The English term "waken" matches the Swedish term "väcka, vaknar, vakna"

other english words that include "waken" : swedish :
awaken väcka
awakened uppväckt
awakening väckt
reawaken återväcka, återuppväcka