The English term "reconsider" matches the Swedish term "på nytt överväga"

other english words that include "reconsider" : swedish :
reconsideration på nytt överväga