The Swedish term "matsal, matsal, sal" matches the English term "dining-room"

other swedish words that include "matsal" : english :
matsal, marketenteri canteen
matsal diningroom
other swedish words that include "sal" : english :
tidsålder aeon
aktersalong aftersaloon
tidsålder, ålder age
mansålder age of manhood
sällskapa med, umgås med associate with
mötessal auditorium
raksalong barber`s shop
salighet beatitude
bästsäljare best-selling
bästsäljare bestseller
välsignad, salig blessed
salighet, lycksalighet, sällhet bliss
salustånd, bås booth
berså, lövsal bower
muskelkött, salt fläsk brawn
matsal, marketenteri canteen
huvudstad, kapital, versal capital
skolsal classroom
lag, firma, bolag, företag, sällskap, kompani company
havsål conger
fruktförsäljare costermonger
dövstumsalfabet dactylology
avsalta desalinate
matsal diningroom
anatomisal dissecting-room
sovsal, sovstad dormitory
salong, förmak drawing-room
salomos predikare ecclesiastes
endivesallad endive
ensamförsäljningsrätt exclusivity
sällhet felicity
till salu for sale
till försäljning forsale
universalverktyg general tool
mansålder, släktled, alstring, tidsålder generation
sällskaplig gregarious
gymnastiksal gymnasium
frisersalong hairdresser`s
hall, sal, lokal, förstuga, tambur hall
glädje, sällhet, lycka happiness
lovsång, psalm hymn
psalmbok hymn-book
gesäll journeyman
sallad lettuce
vasall liege
salongslejon lounge lizard
mammut, jätte-, kolossal mammoth
salutorg, marknad, avsättningsområde market
torg, salutorg market-place
salutorg marketplace
mjölkförsäljare, mjölkutkörare, mjölkbud milkman
kvacksalvare mountebank
sälja ut lagret move stock
universal multipurpose
näs-, nasal nasal
nasalering nasalization
uttala nasalt nasalize
säljbar negotiable
lösnummerförsäljare news-vendor
tidningsförsäljare newsvendor
salpeter nitre
salpeter nitric
salpeterhaltig nitrous
bisarr, underlig, udda, egen, sällsam odd
anbud (sälja), erbjuda, ergjudande, offerera offer
salva oinment
salva ointment
slutsåld bok out of print
partner, delägare, sällskap, kavaljer, kompanjon partner
fredsälskande peace-loving
gatuförsäljare pitch-man
psalm psalm
snattra, charlatan, kvacksalvare quack
kvacksalveri quackery
sällsynt rare
sällan rarely
sällsynthet rarity
repressalie reprisal
återförsäljning resale
återförsäljare reseller
återförsäljare retail dealer
återförsäljare retailer
sållandet, gåtorna riddling
bergsalt rocksalt
vis, salvia sage
sallad salad
salladsdressing salad dressing
byggtork, salamander salamander
salamikorv salami
rea, omsättning, försäljning, realisation sale
säljbar, kurant saleable
försäljare salesmen
salicylsyra salicylic
saltdamm, salthaltig saline
salthalt, sälta salinity
spott, saliv saliva
gulblek, sälg, vide sallow
salmonella salmonella
salong salon
salta, salt salt
sleke, saltsten salt lick
saltkar saltcellar
sälta saltness
saltpeter saltpetre
salthaltig salty
salut, salutera, hälsa, honnör salute
salva, bärga, lindra salve
salvia salvia
skrattsalva salvo of laughter
luktsalt salvolatile
sällsynt, knapp scarce
brist, sällsynthet scarity
sigill, försegla, säl, tätning, besegla, lacka seal
sällan seldom
avyttra, sälja sell
säljare seller
säljande selling
tingssal sessions-hall
såll, sålla sieve
granska, sålla sift
såll sifter
sällskaplig sociable
förening, socitet, sällskap, samhälle, samfund society
sällskapets society's
såld sold
slutsåld sold out
salomo solomon
saltlake, blöta souse
radikal, kolossal sweeping
teater, operationssal theatre
thessaloniker Thessalonian
således, så, sålunda, alltså, därför thus
topp-säljare top-seller
salvelse, smörjelse unction
sälja till lägre pris undercut
versal uppercase
försälja vend
försäljare vendor
försäljare vendors
skur, salva volley
sal, avdelning, skyddsling, myndling ward
sålla winnow