The Swedish term "riskera, fara, äventyr, våga, risk" matches the English term "risk"

other swedish words that include "riskera" : english :
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
other swedish words that include "risk" : english :
allegorisk allegoric
allegorisk allegorical
alfanumerisk alphanumeric
antikvarisk antiquarian
assyrisk Assyrian
asterisk asterisk
asterisker asterisks
barbarisk barbaric
omänsklig, barbarisk barbarous
rå, djurisk bestial
friskus buster
kambrisk cambrian
obligatorisk compulsary
obligatorisk compulsory
koncentriska concentric
raseriutbrott, hysteriskt anfall conniption
chips, krusa, frisk crisp
riskzon danger-zone
deklamatorisk declamatory
elektriska electic
elektriska electric
elektrisk electrical
avrätta i elektriska stolen electrocute
empirisk empirical
exemplarisk exemplary
risknippe faggot
excentrisk, läckert far-out
fragmentarisk fragmentary
frisk, färsk, ny fresh
geocentrisk geocentric
kraftig, kry, frisk hale
frisk, hälsosam, sund healthy
historisk historic
historisk historical
hysterisk hysterical
hysteriskt hysterically
bedräglig, illusorisk illusive
illusoriskt illusory
upprorisk, uppstudsig insubordinate
upprorisk insurgent
krullig, excentrisk kinky
legendariska legendary
solidarisk mot, lojal mot loyal to
frisk lusty
lyrisk lyric
lyrisk lyrical
lyrisk stil lyricism
nödfallsutväg, provisorisk makeshift
obligatorisk mandatory
militärisk, militär military
numerisk numeric
numerisk numerical
obligatorisk obligatory
excentrisk off-centre
bestämd, diktatorisk peremptory
svinkött, griskött, fläsk pork
förhistorisk prehistoric
provisorisk provisional
villkorlig, provisorisk provisory
upprorisk rebellious
upproriskhet rebelliousity
krya på sig, repa sig, tillfriskna, hämta sig recover
tillfrisknande, återhämtning, bättring recovery
vederkvicka, uppfriska refresh
uppfriskande, vederkvickande refreshing
förfriskning, vederkvickelse refreshment
förfriskningar refreshments
retorisk rhetorical
risker risks
vansklig, äventyrlig, riskabel, riskfullt risky
utsätta sig för, löpa risk run the risk
kassaskåp, ofarlig, säker, riskfri safe
satirisk satiric
satiriskt satirical
barbarisk, ociviliserad, vild, vilde savage
förförisk seductive
uppvigling, upproriskhet sidition
provisorisk talarstol soap-box
sfärisk spherical
symmetrisk symmetric
symmetrisk symmetrical
syrisk Syrian
venerisk venereal
drista sig, våga, riskera, vågstycke, tilltag venture
frisk ej sjuk well not ill
An Understandable Neighbor
Anyone who speaks Swedish or travels there quickly finds out that Swedish, Danish, and Norwegian languages are mutually understood between speakers. So learning Swedish is beneficial for anyone who has a goal of being multi-lingual.
Say Thank You
There is no real word for please in Swedish. The closest word is “Tack” which means “Thank you” but the word please doesn’t translate into Swedish. Saying “tack” in a respectful tone is the best way to solve this dilemma. Swedish also has a smaller vocabulary compared to other languages in part because of its concentrated population of speakers.
Articles After Nouns
One of the most difficult things to learn in a new language is figuring out which article goes with the noun. In Swedish the article comes after the noun. So “the dog” becomes “hund” and “en” or “hunden” making the process a little easier to remember.