The Swedish term "betrakta, observera, iakttaga, beakta, varsebli" matches the English term "observe"

other swedish words that include "observera" : english :
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
other swedish words that include "iakttaga" : english :
iakttaga, observera, anslag, märka, uppsägning notice
iakttagare observer
other swedish words that include "varsebli" : english :
märka, uppfatta, märka, förnimma, varsebli perceive