The English term "excuse" matches the Swedish term "undanflykt, ursäkt, förlåt, förevändning, förfall"

other english words that include "excuse" : swedish :
excuse me! ursäkta mig!
excuses ursäkter