The English term "create" matches the Swedish term "skapa, frambringa, komponera"

other english words that include "create" : swedish :
creates skapar
re-create skapa på nytt
recreate återskapa
user-created användar-skapade