, prinde, captura capture
dezmierda, mîngîia caress
apuca, prinde, captura catch
desigur certainly
dezmierda, mîngîia chuck
t,igară de foi cigar
închide close
pardesiu coat
deveni, se întîmpla come about
include, cuprinde, cont,ine comprise
ascunde conceal
apropo, despre concerning
avea încredere confide
include, cuprinde, cont,ine contain
discredita, ponegri, vorbi de rău cry down
discredita, ponegri, vorbi de rău cut up
decembrie December
decide, se hotărî decide
decor décor
decora, împodobi, orna decorate
decor decoration
crede deem
deltă delta
discredita, ponegri, vorbi de rău, demola, prăbus,i demolish
demonstra, dovedi, expune, etala, demasca, manifesta demonstrate
denunt,a denounce
dentist dentist
nega, dezmint,i deny
se îndepărta, pleca depart
descrie describe
desena design
desert dessert
înfricos,a, speria, descuraja deter
determina, fixa, asigura determine
dezvolta, evolua develop
dezamăgi, deziluziona disappoint
înfricos,a, speria, descuraja discourage
descoperi discover
demonta, desface dismantle
distinge, deosebi distinguish
deranja, incomoda, indispune disturb
diviza, despărt,i, împărt divide
îndepărta, înlătura do away with
atrage, desena draw
cădea drop
devreme early
de ajuns enough
încredint,a, avea încredere entrust
totdeauna ever
dezvolta, evolua evolve
expune, etala, demasca exhibit
cădea fall
repede, iute fast
studentă female student
îndeplini, termina finish
monta, fixa, determina, asigura fix
dezmierda, mîngîia fondle
în timp ce, pe cînd, deoarece, fiindcă for
des, adesea frequently
de, din from
de unde from where
aduna, însuma, colecta, culege, determina gather
ajunge, sosi, deveni, lua, primi get
îndepărta, înlătura get rid of
se îndepărta, pleca go away
apuca, prinde, captura grapple
verde green
deveni grow
deveni, se întîmpla happen
detesta, urî hate
avea încredere have confidence in
se încrede, avea încredere have faith
se încrede, avea încredere have faith in
ascunde, se ascunde hide
se ascunde hide oneself
deal hill
deranja, incomoda, indispune hinder
idee idea
identifica identify
include, cuprinde, cont,ine include
determina induce
determina infer
în loc de instead of
pune, depune, plasa, as,eza lay down
se îndepărta, pleca, abandona, părăsi, lăsa, da voie leave
detesta, urî loathe
pierde lose
demonstra, manifesta manifest
dezghet,a, topi melt
modern modern
dezgoli, dezbrăca naked
aproape de, lîngă, pînă near
aproape de, lîngă, pînă, aproape nearby
aproape de, lîngă, pînă near to
aproape de, lîngă, pînă next to
de loc not at all
dezgoli, dezbrăca nude
de of
des, adesea often
în, prin, apropo, despre, pe on
de aceea, deci on that account
deschide open
deschide open up
decora, împodobi, orna ornament
deasupra, peste over
pardesiu overcoat
devansa, depăs,i, întrece overhaul
devansa, depăs,i, întrece overtake
det,ine, poseda, avea own
devansa, depăs,i, întrece pass
monta, fixa, loc, pune, depune, plasa, as,eza place
det,ine, poseda, avea possess
practic, adevărat practical
demonstra, dovedi prove
demola, prăbus,i pull down
discredita, ponegri, vorbi de rău pull to pieces
pune, depune, plasa, as,eza put
pune, depune, plasa, as,eza put down
repede quick
iute, repede quickly
de ajuns, foarte, prea quite
repede rapid
cam, put,in, de ajuns rather
adevărat real
des, adesea regularly
îndepărta, înlătura remove
răspunde reply
răspunde respond
discredita, ponegri, vorbi de rău run down
înfricos,a, speria, descuraja scare
vedea, vizita, îngriji, se îngrijora see
diviza, despărt,i, împărt separate
diviza, despărt,i, împărt, parte share
demonstra, manifesta, indica, semnala, spectacol show
închide shut
de, deoarece, fiindcă since
derapa, aluneca skid
derapa, aluneca slip
oriunde somewhere
America de Sud South America
repede speedy
despica, crăpa, despărt,i splinter
despica, crăpa, despărt,i split
dezmierda, mîngîia stroke
studentă, student student
de ajuns sufficiently
repede swift
iute, repede swiftly
demola, prăbus,i take down
dezghet,a, topi thaw
de aceea, deci therefore
des,i though
deranja, incomoda, indispune trouble
adevărat TRUE
se încrede, avea încredere trust
descoperi uncover
descuia, debloca unlock
demonta, desface unrig
dezlega untie
contra, împotriva, apropo, despre, pe upon
de unde whence
unde where
de lemn wooden
discredita, ponegri, vorbi de rău write down
încă, deja, s,i, însă, totus yet
other romanian words that include "sud" : english :
sud south
America de Sud South America