The Swedish term "kort extrameddelande" matches the English term "newsflash"

other swedish words that include "kort" : english :
förkorta abbreviate
förkortning abbreviation
förkortningar abbreviations
förkortnings abbreviatory
förkorta abridge
förkortning, sammandrag abridgement
förkortning abridgment
kort lockperuk bobwig
korthet brevity
kortvarig, kort, kort brief
visitkort calling card
rida i kort galopp canter
kort, spelkort card
kort cards
klausul, kort sats, bisats clause
snäv, kort curt
stympa, avkorta curtail
kort svärd cutlass
dotterkort daughterboard
körkort driving licence
eskort, eskortera, följe, ledsaga escort
presentkort gift token
presentkort gift voucher
körtel, packbox gland
inbjudningskort invitations
knekt i kort jack in cards
knäkort knee-length
förhand i kort lead in cards
kortbrev lettercard
lymfkörtel lymph node
kortvarig momentary
moderkort motherboard
kortvarig of short duration
kortlek pack of cards
vykort, brevkort postcard
strax, kort därefter presently
spottkörtlar salivary glands
kort, kortvarig short
kortsynt, närsynt short-sighted
kortvåg short-wave
kortsluning short circuit
kortslutning shortcircuit
förkortas, förkorta, avkorta shorten
avkortande shortening
kort shortly
kortbyxor shorts
korta polisonger sideburns
skört, kjol, skjorta skirt
strumpa, kort strumpa, socka sock
ljudkort soundboard
ljudkort soundcard
sportkort sportscard
kort och tjock stocky
kort och tjock stubby
kortfattad succinct
kortfattade summaries
svans, skört, stjärt tail
korttänkt, tanklös thoughtless
sköldkörtel thyroid gland
avkorta truncate
avkortande truncating
avkortning truncation