The English term "profit" matches the Swedish term "fördel, förtjänst, behållning, vinst, vinning"