The Swedish term "avla" matches the English term "beget"

other swedish words that include "avla" : english :
altartavla altar-piece
svart tavla blackboard
skrävlare, skrytare boaster
skrävlare bobadil
skrävlare braggart
urtavla clock-face
konkurrera, tävla compete
tävlar competes
tävling, konkurrens, tävlan competition
medtävlare, konkurrent competitor
medtävlare, konkurrenter competitors
strida, tävla, påstå, kivas contend
bestrida, tävlan contest
kräla, krypa, kravla crawl
kravlade crawled
pilkastningstavla dartboard
avlänka, böja deflect
utlämna, avlämna, leverera, överlämna, rädda deliver
deponera, säkerhet, insättning, avlagring deposit
avlagra deposit in layers
ringa, urtavla dial
avlagd discarded
avlasta, släppa, avfyra, avlossa discharge
fjärran, avlägsen, långt avlägsen distant
bortlagd, avlagd disused
avlägsna eliminate
efterliknande, tävlan emulation
avlägsen far-off
fjärran, avlägsen, långt borta far away
affischtavla, plank hoarding
oavlåten incessant
avlatsbrev letter of indulgence
skrävlare loudmouth
avlägga bekännelse make a confession
föröka, avla av sig, multiplicera multiply
anslagstavla notice-board
avlång oblong
avlägsna, kasta ut, fördriva oust
utmark, avlägsen outlying land
avlång oval
stamtavla, släkregister pedigree
tavla, målning, bild, porträtt, bild picture
minnestavla, platta plaque
pristävlan prize competition
avläsa read off
avläsning readout
avlägsen remote
avlägset remotely
flytta, avföra, undanröja, avlägsna, avsätta remove
tävla med, medtävlare rival
avlastare, varuavsändare shipper
skiffer, griffeltavla slate
instrumenttavla switchboard
bord, tabell, tavla table
lossa, stänger av, avlasta unload
avstängning, avlastning unloading
oavlåtlig unremitting
strida, tävla vie
avlägsnande withdrawal
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.