The Swedish term "nit, nita" matches the English term "rivet"

other swedish words that include "nit" : english :
ammunition ammo
ammonit ammonite
ammunition ammunition
medeltal, genomsnitt, medelmåttlig, medelmåtta average
formulär, uttryckslös, nitlott blank
nitar blanks
brunnit, brann burnt
kackel, kackla, fnitter, kackla, prat cackle
kanaanitiska Canaanite
gripa hårt om, nita clench
tvärsnitt cross-section
klippa, hugg, skärsår, skära, snitt cut
defenitivt definitely
definition, förklaring definition
definitioner definitions
knittel, haltande vers doggerel
ebonit ebonite
ändlig, finit finite
dopfunt, teckensnitt, vigvattenskål font
vunnit gained
garnityr garniture
fortplantnings-, genital genital
genitiv gentival
gibeoniterna Gibeonites
flina, fnissa, fnittra giggle
fnittrande giggling
granit granite
hjälpavsnitt helpsection
homogenitet homogeneity
immunitet immunity
snitt incision
göra snitt i kanten indent
initialer initials
initiera, starta, inviga någon i initiate
gränssnitt, kabel, gränssnitt interface
linoleumsnitt linocut
mdi-gränssnitt mdi-interface
ammunition munition
nitton nineteen
nittonde nineteenth
nittionde ninetieth
nittio ninety
nitrat nitrate
nitrera nitride
fägelkännare, ornitolog ornithologist
nitar rivets
sanitär sanitary
sektor, avsnitt sector
anciennitet, högre rang seniority
suveränitet sovereignty
definitivt specifically
snurrade, snurrat, spann, spunnit spun
fnitter, fnittra, fnissa titter
gräns-snittet user-interface
monitor vdu
ebonit vulcanite
vunnit won
träsnitt woodcut
träsnitt xylograph
arbetslust, iver, nit zeal
ivrig, nitisk zealous
zenit zenith