The Swedish term "galen, arg" matches the English term "rabid"

other swedish words that include "arg" : english :
närgränsande adjecent
argsint angrily
arg, argsint, vred angry
anilinfärg aniline dye
irritera, förarga annoy
förargelse annoyance
förargar annoys
arkipelag, skärgård, skärgård archipelago
argumentera argue
argumenterar argues
argument, skäl argument
argument arguments
bakgrundsfärg backcolor
bakgrundsfärger backcolors
bakgrundsfärg background-color
dvärghöns bantam
steril, karg jord, ofruktbar barren
tvåfärgad bicoloured
argsint, gallsjuk bilious
karg, försiktig chary
pelargång, kloster cloister
pelargång colonnade
färg color
färgad colored
färgrik colorful
färglag coloring
färger colors
färga, kulör, färg colour
färgad coloured
slående argument, grov lögn corker
prärievarg coyote
prärievargar coyotes
pastell, krita, färgkrita crayon
vargunge, djurunge cub
smörja, färgklick, smeta, kludda daub
avfärga decoulour
urbleka, avfärga discolour
dvärg dwarf
färga, färg dye
färga tyg dye stuff
förklara, belysa, klargöra elucidate
utmärgla emaciate
utmärglad emiciated
marginalväljare floating voter
förgrundsfärg forecolor
fyrfärgstryck four-coloured
fullfärg full-colour
blänga argt glower
grinvarg, surpuppa, vara sur grouch
grinvargar grouchers
grinvarg grumbler
tärd, utmärglad haggard
gröda, skörda, bärga, skörd harvest
höbärgning haymaking
studenthem, härbärge hostel
färg hue
argsint ill-tempered
oförarglig inoffensive
förarga, irritera irritate
rotvälska, jargong jargon
prata jargong jargonize
inhysa, frimurarloge, logera, inhysa, härbärgera lodge
varglik lupine
klargöra make clear
margarin margarine
margarin marge
marginal margin
marginal till marginal margin-to-margin
kant, marginal margine
kärna, märg marrow
malvafärgad mauve
politisk vilde, ensamvarg maverick
förlängda märgen medulla oblongata
miniatyr-, liten sportbil, dvärg midget
snålvarg, girigbuk miser
musgrå, råttfärgad mouse-coloured
flerfärgstryck multi-coloured
palett, färgkarta palette
märg pith
märgfull, märgfylld pithy
prärievarg prairie wolf
knallhatt, grundfärg, nybörjarbok, primer primer
förarga, förtörna, reta, framkalla provoke
dvärg, pygmé pygmy
bärgning, bärga salvage
salva, bärga, lindra salve
räddare, bärgare salvor
frälsa, rädda, spara, bärga save
xantippa, argbigga shrew
brungul, läderfärgad tawny
textfärg textcolor
skiftning, lätt färga tinge
färga, färgton tint
retsam (förarglig), ledsam, tröttsam tiresome
ofärgad uncoloured
ärg verdigris
förarga vex
förargelse vexation
vinskörd, årgång av vin vintage
rik, förmögen, välbärgade wealthy
välbärgad, rik well-off
välbärgad well-to-do
vitfärgning whitening
varg, ulv wolf
vargar wolves
vrakbärgare wrecker
bärgnings wrecking
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.