The English term "provision" matches the Swedish term "förråd, tillförsel, matvaror, proviant"

other english words that include "provision" : swedish :
provisional provisorisk
provisions matsäck, proviant, livsmedel
tinned provisions konserv