The Swedish term "kvickhet, kvickhuvud" matches the English term "wisecrack"

other swedish words that include "kvickhet" : english :
utfall, kvickhet, utfärd sally
vett, kvickhet, kvickhuvud wit
kvickhet witticism
other swedish words that include "kvickhuvud" : english :
vett, kvickhet, kvickhuvud wit