The English term "land-owner" matches the Swedish term "godsägare"

other english words that include "land" : swedish :
adrenal gland binjure
badlands ofruktbart land
bland blid, förbindlig
blandish smickra
blandishment lockelse, smicker
borderland gränsområde
England England
fatherland fädernesland
Finland Finland
force-land nödlanda
gangland gangstervärlden
garland krans, bekransa, girland
gland körtel, packbox
headland udde
highlander högländare
homeland hemland
Iceland Island
Icelander islänning
Icelandic isländsk
inland inrikes
Ireland Irland
island refug, refuge, ö
islander öbo
Jutland jylland
land landstiga, hamna, landsätta, ägor, landa, land
landed landat
landfill soptipp
landing trappavsats, landstigning
landing-stage båtbrygga
landlady värdinna
landlord värd, jordägare, hyresvärd
landmark milstolpe, gränsmärke
lands länder
landscape landskap
landslide ras, jordskred
lapland lappland
lowland lågland
lowlands lågland
mainland fastland
marshland sumpmark
moorland hed
Netherlander nederländare
Netherlands nederländerna
Netherlands - the Nederländerna
no-man's-land ingenmansland
outlander främling, utlänning
outlandish bisarr, främmande
outlying land utmark, avlägsen
overland landvägen
philander flörta
philanderer flickjägare
Poland Polen
salivary glands spottkörtlar
Scotland Skottland
slander förtala, baktala, skvaller, förtal
slandered förtalad
Switzerland chweitz
table-land högplatå
tableland högplatå
thyroid gland sköldkörtel
wasteland ödemark
wonderland underland
woodland tjärn, skogsbygd